BASINDAN YAZILAR
Mevduata beyan yok / Kazım Yılmaz - MuhasebeTR

Mevduata beyan yok / Kazım Yılmaz

İster TL, ister döviz cinsinden olsun banka mevduat faizleri ile repo gelirleri, tutarı ne olursa olsun beyan edilmez. Diğer menkul kıymetlerde ise vergi beyanı şöyle:


* Offshore hesapların faizleri:
Tutarı 960 lirayı aşarsa beyan edilecek, aşmazsa beyan edilmeyecek.

* Yurt dışındaki bankalardan elde edilen mevduat faizleri:
Faiz tutarı 960 lirayı aşıyorsa beyan edilir. Yurt dışında vergi ödenmişse, ödenen vergi belgelenmek koşulu ile ödenecek vergiden düşülür.

* Yatırım fonu: Menkul kıymet yatırım fonlarının gelirleri, vergiye tabi değil. Bunun dışındaki fonların gelirleri 19 bin lirayı aşarsa beyana tabidir.

* TL cinsinden alacak faizleri:
Vergi kesintisine tabi tutulmamış her türlü alacak faizleri 960 lirayı aşarsa beyan edilir. Faiz gelirinde vade uzatımlarında faiz elde edilmiş sayılır.

* Döviz cinsinden alacak faizleri:
Elde edildikleri günün kuruyla 960 lirayı aşanlar beyan edilecek.

* Süreklilik arz eden alacak faizleri:
Borç verme işlemi süreklilik arz ederse ticari faaliyet olur ve faizler ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilir.

* Faizsiz bankacılıktan elde edilen gelirler:
Mevduat faizi niteliğinde kabul edilmiştir.Beyan edilmezler.

* Tahvil ve bono faizleri:
1.1.2006 tarihinden önce ihraç edilen Devlet tahvilleri ve Hazine bonolarının faiz gelirlerinin yüzde 35.10'u vergiye tabidir. Bu tutar 19.800 lirayı geçmiyorsa beyanname verilmez. Geçiyorsa beyanname verilir. Yani elde edilen faiz 54.410,26 TL'yi geçiyorsa beyanname verilir ve gelirin yüzde 35.10'u beyan edilir. 1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonosu gelirlerinden % 10 vergi kesintisi yapılıyor ve beyana tabi değil.

* Devlet tahvili alım satım kazancı:
26 Temmuz 2001 ile 31 Aralık 2005 tarihleri arasında ihraç edilen devlet tahvillerinden, 2008'de elde edilen alım-satım kazancının vergilendirilmesinde devlet tahvilinin elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere, iktisap (edinme) bedeli ÜFE artışı oranında artırılarak kazanç belirlenir. Elden çıkarma bedeli ile endekslenmiş edinme bedeli arasındaki fark, kazanç sayılır.

(Takvim Gazetesi | 05.03.2009)

GÜNDEM