BASINDAN YAZILAR
Mali müşavirlere iyi tatiller! / İsmail Kökbulut - MuhasebeTR

Mali müşavirlere iyi tatiller! / İsmail Kökbulut

1-20 Temmuz arası mali tatil. Meslek mensupları yılın yorgunluğunu ancak bu dönemde atabilecek.
Her geçen gün meslek mensupların yükümlükleri ve yorgunlukları artıyor. Her ay düzenli hazırlanması ve verilmesi gereken KDV beyannamesi, muhtasar beyanname, Ba ve Bs formlarının hazırlanması olayın vergi idaresi ile ilgili kısmı. Bunun dışında Sosyal Güvenlik mevzuatı ve İş Kanunu verilmesi gereken bildirim ve beyannameler de eklenince boş vakit bırakın gece yarılarına kadar süren mesailer başlıyor. Bu kadar yoğunlukta yapılabilecek hataların faturası meslek mensubunu da zor durumda bırakıyor. Bu yoğunluğu bir miktar hafifletmek amacıyla Mali Tatil uygulaması başladı. Bu yıl üçüncü defa mali uygulaması yaşanacak.
Mali tatilin özelliği, mali tatil boyunca vergisel yükümlülüklerin süresinin durması. Tatil bitince de işlerin kaldığı yerden devam etmesi.

Son günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılıyor. Mali tatilin etkiler kısaca şöyle:

- Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri.

- İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi.

- Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler.

- Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri mali tatil süresince işlemiyor. Bu süreler mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlıyor.

Aramalı incelemeler hariç mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemeyecek, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılamayacak. Ama vergi inceleme elemanları isterlerse dairede dosya üzerinden vergi incelemesine başlayabilecek.

Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmeyecek. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacaktır.

Mali tatilin uygulanmayacağı işlemler de var. Buna göre Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak mali tatil uygulanmayacaktır.

Mesleğin içinde olanlar bilir bu işin tatili de pek tatil gibi değil. Ekonomik faaliyetler devam ettiği sürece meslek mensubunun tatil yapması zor. Ancak yine de hiç olmazsa Maliye Bakanlığı kendine düşeni yaparak bir miktar meslek mensuplarını rahatlattı. 1 Temmuz'da başlayacak olan mali tatilde meslek mensuplarına iyi tatiller diliyorum.

Haziran ayının bu hafta içinde sona ereceği için küçük bir hatırlatma:

Varlık Barışı'ndan faydalanan işletmelerin varlıklarını 6 ay içerinde sermayeye ilave edilmesi gerekir. Son olarak aralık ayında varlık bildiren işletmelerin haziran ayı sonuna kadar sermayelerini artırmaları gerekir. Altı ay içerisinde sermayeye ilave edilmeyen varlıklara ilişkin olarak ilerde yapılacak vergi incelemelerinde Varlık Barışı'ndan faydalanmak mümkün değil.

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 28.06.2010)

GÜNDEM