BASINDAN YAZILAR
Tüp bebek tedavisi için 900 gün prim yetiyor / Lütfi Köksal - MuhasebeTR

Tüp bebek tedavisi için 900 gün prim yetiyor / Lütfi Köksal

Türkiye Gazetesi’nde köşe yazılarınızı ilgiyle takip ediyorum. Uzun yıllar evli olmamıza rağmen çocuğumuz olmamakta. Yeni SGK kanunuyla tedavi görmek suretiyle tüp bebek hakkından nasıl yararlanabiliriz? Özel bir şirkette 10 yıldır SSK’ya tabi çalışmaktayım. Bilgi verirseniz memnun olurum.

CEVAP: Tüp bebek tedavi uygulamaları 5510 sayılı Kanunun 63. Maddesi ve 28.09.2008 tarihinde 27012 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ’e göre düzenlenmiştir.
5510/63 maddesinin e-bendinde yazılı şartları yerine getiren her sigortalıya Kurumca anlaşmalı sağlık kuruluşlarında üreme yöntemiyle çocuk sahibi olma imkanları getirilmiştir.
Siz de aşağıdaki şartlara uygunsanız ilgili sağlık kuruluşlarında bu imkanlardan faydalanabilirsiniz.
5510/63 Maddesinin e bendine göre; evli olmakla birlikte çocuk sahibi olamayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisinin, erkek ise karısının;
1) Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğinin Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından tıbben mümkün görülmesi,
2) 23 yaşından büyük, 39 yaşından küçük olması, 40 yaşından gün almaması,
3) Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından belgelenmesi,
4) Uygulamanın yapıldığı tıbbî merkezin Kurum ile sözleşme yapmış olması,
5) En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde en fazla iki deneme ile sınırlı olmak üzere tüp bebek tedavisi görülmesi mümkün.
Tüp bebek tedavisi işlem bedeli ve ödeme esasları
a) Birinci denemede % 30,
b) İkinci denemede % 25,
c) Embriyo dondurma (freezing) işlemi için % 30, oranında katılım payı alınacak. Yardımcı üreme yöntemi için alınacak katılım payı, yardımcı üreme yöntemi tedavisinin yapıldığı sağlık kurum ve kuruluşu tarafından ilgililerden tahsil edilir, ilgilinin kurumu tarafından sağlık kurum ve kuruluşuna katılım payının tutarı kadar eksik ödeme yapılır.
Bir hastalığın başka tıbbi bir yöntemle tedavisinin mümkün olmaması sebebiyle yapılacak yardımcı üreme yöntemi tedavisi için katılım payı alınmayacak.
Değerli okuyucumuz, 10 yıldır sigortalı özel sektör çalışanı olduğunuz için, bu tedaviden faydalanabilirsiniz. Her şeyin gönlünüzce olmasını dileriz.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

> Metin Aslan / ANKARA

20.10.1967 doğumluyum. 01.07.1982 tarihinden beri çalışıyorum. 01.05.1992 tarihinden beri de basında çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim?

CEVAP: Sayın Aslan, 01.07.1982 tarihli Sigorta girişiniz ve 7360 gününüz var. 23.05.2002 tarihine kadar 803 gün=2 yıl 2 ay 23 gün İtibari Hizmetiniz var. Giriş tarihiniz bu kadar geri gidiyor ve 08.04.1980 oluyor. Buna göre emeklilik şarıtlarınız; 25 yıl, 45 yaş ve 5000 gün oluyor. Toplam İtibari Hizmetiniz 1372 gün=3 yıl 9 ay 22 gün olup, yaşınızdan bu kadar süre düşülüyor ve 45 yaşınızın dolduğu 20.10.2012 tarihi 28.12.2008 tarihine çekiliyor. Böylece emekliliğiniz 11 ay da geçmiş. Hemen emekli müracaatı yapabilirsiniz. Hayırlı olsun.

> Sibel Kırış / İSTANBUL

13.08.1971 doğumluyum. 1999 yılında sigorta girişim var. SSK’dan ne zaman emekli olabilirim?

CEVAP: 21.07.1999 tarihli Sigorta girişiniz ve 3522 gününüz var. Buna göre 20 yıl, 56 yaş ve 5975 gün ile Sigorta’dan normal emekli olabilirsiniz. Veya 3 ay daha prim öderseniz, 58 yaşınızda 3600 gün ile yaştan emekli olabilirsiniz.

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 24.11.2009)

GÜNDEM