BASINDAN YAZILAR
Yatırım indirimi yeni versiyonuyla geri geliyor / Prof. Dr. Metin Taş, Sezgin Özcan - MuhasebeTR

Yatırım indirimi yeni versiyonuyla geri geliyor / Prof. Dr. Metin Taş, Sezgin Özcan

2006 yılı başında yürürlükten kaldırılan yatırım indirimi, 'İndirimli kurumlar vergisi' adı altında yeniden getiriliyor.
Yatırımların teşviki amacıyla 1960'lı yıllardan itibaren uygulanan yatırım indirimi müessesesi; getiriliş amacına hizmet etmediği, vergi planlamasına yol açtığı, mükelleflerin sırf vergi ödememek için gerekli gereksiz yatırım kararları aldığı, bunun da kaynak israfına neden olduğu gerekçesiyle 2006 yılı başından itibaren kaldırılmıştı.

Hazırlanan 'İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı' ile yatırım indiriminin yeni versiyonu ile geri getirilmesi öngörülüyor. Tasarıya göre, Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulacak. Düzenlemenin Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılması öngörülmekle birlikte, uygulamadan gelir vergisi mükellefleri de yararlanabilecek.

TEŞVİKTEN YARARLANABİLECEK YATIRIMLAR
İndirimli vergi uygulamasından yararlandırılacak sektörler ve bunlara ilişkin yatırım ve istihdam büyüklükleri Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek.
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen kriterlere uygun yeni ve tevsi yatırımları için Hazine Müsteşarlığı'ndan teşvik belgesi alınmak suretiyle indirimli vergi uygulamasından yararlanılabilecek.

UYGULAMA NASIL OLACAK?
Yeni uygulamada yatırım indirimi tutarı 'yatırıma katkı tutarı', yatırım indirimi oranı ise 'yatırıma katkı oranı' olarak adlandırılıyor. Yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade edecek.

Tasarıya göre Bakanlar Kurulu tarafından, belirlenen il gurupları için yüzde 25'i, yatırım tutarı 50 milyon TL'yi aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise yüzde 45'i geçmemek üzere yatırıma katkı oranı, yüzde 90'ı geçmemek üzere de indirimli kurumlar vergisi oranı belirlenecek.
Yatırıma katkı ve vergi oranı farklı illerde aynı mükellef tarafından yapılan yatırımlarda, toplam yatırımın her bir ile isabet eden oranına göre ilgili ilin yatırıma katkı oranı ve indirimli vergi oranı uygulanacak.
İndirimli kurumlar vergisi, teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlara uygulanacak. Uygulamaya, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren başlanacak. Yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar devam edilecek.

ŞARTLARIN SAĞLANAMADIĞININ TESPİTİ
Hesap dönemi itibarıyla şartların sağlanamadığının tespit edilmesi halinde, söz konusu vergilendirme döneminde indirimli vergi oranı uygulanması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecek.

YATIRIMIN DEVRİ
Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde, devralan kurum, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla indirimli vergi oranından yararlanabilecek.
Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde ise indirimli vergi oranından devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise devralan, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla yatırıma katkı tutarının kalan kısmı için yararlanabilecek.

TEŞVİKTEN YARALANAMAYACAK YATIRIMLAR
Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 4283 sayılı Yap İşlet Devret Modeli ile Elektrik Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun Kanun ile 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap İşlet Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar için indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanılamayacak.

AKLINIZDA BULUNSUN
Kablosuz internet hırsızlığı

BAŞKASINA ait şifreli veya şifresiz ADSL hattının izinsiz kullanılması halinde, sahibinin şikayeti üzerine altı aydan iki yıla kadar hapis cezası var. Bizden hatırlatması...

SSK'YA GEÇMENİZ DÖRT YIL KAZANDIRIR
27.04.1964 doğumluyum. 01.09.1987 sigorta başlangıç tarihim. Bir yıl sigortam var. 1990'dan sonra Bağ-Kur'lu oldum. Bağ-Kur affından yararlanıp 11 yıl borçlanma ödedim. Şu anda toplam 5971 günüm oluyor. Askerliğimi de borçlanırsam ne zaman emekli olabilirim? Sigortaya geçmem bir şeyi değiştirir mi? Birol Topal
 Bağ-Kur'dan (devredilen) emekli olabilmeniz için prim gününüzü 9000 güne tamamlamanız gerekiyor. Bu da ara vermeksizin 8,5 yıl daha prim ödemeniz demek. 1,5 yılını askerlik borçlanması ile karşılasanız geriye 7 yıl kalır. Oysa SSK'dan (devredilen) daha erken emekli olmanız mümkün.
 Prim ödemeniz yeterli olmakla birlikte, SSK'dan (devredilen) emekli olabilmeniz için son yedi yılda daha fazla 4/a (SSK) kapsamında prim ödemiş olmanız gerektiğinden, 1260 gün prim ödemek koşuluyla 50 yaşınızı doldurduğunuzda emekliliğe hak kazanırsınız. On ay da askerlik borçlanması yapmanız halinde ise 49 yaşınızı doldurduğunuzda emekli olursunuz.

