BASINDAN YAZILAR
Memurların sağlık yardımı değişiyor / Resul Kurt - MuhasebeTR

Memurların sağlık yardımı değişiyor / Resul Kurt

Sosyal Güvenlik Reformu’nun yürürlüğe girdiği 2008 yılı ekim ayı başından önce göreve başlamış devlet memurlarının (ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin) sağlık hizmetleri görev yaptıkları kurumlarca karşılanıyor. Ancak, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra göreve başlayan memurlarsa yeni sisteme tabi olup, genel sağlık sigortası kapsamında sağlık yardımlarından yararlanabiliyor. Eski memurlar gerek sağlık yardımlarından faydalanmada ve gerekse de ilaç vs. temininde bazı sıkıntılar karşılaşıyordu. Sevk kağıdı, sağlık karnesi, sadece anlaşmalı eczanelerden ilaç temini memurların karşılaştığı sorunlardan bazıları. Özellikle tatil ve izinlerde taşra teşkilatı olmayan memurların hem sağlık yardımlarına ulaşmada ve hem de ilaç alımında önemli sorunları vardı. İşte 5434 sayılı Kanuna tabi eski memurlar 15.01.2010 tarihi itibariyle SGK'na devredilecek. Sağlık hizmeti Türk Silahlı Kuvvetlerince karşılanan asker ve sivil devlet memurlarının sağlık hizmetleri bir süre daha ilgili kamu idarelerince karşılanacak.

Primi kurumlar ödeyecek

Emekli keseneğine esas aylıkları tutarı üzerinden emeklilik keseneği ve kurum karşılığı dışında ayrıca yüzde 12 oranında hesap edilecek genel sağlık sigortası priminin tamamı görev yaptıkları kamu idarelerince karşılanacak. Maaşlarını ayın birinde alan devlet memurları için 15 günlük GSS primlerini ek belge vermek suretiyle kuruma göndermeleri gerekiyor.

Devir tarihinden sonra memurlar ve bakmakla yükümlüleri için hasta sevk kâğıdı düzenlenmeyecek. Memurlar ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık karnesi olmadan kimlik numarası ve kimlik tespiti için gerekli bir belge (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport) ile birlikte doğrudan sağlık kuruluşlarına başvurabilecekler.

Memurlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler, devir tarihinden itibaren reçete edilen ilaçlarını, Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması bulunan herhangi bir eczaneden alabilecektir.

İlaç bedellerinin ödenmesinde, ilaçların reçete edildiği tarih esas alınacaktır. Devir tarihinden önce reçete edilen ilaçlara ilişkin faturalar, memurun kurumu tarafından ödenecek, devir tarihinden itibaren (15/01/2010 tarihi dahil) reçete edilen ilaçlara ait faturalar ise SGK'ya gönderilecek.

Devir tarihinden önce başlayan yatarak tedaviler için sağlık hizmet sunucuları 14.01.2010 tarihi dahil oluşan giderleri ilgilinin kurumuna, 15.01.2010 tarihinden itibaren oluşan giderleri de Sosyal Güvenlik Kurumu’na fatura edecekler.

Üvey çocuklara da sağlık yardımı var

Devir tarihinde eşinden dolayı bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmeti karşılananlar, uzun vadeli sigorta kolları kapsamında zorunlu olarak sigortalı sayılmamaları, isteğe bağlı sigortalı olmamaları veya gelir ve/veya aylık almamaları şartıyla sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaya devam ederler. Devir tarihinde sigortalı tarafından bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmeti karşılanan kız çocukları, durumlarında değişiklik oluncaya kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler.

Kız çocuklarının uzun vadeli sigorta kolları kapsamında zorunlu olarak sigortalı (öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç) sayılmaları, isteğe bağlı sigortalı olmaları, gelir ve/veya aylık almaları ve evlenmeleri durum değişikliği olarak değerlendirilir. Ancak devrolunan sigortalıya aylık bağlanması veya aylık almakta iken 5510 Sayılı Kanun’un geçici 4’üncü maddesi kapsamında sigortalı olmayı gerektirecek şekilde yeniden çalışması durumu kız çocuklarının sağlık hizmetlerinden yararlanmasını etkilemez.

Devir tarihinde sigortalı tarafından bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmeti karşılanan erkek çocukları, uzun vadeli sigorta kolları kapsamında zorunlu olarak sigortalı (öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç) sayılmamaları, isteğe bağlı sigortalı olmamaları veya gelir ve/veya aylık almamaları ve evlenmemeleri şartıyla 25 yaşını dolduruncaya kadar sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaya devam ederler.

Sigortalının üvey çocuğu hakkında erkek, kız veya malul olma durumlarına göre işlem yapılır.

Devir tarihinde sigortalı tarafından bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmeti  karşılanan ana ve babalar, devir tarihinden sonrada sağlık yardımlarından yararlanabilecekler.

 

(Kaynak: Star Gazetesi | 07.01.2010)

GÜNDEM