BASINDAN YAZILAR
Tarım Aracısı İşçilerinin Ücretlerinin Ödenmesinde Aracı Devreden Çıkıyor / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Tarım Aracısı İşçilerinin Ücretlerinin Ödenmesinde Aracı Devreden Çıkıyor / Şevket Tezel

Dayıbaşılık (tarım aracılığı) için izin verilmesi ve bunların çalışma ve denetimi ile tarım aracısı, mevsimlik gezici tarım işçileri ile bunları çalıştıran tarım işverenleri arasındaki ilişkinin düzenlenmesi hakkında usul ve esaslar 27.05.2010 tr.li RG’de yayımlanan yönetmelikle yeniden belirlenmiş bulunuyor. Yeni yönetmelik gezici tarım işçileri olgusuna vurgu yaparak aracıya barınma yerlerini, yeme ve yatma durumlarını sağlığa ve barınma koşullarına uygun biçimde sağlamak için mahalli mülki idare amirlikleri nezdinde gerekli başvuruları yaparak takip etme görevini de yüklüyor. Bundan başka tarım aracılığı yapacaklara İş-Kur’ca verilecek aracılık belgelerinin geçerlilik süreleri ile uygun görülmesi halinde uzatma süreleri bir yıldan üç yıla çıkarılıyor. Ücret ve çalışma koşulları ile karşılıklı yükümlülüklerin aracı, işveren ve işçiler arasında yazılı sözleşmelerle belirlenmesi ve bu sözleşmelerin birer örneğinin işveren veya aracı tarafından düzenleme tarihinden itibaren on iş günü içinde onaylanmak üzere İş-Kur’a ulaştırılması zorunlu olacak. Aracının olmadığı yerlerde sözleşme işveren ile işçiler arasında da imzalanabilecek. İşçilerin en az asgari ücret üzerinden saptanacak brüt kazançlarının kararlaştırılan ödeme biçimine göre işverence her işçinin doğrudan kendisine ödenmesi gerekiyor. İzinsiz, sözleşmesiz veya İş-Kur’a sözleşmeyi süresi içinde ibraz etmeden tarımda iş ve işçi bulma aracılığı yaptığı tespit edilenlere 2 bin-50 bin TL arasında; İş-Kur’ca istenen bilgi ve belgelerle, yıl içinde yaptıkları çalışmalar hakkında yılda bir kez rapor vermeyen aracılara 2 bin TL idari para cezası (İPC) uygulanacak. Aracıların görevlerini usulünce yapıp yapmadıkları, İş-Kur’un yanında mahalli mülki idare amirlerince de denetlenebileceğinden, bu amirlerce verilen emre aykırı hareket edenlere de 2010 yılı için 143 TL İPC uygulanacak.


Soru: 05.10.1964 doğ. 30.09.1990 tarihinde başladığım SSK sigortalılığından önceki 18 aylık askerliğimi borçlandığıma göre hangi şartlarla emekli olabilirim? Hamza TOKMAK

Cevap: Askerlik borçlanmasıyla 24.05.1988-23.11.1989 tarihleri arasına çekilen sigortalılık başlangıcınızla SSK'lılıktan emeklilik bakımından 51 yaş ve 5 bin 450 güne tabi bulunuyorsunuz. 5 bin 450 günü tamamlamak koşuluyla 05.10.2015'te 51 yaşı doldurarak emekli olabilirsiniz.


Soru: 01.08.1965 doğumlu, 18 aylık askerliğinden sonra 07.04.1987 tarihinden itibaren Bağ-Kur sigortalısı olan babam askerlik borçlanmasını da yaparsa hangi tarihte emekli olabilir? Muharrem ŞEN

Cevap: Babanız askerliğini borçlanır ve en az 07.08.2010’a kadar Bağ-Kur sigortalılığını devam ettirirse 01.06.2002 tarihindeki hizmet durumuna göre tabi olduğu 49 yaşını 01.08.2014’te doldurarak emekli olabilir.


YARIN: Yaştan Emeklilikte İnce Noktalar

(Kaynak: Sözcü Gazetesi | 31.05.2010)

GÜNDEM