BASINDAN YAZILAR
İşitme cihazı ihtiyacınız varsa / Erdal Aydın - MuhasebeTR

İşitme cihazı ihtiyacınız varsa / Erdal Aydın

Eğer SSK'lı olarak çalışıyor ve kulaklarınız ağır işitiyorsa bir işitme cihazına ihtiyacınız var demektir. Ya da ailenizden biri çocuğunuz, eşiniz, anne veya babanız için lazım olabilir. O halde gelin Sosyal Güvenlik Kurumu hangi hallerde işitme cihazı bedellerini ödüyor, bu konuda bilgi vereyim. Öncelikle bilinmesi gereken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) analog ve dijital işitme cihazı bedellerini ödemektedir.

İşitme cihazı bedellerinin SGK'ca ödenebilmesi için;

SGK ile sözleşmesi bulunan resmi sağlık kurumlarınca, işitmenin cihaz ile düzeltilmesinin mümkün olduğunun kulak burun boğaz uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenmesi zorunlu. Söz konusu raporda işitme cihazının analog ya da dijital olduğunun belirtilmesi gerekiyor. Eğer doktorunuz size dijital cihaz önermişse, analog cihaz önermeme gerekçesini raporda ayrıca belirtmesi gerekmekte. Öte yandan, odyoloji test sonuçlarını gösterir belgenin aslını rapora eklemeyi unutmayın. Odyoloji testleri, SGK ile sözleşmesi bulunan sağlık kurumlarında veya raporu düzenleyen sağlık kurumunun hizmet alım sözleşmesi yaptığı sağlık kurumlarınca yapılması ve odyometrist veya işitme testi yapmaya yetkili sertifikalı personel tarafından onaylanmış olması halinde kabul edilecektir.

Her iki kulak için
Her iki kulak için işitme cihazı bedeli ödenebilmesi için, sağlık kurulu raporunda iki kulakta işitme kaybının bulunduğunun belirtilmesi yeterli değil, ayrıca bu durumun gerekçelerinin de belirtilerek "Hastanın her iki kulak için işitme cihazı kullanması gereklidir" ibaresinin raporda mutlaka yer alması gerekiyor.

İşitme cihazı kalıp ve pil bedelleri ödenmemekte

İşitme cihazının yenilenme süresi 5 yıldır. Bu süreden önce yenilenen işitme cihazı bedelleri SGK tarafından ödenmemekte. Ancak, bazı durumlarda işitme cihazlarının süresinden önce yenilenmesi mümkün. Eğer, işitme durumunuzda bir değişiklik varsa ve verilen cihaz yeterli gelmiyorsa, bu duru mu SGK ile sözleşmeli resmi sağlık kurumunca düzenlenen kulak burun boğaz uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelemeniz halinde işitme cihazınızı yenileyebiliyorsunuz. Bir diğer durum ise kişilerin kusuru olmaksızın garanti süresi dışında cihazın arızalanması nedeniyle kullanılamaz hale geldiğinin yine sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi ve SGK tarafından onarımının sağlanamaması halinde de süresinden önce yenilenmesi mümkün.

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 24.12.2008)

GÜNDEM