BASINDAN YAZILAR
Çevre Temizlik Vergisi / Veysi Seviğ - MuhasebeTR

Çevre Temizlik Vergisi / Veysi Seviğ

Belediye Gelirleri Yasası'nın mükerrer 44'üncü maddesi gereği olarak belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar Çevre Temizlik Vergisi'ne tabidir.
Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların kuracakları birlikler, Darülaceze ve benzeri kuruluşlar ve üniversiteler tarafından münhasıran hizmetlerinde kullanılan binalar, Kızılay Genel Merkezi ile şubeleri ve kampları, Kredi Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurtları ile umuma açık ibadet yerleri, karşılıklı olmak şartıyla elçilik ve konsolosluk hizmetlerinde kullanılanlarla elçilerin ikametine mahsus binalar, uluslararası kuruluşlar ve bunların temsilcilikleri tarafından kullanılan binalar ile bunların müştemilatı vergiye tabi değildir.
Yasal düzenleme gereği verginin mükellefi, binaları kullananlardır. Mükellefiyet ise binanın kullanımı ile başlar.
Diğer yandan konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 2009 yılında 15 kuruş, diğer yerlerde 12 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu miktarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmekte olup, bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde 5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmamaktadır.
Maliye Bakanlığı tarafından 2009 yılında geçerli olan yeniden değerleme oranı yüzde 2,2 olarak tespit edilmiş ve 392 sıra numaralı Vergi Usul Yasası genel tebliğ ile ilan edilmiştir.
Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 38 seri numaralı belediye gelirleri genel tebliği ile yapılan açıklama uyarınca konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 20 kuruş, diğer belediyelerde 16 kuruş olarak belirlenmiş bulunmaktadır. (29.12.2009 gün ve 27447 sayılı Resmi Gazete)
Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin Çevre Temizlik Vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifenin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilmektedir.
İşyerleri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi, belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelere aşağıdaki (tablo 1) tarifelere göre uygulanacaktır.
Belediye Gelirleri Yasası'nın mükerrer 44'üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre büyükşehir belediyelerinde Çevre Temizlik Vergisi, diğer belediyelerde uygulanan Çevre Temizlik Vergisi tutarları yüzde 25 artırılarak hesaplanmaktadır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan Çevre Temizlik Vergisi tarifesi aşağıda (tablo 2) yer almaktadır.
Bakanlar kurulunun 2005/9817 sayılı kararı uyarınca; konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için belirtilen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000'den az belediyelerde Çevre Temizlik Vergisi yüzde 50 indirimli uygulanmaktadır. Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000'den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 8 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi ise aşağıdaki (tablo 3)tarifeye göre belirlenecektir.


Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelere uygulanacak
Çevre Temizlik Vergisi
Bina dereceleri ve yıllık vergi tutarları (TL)
Bina grupları 1. derece 2. derece 3. derece 4. derece 5. derece
1. Grup 1900 1500 1200 970 790
2. Grup 1200 900 700 570 480
3. Grup 790 600 480 390 300
4. Grup 390 300 230 190 150
5. Grup 230 190 130 120 97
6. Grup 120 97 68 55 40
7. Grup 40 33 23 20 16Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak
Çevre Temizlik Vergisi
Bina dereceleri ve yıllık vergi tutarları (TL)
Bina grupları 1. derece 2. derece 3. derece 4. derece 5. derece
1. Grup 2375 1875 1500 1212 987
2. Grup 1500 1125 875 712 600
3. Grup 987 750 600 487 375
4. Grup 487 375 287 237 187
5. Grup 287 237 162 150 121
6. Grup 150 121 85 68 50
7. Grup 50 41 28 25 20İndirimli Çevre Temizlik Vergisi
Bina dereceleri ve yıllık vergi tutarları (TL)
Bina grupları 1. derece 2. derece 3. derece 4. derece 5. derece
1. Grup 950 750 600 485 395
2. Grup 600 450 350 285 240
3. Grup 395 300 240 195 150
4. Grup 195 150 115 95 75
5. Grup 115 95 65 60 48
6. Grup 60 48 34 27 20
7. Grup 20 16 11 10 8

(Kaynak: Referans Gazetesi | 12.01.2010)

GÜNDEM