NE VERGİSİDİR BU GAYRİMENKUL VERGİSİ?
7 Şubat 2008 Cumartesi günlü AKŞAM'daki köşenizi okudum. Pek anlayamadım. Ne vergisidir bu gayrimenkul vergisi? Zaten evi alıp satarken bir vergi ödüyoruz. Şubat 2004'te aldığım daireyi Nisan 2008'de sattım. Bu durumda vergi ödemem gerekir mi? Hamza Doğan
Evi alıp satarken vergi değil, tapu harcı ödeniyor. Yazımızın konusu, 1.1.2007 tarihinden önce edinilen gayrimenkulün dört yıl, bu tarihten itibaren edinilen gayrimenkulün ise beş yıl içinde satılması halinde elde edilen kazancın vergilendirilmesi ile ilgiliydi...
 Şubat 2004'te aldığınız daireyi dört yıl geçtikten (Şubat 2008'den) sonra sattığınızdan, kaç lira kazanç elde etmiş olursanız olun vergi ödemeniz gerekmiyor.

EMEKLİ AYLIĞINIZ KESİLMEDEN SGDP ÖDEYEREK ÇALIŞABİLİRSİNİZ
2001 yılında SSK'dan emekli oldum. Şimdi yeni bir işe gireceğim. İşveren beni sigortalı yapmak istiyor. Kanunen bir sakıncası olur mu? Emekli aylığımdan kesinti yapılır mı? İrfan Yılmaz
 Emekli aylığınız kesilmeksizin sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi olarak çalışabilirsiniz. Herhangi bir yasal sakınca yok.
Bu durumda emekli aylığınızdan herhangi bir kesinti yapılmaz. Çalışmanız karşılığı alacağınız ücret (prime esas kazancınız) üzerinden, çalıştığınız işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre yüzde 31 ile yüzde 36,5 oranı arasında sosyal güvenlik destek primi ödenecek. Bunun yüzde 7,5'i ücretinizden kesilecek, kalan kısmını işveren hissesi olarak işvereniniz ödeyecek.

47 YAŞINDA EMEKLİ OLURSUNUZ
06.01.1967 doğumluyum. İşe giriş tarihim 01.07.1982. Prim gün sayım 7952 gün. Acaba ne zaman emekli olabilirim? Erol Arslan
 01.07.1982 sigorta başlangıcıyla SSK'dan (devredilen) emeklilik için 25 yıllık sigortalılık süresi, 47 yaş ve 5150 prim günü koşullarına tabisiniz. Sigortalılık süreniz ve prim ödeme gün sayınız yeterli. 47 yaşınızı dolduracağınız 06.01.2014 tarihinde emekli olabilirsiniz.

KOOPERATİF GENEL KURALLARINDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI
KOOPERATİFLER  ve üst kuruluşlarının genel kurul toplantıları için çağrıya yetkili olan kişilerin, genel kurul toplantı tarihinden en az 15 gün önce kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki Valiliğe (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) başvurarak Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi talebinde bulunmaları gerekiyor.
 24 Ocak 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarına Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi İşlemlerinde Uyulması Gerekli Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ'e göre; Bakanlık temsilcisi talebi için başvuruların, dilekçe ekinde yer alacak bazı belgelerle birlikte yapılması gerekiyor. Bu belgeler;

l Çağrı için alınan kararın örneği (yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye memurları veya üst birlik yönetim kurulu kararı ya da kesinleşme şerhi bulunan mahkeme kararı),

l Çağrıyı yapanların yetkili olduklarını gösteren belge (Başvuru sahipleri, ticaret sicil memurluğundan kooperatifi temsile yetkili son yönetim kurulu üyeleri oldukları bilgisini içeren yazı alacaklar. Ticaret sicil memurluklarınca verilecek bu yazıda, başvuru sahiplerinin kooperatifin temsili konusunda yetkili oldukları, yetkilerinin başlangıç tarihi, yetki süreleri dolmuşsa yetkinin bitiş tarihi vb. hususların bulunması gerekiyor. Azlık tarafından mahkeme kararı ile çağrı yapılmakta ise çağrı iznini veren kesinleşme şerhli mahkeme kararı yeterli olacak.),

l Toplantı gündemi,

l Temsilci ücretinin yatırıldığına ilişkin  vezne alındısı.

(Kaynak: Akşam Gazetesi | 10.02.2009)

GÜNDEM