BASINDAN YAZILAR
Vergide büyük tahsilât fırsatı! / İsmail Kökbulut - MuhasebeTR

Vergide büyük tahsilât fırsatı! / İsmail Kökbulut

Tahsilât imkânı, birikmiş vergi borçları ile sigorta primlerinin düşük faizle yeniden yapılandırılması ile ilgili.

Vergi mükellefleri özellikle ekonomik krizin etkili olduğu dönemde vergi ödemelerini yerine getirmekte oldukça zorlandılar. Bir yandan pazar payı daralan ve satışları düşen KOBİ'ler, diğer taraftan da vergi ve sigorta primlerini ödemekte oldukça zorlandılar. Birçok mükellef hem cari dönem vergilerini hem de birikmiş vergi borçlarını ödeyemedi. Bu dönemde gecikme zammı oranı da %2,5 ile oldukça yüksekti.

Oysa bugünlerde ekonomik krizin etkileri geçmeye başladı. İşletmeler geleceğe daha umutlu bakabiliyor. Fakat vergi ve prim borcu olanlar için sıkıntı devam ediyor. Zira gecikme zammı, vergi ve prim borcunun aslını oldukça geçmiş durumda. Örneğin 2005 yılından 100 milyar TL vergi borcu olan bir mükellefin bu borcuna bugün itibarıyla yaklaşık 150 milyar TL gecikme zammı hesaplanıyor.

Gecikme zamları yeniden yapılandırılabilir

Oldukça yüksek rakamlara ulaşan gecikme zamlarında bir yeniden yapılandırma, vergi ve prim borçlarını ödenemez bir halden ödenebilir bir aşamaya getirebilir. Geçtiğimiz haftalarda çok değerli Vergi Profesörü Şükrü Kızılot'un da belirttiği üzere bugün itibarıyla işverenlerin SSK (4/a) prim borcu (gecikme zammı dahil), bağımsız çalışanların (4/b) prim borcu ve mükelleflerin vergi borcu toplamı gecikme zamlarıyla birlikte 100 milyar TL'yi aşmış durumda.

Ne yapılmalı

Bugün itibarıyla yapılması gereken, birikmiş gecikme zamlarının yeniden hesaplanmasıdır. Bu kapsamda mükelleflere bir fırsat tanınarak, vergi aslının tamamını ve gecikme faizi ile zammının bir kısmını ödemeleri koşuluyla, gecikme zammının bir kısmının tahsilâtından vazgeçilebilir.

Af değil

Mükellefler, birikmiş vergi borcuna ilişkin olarak vergi aslının tamamını ödeyecekleri için, bu uygulama bir vergi affı niteliği taşımayacak. Birçok bankanın ekonomik kriz döneminde borçlarını ödeyemeyen müşterilerini tekrar kazanmak için yaptığı faiz yeniden yapılandırılmasına benzer bir sistem

Ne kadar tahsilât yapılabilir

Bütçe açığının oldukça yüksek seyrettiği bir dönemde, gecikme zamlarının yeniden yapılandırılması bütçeye ciddi anlamda gelir sağlayacaktır. Önerdiğimiz uygulama esasen 2003 yılında çıkarılan 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu ile yapılmış bir uygulama. O dönemde birikmiş vergi alacağı yaklaşık 10 milyar TL civarındaydı. Aşağıdaki tablodan görüleceği üzere 2003 ve 2004 yıllarında bu uygulama sayesinde yaklaşık 2 katrilyon (2 milyar TL) tahsilât yapıldı.

4811 SAYILI "VERGİ BARIŞI" KANUNU UYARINCA      

31.12.2003 VE 30.09.2004 TARİHLERİ İTİBARİYLE YAPILAN TAHSİLÂT TUTARLARI

( KÜMÜLÂTİF )     

 (TL.) 

 Ö D E N E N T U T A R L A R*             

4811 SAYILI KANUNUN İLGİLİ MADDESİ   31/12/2003      30/09/2004     

Kesinleşmiş Alacaklar (md.2)            1.140.273.803 2.063.200.670

Kesinleşmiş Alacaklar (md.2/c)         6.929.079        8.663.368

 * Kaynak: GİB, www.gib.gov.tr

Bugün itibarıyla birikmiş vergi borcunun 2003-2004 dönemine kıyasla oldukça fazla olduğu göz önüne alındığında sadece vergi borçlarının gecikme zammına yönelik yapılacak bir düzenleme ile 8-10 milyar TL gelir hedefi koymak oldukça makul gözüküyor.

Bu veya buna benzer bir uygulama hem vergi ve prim borçlularını yeniden borçlarını ödeme yoluna koyacak hem de bütçeye ciddi anlamda gelir sağlayacaktır. Birçok mükellefin bu uygulamayı beklediği göz önüne alındığında artık bu konuda bir düzenleme yapılması ihtiyacının ne kadar acil olduğu da ortaya çıkıyor.

KDV iadesi alacak firmalara ilişkin not

Geçen haftalarda "KDV iadelerinde ve Kod uygulamalarında yeni dönem" başlıklı yazımıza yönelik birçok okurumuzdan soru geldi. Yeni sisteme göre KDV iade taleplerinde, "indirilecek KDV listesi", "yüklenilen KDV listesi" ve "satış faturaları listesi", "gümrük (çıkış) beyannamesi listesi"nin elektronik ortamda hazırlanması gerekiyor. Sistemin ilk defa uygulanması nedeniyle yazar kasa fişlerinin nasıl kaydedileceği konusunda tereddütler oluştu.

Kayıtlarını muhasebe fişleri gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde; yazarkasa ve perakende satış fişlerinin adı geçen vesikalar aracılığıyla yasal kayıtlara intikal ettirilmesi halinde; her yazarkasa ve perakende satış fişinin ayrı ayrı indirilecek KDV listesine girilmesi yerine bu belgelerin kaydedildiği muhasebe fişine ait bilgilerin girilmesi yeterli olacak.

KDV iadelerine yönelik Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaların okunmasında fayda var.

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelGondermeHakkinda_indirilecekkdv_tr.html

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp

 

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 22.02.2010)

GÜNDEM