BASINDAN YAZILAR
Uyardık, ithal mal ayrıcalığı kalkıyor / Kazım Yılmaz - MuhasebeTR

Uyardık, ithal mal ayrıcalığı kalkıyor / Kazım Yılmaz

15 Ocak'ta dile getirdiğimiz bir yanlış düzeltiliyor. Dahilde işleme rejimi kapsamında yurt dışından getirilen malzemeler KDV'siz olarak alınıyor. Yerli maddeleri ithallerle aynı koşula getirmek için 1998 yılında KDV Kanunu'na eklenen bir madde (geçici 17) ile yerli maddelerin de KDV'siz alınması sağlandı. Ama geçici maddenin süresi 2008 sonunda doldu. 1.1.2009'dan itibaren yurt içinden alınan hammaddeler için KDV ödenmesi gerekti. Biz de özellikle de kriz döneminde yabancı mallarına sağlanan rekabet üstünlüğünün, hem de imalatçıya ek yük getirmenin yanlışlığını vurguladık. Maddenin yeniden ve derhal yürürlüğe konulması gerektiğini belirttik. Meclis'teki tasarıyla, bahsettiğimiz geçici 17'nci maddenin uygulanma süresi 2010 sonuna dek uzatılıyor. Geçerlilik tarihi de 2009 başı oluyor. Yabancı mallar ayrıcalıklı olmayacak.

(Takvim Gazetesi | 14.02.2009)

GÜNDEM