BASINDAN YAZILAR
Memurlar da yüzde 30 farka tabi / Erdal Aydın - MuhasebeTR

Memurlar da yüzde 30 farka tabi / Erdal Aydın

Özel hastaneler yeni yılda memurlardan en fazla yüzde 30 fark alabilecek.
2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 28. maddesi ile öngörülen düzenlemeyle sağlık kurum ve kuruluşları, kamu idarelerinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında 4/c'li (Emekli Sandığı) sigortalı olarak istihdam edilenler (bunlardan aylıksız izinli olup, ilgili mevzuatı gereğince tedavi yardımı hakkı devam edenler dahil) ile bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinden, vermiş oldukları sağlık hizmetleri için anılan kanunun 73. maddesi gereğince genel sağlık sigortalısı hak sahiplerinden alabilecekleri ilave ücretlerin dışında ilave ücret talep edemeyecekler. Hatırlarsanız 29.5.2008 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile SSK'lılardan vakıf üniversiteleri dahil özel sağlık kurum ve kuruluşlarının Sağlık hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenen sağlık hizmetleri bedelinin en fazla yüzde 30'una kadar ilave ücret alınabilmektedir.

HUKUKSUZLUK...
Bütçe kanunu ile yapılan düzenleme ile memurlar da bu kapsama dahil olmuştur. Yani, özel hastaneler artık SSK'lılardan sonra memurlardan da özel muayanelerde en fazla yüzde 30 fark alabilecek.
Ne yazıkki uygulamada çoğu özel hastane yüzde 30'luk ilave ücretin dışında ayakta hasta işletme giderlerine katkı payı, işletme gideri, işletme paketi vs. adı altında belirlediği ücretleri hukuksuzca hastalara yansıtmaktadır.

(Takvim Gazetesi | 07.01.2009)

GÜNDEM