BASINDAN YAZILAR
Genel Sağlık Sigortalılığı Zinciri Sigortalıları Saracak / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Genel Sağlık Sigortalılığı Zinciri Sigortalıları Saracak / Şevket Tezel

Genel sağlık sigortalılarının bu sigortalılıkları; sosyal güvenlik sözleşmesi hükümleri saklı kalmak şartıyla yerleşim yerinin Türkiye dışına taşındığı tarihten veya genel sağlık sigortalısının ölüm tarihinden itibaren sona erecek.

 

Genel sağlık sigortalılarından;

  • Harcamaları, taşınır ve taşınmaz malları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, SGK’ca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı, asgari ücretin üçte birinden az olan sigortalının aile içindeki gelirinin asgari ücretin üçte birinden fazla olduğu tarihten,

 

  • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nca bakılan ve rehabilite edilen kişilerin bu hakkın kaybedildiği veya anasız babasız çocukların 18 yaşını doldurdukları tarihten,

 

  • Köy koruculuğu ve geçici köy korucuları için bu görevin sona erdiği tarihten,

 

  • 5510 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişilerin, bu gelir ve aylık alma haklarını kaybettikleri tarihten,

 

  • Yalnızca GSS primi ödeyenlerin doğrudan GSS’li olmalarına neden olacak bu kapsama girdikleri tarihten,

 

itibaren genel sağlık sigortalılıkları sona erecek.

 

Çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak 4/a sigortalısı olanlar, 4/b sigortalısı olanlar ve 4/c sigortalısı olanların sigortalılık niteliğini yitirildikleri tarihi izleyen 10 uncu günden itibaren genel sağlık sigortalılıkları sona erecek.

 

Ancak bu kişiler, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde doksan günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle zorunlu sigortalılıklarından sonraki genel sağlık sigortalılıklarından dolayı prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın bakmakla yükümlü olduğu kişiler dâhil sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaya devam edebilecekler.

 

Özelleştirme nedeniyle iş kaybı tazminatı alanların GSS’lilikleri iş kaybı tazminatı ödemesinin bittiği tarihten itibaren sona erecek.

 

Ancak yukarıdaki tüm bu sona ermeleri izleyerek ölmedikten veya bir başka ülkeye göç etmedikten sonra bir diğer GSS’liliğin başlayacağı unutulmamalı. Bir başka deyişle GSS artık yükümlülük ve kaynağı, ücretli veya ücretsiz olma niteliği değişse bile bütün bireylerin ayrılmaz bir parçası olan bir unsur olma özelliğini hiç bitmeyen bir bayrak yarışı gibi zincirleme olarak sürdürecek. İstisnai olarak GSS zincirinden çıkış askere alınma, hapse düşme ve milletvekili olma halinde ancak mümkün olabilecek.

 

Okur Sorularına Kısa Cevaplar

Durkadın KILINÇ – 1964 doğumlu, 18.03.1988 sigortalılık girişiyle bugüne kadar 4 bin 83 gün SSK primi ödemiş bir sigortalı olarak 5 bin 225 günü tamamladığınızda emekli olabilirsiniz. 1 Ekim 2008’den sonra 4/b sigortalısı (Bağ-Kur’lu) sayılsa bile isteğe bağlı ödeyerek kalan bu bin 142 günü 3 yıl 2 ay 2 gün daha aralıksız prim ödemeye devam ederek 3 yıl 2 ay 2 gün sonunda (2 Aralık 2011 tarihinde) emekli olabilirsiniz.

Lütfi KÖKSALSSK emeklisi eşi 31.10.2008’de ölen kadının önceden vefat etmiş memur emeklisi babasından dolayı yetim aylığı 01.10.2008 tarihinden önce kendisine bağlanmış ise evliliği düştüğü için onu yine bağlatabilir. Emekli Sandığı’ndan daha önce bağlanan bir yetim aylığı yoksa babasından dolayı yetim aylığından bundan sonra da ek olarak yararlanamaz. Bu durumda SSK’lı eşinden dul aylığı veya memur emeklisi babasından dolayı bağlanacak yetim aylığından birini tercih edebilir. Bu kadının üniversiteye giden oğlu 25 yaşından küçükse ölen SSK’lı babasından dolayı yetim aylığı alabilir. Eğer aylık alacak çocuk tek ise annenin dedesinden dolayı, çocuğun da babasından dolayı aylık alması kendi menfaatlerine olur. Çünkü bir sigortalıdan dolayı tek başına aylık alan çocuğa yetim aylığı oranı yüzde 50'den bağlanır. Çocuk üniversite öğrenimi sürdüğü müddetçe 25 yaşını geçmemek şartıyla aylık almaya devam edebilir.

Hülya SARAÇ -  05.03.1955 doğumlu bin 285 gün SSK primi olan bir sigortalı olarak 3 yılı çalışarak (kalan kısmı isteğe bağlı da olabilir) 2 bin 315 gün daha prim ödeyebilirseniz bu sürenin sonunda emekli olabilirsiniz.

(Sözcü Gazetesi | 01.12.2008)

GÜNDEM