BASINDAN YAZILAR
Güneydoğu teşvik bekliyor / Resul Kurt - MuhasebeTR

Güneydoğu teşvik bekliyor / Resul Kurt

Geçen hafta Güneydoğu’daydım. İşsizliğin en çok etkilediği bölgelerden birisi Güneydoğu. Sanayinin yeni yeni yatırım yaptığı, temel geçim kaynağının halen tarım ve hayvancılık olduğu bir bölge. Tabi kahvehaneleri de unutmamak gerek. İşsizlerin uğrak mekanı kahveler sigara yasağına rağmen tıklım tıklım.
Bölgede herkes sayın Başbakanın açıkladığı teşviklerin yürürlüğe girmesini bekliyor. Özellikle bu yılsonunda 5084 olarak bilinen istihdam teşvikinin bitecek olması bölge yatırımcısını kara kara düşündürüyor. Asgari ücreti bile ödemekte zorlandıklarını ifade eden bölge işadamları, 5084 teşvikinin sona ermesi durumunda kapıya kilit vuracaklarını belirtiyor.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü sevgili hocam Prof. Dr. Mustafa Gündüz’ü ziyaretimde, üniversitelerin bir kentin kalkınmasında ne kadar önemli olduğunu gördüm. Üniversiteler sadece öğrencilerin harcamalarıyla kent ekonomisine canlılık kazandırmaz, aynı zamanda kente yatırımların yönlendirilmesi ve kalkındırılmasında da önemli rol oynarlar.

Bir yandan yatırımcılara rehberlik yaparken, bir yandan da Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı gibi AB fonlarının kullanımına ilişkin rehberlik yapılıyor.

Henüz 2 yaşındaki bir üniversite olmasına rağmen, kente yatırım ve istihdam konularında yoğun bir çaba harcıyor. Hocam Prof. Dr. Mustafa Gündüz’ün heyecanına katılmamak mümkün değil. Hocanın anlattıkları beni de heyecanlandırıyor. Gerçekten Adıyaman için çok büyük ve önemli projeleri var.

Kentin tarım ve sanayi potansiyelinin artırılması için araştırmalar yapılıyor. Üniversiteler bir kentin hem sanayi ve yatırımını, hem kültürel ve sosyal yapısını önemli oranda etkiliyor.

Geçtiğimiz aylarda TBMM’de kabul edilmesine rağmen, sayın Cumhurbaşkanı tarafından iade edilen 5920 sayılı Kanunla yeni teşvikler gelecekti.

Ancak, teşvikler basında kölelik yasası olarak adlandırılan mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin gölgesinde kaldı.

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi; özel istihdam bürosunun, geçici işgücü talebini karşılamak amacıyla iş sözleşmesi düzenlediği işçisini, iş görme edimini yerine getirmek üzere ücret karşılığında bir başka işverene devrini ifade edeceği ve bu faaliyetin Türkiye İş Kurumu tarafından izin verilmiş özel istihdam büroları tarafından yerine getirilmesi olmasına rağmen, kölelik düzeni olarak lanse edildi.

Bir yanda Doğu ve Güneydoğu’da, öte yanda İç Anadolu ve Karadeniz’de işsizlik kol gezerken, diğer yanda fabrikalar kapalı kalırken, yine kahveler işsiz kaynarken bizler neleri konuşuyoruz.

TBMM bu hafta açıldı. TBMM’de ilk görüşülecek düzenlemelerden birisi de mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin de yer aldığı 5920 sayılı Kanun.

Bu kapsamda madde yeniden görüşülürken mutlaka çalışacak işçilerin ücret, fazla mesai, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin gibi alacaklarını güvence altına alacak bir düzenleme yapılmalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu kapsamda özel istihdam bürosu tarafından çalıştırılan işçilere ait ve süresinde ödenmeyen sigorta primlerini asıl işverenden tahsilini garantiye alacak bir düzenleme yapılmalıdır.

Sanayinin rekabet gücünün artırılması için çalışılmalıdır. Teşviklerle uygulama mevzuat bir birini tamamlayıcı unsurlardır. Sadece teşvikler yatırımların artırılması için yeterli değildir. Aynı zamanda istihdam önündeki mevzuattan kaynaklanan diğer engeller de kaldırılmalıdır.

Yatırım yapmak isteyenlere belediyeler ve diğer kurumlar tarafından yapılan engellemeler kaldırılmalıdır.

Yeni yatırım yapacak işadamlarına rehberlik edecek bir birim kurulmalı, yatırımların önünde set olan yerel yönetimleri devre dışı bırakacak bir düzenleme yapılmalıdır.

İş adamlarını yatırım yapmaya ikna etmek için, sadece parasal teşvikler yeterli değildir. Aynı zamanda yatırımların önündeki engeller kaldırılmalıdır.

Yeni bir yatırım yapacağınız zaman, aklınıza gelmeyen o kadar çok bürokratik işlem çıkıyor ki, yatırımcı vaz geçiyor.

Özellikle ülkemize yatırım yapmak isteyen yabancılar, bu zorlukları gördükten bir süre sonra yatırımdan vazgeçiyor. Peki neden bu sorgulanmıyor? Bu sorgulanmalıdır. Belediyelerin ve diğer kurumların yatırımlara çektikleri seti kaldırmalıyız, istihdamın önünü açmalıyız. Bu ülke hepimizin. Mutlaka sanayicine de, işçisine de, yatırımcısına da, işsizine de sahip çıkmalıyız.

(Kaynak: Star Gazetesi | 06.08.2009)

GÜNDEM