BASINDAN YAZILAR
SGK Prim Alacaklarının Gecikme Cezasında 1 Puanlık İndirim - MuhasebeTR

SGK Prim Alacaklarının Gecikme Cezasında 1 Puanlık İndirim

SGK'nın prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için yüzde 3 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılıyor. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait TL cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanıyor. Bakanlar Kurulu, ilk üç ay için uygulanan gecikme cezası oranını iki katına kadar artırmaya veya bu oranı yüzde 1 oranına kadar indirmeye, yeniden kanunî oranına getirmeye ve uygulama tarihini belirlemeye yetkili bulunuyordu. İşte BK bu yetkiyi kullanarak 2010/260 sayılı kararıyla yüzde 3'lük bu oranı yüzde 2'ye indirmiş bulunuyor. Dava ve icra takibi açılmış olsa bile, prim ve diğer SGK alacaklarının ödenmemiş kısmı için gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmeye, ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammı günlük olarak hesaplanmaya devam edilecek. İndirim kararı 01.05.2010'dan itibaren geçerli olacak. Prim Affı beklentisinin gazını almaya yönelik bu uygulamanın başarı şansı bozulmuş 2006 ve 2008 yapılandırmalarına yönelik ek önlemlerle desteklenmesi halinde söz konusu olabilecektir.


Soru: 01.01.1966 doğ. 01.02.1989'da başladığım SSK sigortalılığında 223 gün çalıştıktan sonra sırasıyla 309 gün Bağ-Kur; 820 gün Tarım SSK; 211 gün SSK sigortalısı oldum. 06.10.2008'den beri isteğe bağlı Bağ-Kur sigortalısı olduğuma ve 1989'dan önceki 18 aylık askerliğimi borçlandığıma göre nasıl ve ne zaman emekli olabilirim? Abdülaziz BUĞU

Cevap: Borçlanmayla geri çekilmiş başlangıcınız 1987'de olduğundan SSK'dan normal emeklilik bakımından 50 yaş ve 5 bin 375 güne tabisiniz. Ara vermeden 2014/Mayıs ayına kadar isteğe bağlı ödedikten sonra en az bin 260 gün SSK sigortalısı olarak çalışırsanız 7 yıl 7 ay 8 günlük bir sürecin sonunda emekli olabilirsiniz.


Soru: 26.12.1966 doğ. 20.10.1985'te başladığım SSK sigortalılığında 5 bin 900 günüm bulunuyor. Ne zaman emekli olabilirim? Yurtseven ERDOĞAN

Cevap: Sigortalılığınızın 24.05.1985-23.11.1986 tarihleri arasında olmasından dolayı SSK'dan emeklilik bakımından tabi olduğunuz 49 yaşı 26.12.2015'te doldurup emekli olabilirsiniz.


YARIN: İsteğe Bağlı Sigortalılıkta Geçiş Sendromu Sürüyor

(Kaynak: Sözcü Gazetesi | 30.04.2010)

GÜNDEM