BASINDAN YAZILAR
Ankara’da kira gelirini kaçırmak artık çok zor! / İsmail Kökbulut - MuhasebeTR

Ankara’da kira gelirini kaçırmak artık çok zor! / İsmail Kökbulut

Sahibi oldukları gayrimenkulleri işyeri veya konut olarak kiraya vererek kira geliri elde edenlerin, bu gelirlerini gayrimenkul sermaye iradı olarak beyan edip vergisini ödemeleri gerekiyor.

Ancak bu vergisel yükümlülüğe kira geliri sahiplerinin tam olarak uyduğunu söylemek mümkün değil. Bilerek veya bilmeyerek kira gelirlerinin bir bölümü beyan edilmiyor ve böylece Maliye Bakanlığı vergi kaybına uğruyor. Kira gelirini tam ve doğru olarak beyan edilmesini sağlamak için Maliye Bakanlığı birimleri çeşitli yöntemler uyguluyor.

Bu anlamda son uygulama, 1 Kasım’dan itibaren 500 YTL’yi aşan kira ödemelerinin bankalar veya PTT aracılığı ile yapılması zorunluluğu idi. Yeni uygulamaya göre, 500 YTL ve üzeri kira ödemelerini bankadan geçirmeyenlere, 320 YTL’den az olmamak üzere, ceza kesilecek. Kira gelirlerinin beyanını sağlamaya yönelik, geçtiğimiz hafta kamuoyunun gündemini de oldukça meşgul eden yeni uygulamada Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın imzası var.

Yeni uygulama oldukça etkili olacağa benziyor. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’na bağlı 400 görevli memur, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden elde edilen adreslere bizzat gidiyor. Bu adreslerde oturan vatandaşlardan kısa bir tutanak alıyor. Bu tutanakta oturulan evde, ev sahibinin mi yoksa kiracının mı ikamet ettiği, kira ile oturuluyorsa ne kadar ve ne şekilde ödendiği gibi bilgiler yer alıyor.

Böylece Ankara’daki tüm adresler gözden geçirilip kiralık olarak kullanılan konutlar tespit ediliyor ve evlerini kiraya verenlerin bu kiraları beyan edip etmediğinin doğru olarak sorgulanabilmesinin önü açılıyor. Oldukça zahmetli olduğunu tahmin etmenin güç olmadığı bu uygulamanın zamanlamasına dikkat çekmekte fayda var. Zira kira gelirleri, elde edildiği yılı izleyen yılın Mart ayında beyan ediliyor.

Yani 2008 yılında elde edilen kira gelirlerinin 2009 yılı Mart ayında gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi şart. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ise uygulamaya Kasım ayında başlamış durumda. 2009 yılı Mart ayına kadar Ankara’nın en azından kira geliri yüksek seyreden semtlerinde bu çalışmanın tamamlanabileceğini tahmin ediyoruz.

Dolayısıyla bu yıl kira geliri elde edenlerin gelecek yıl Mart ayında bu gelirlerini beyan etmemeleri veya eksik beyan etmeleri halinde, Ankara vergi Dairesi Başkanlığı’nın bu durumdan kısa sürede haberdar olacağını ve cezalı tarhiyat yapacağını şimdiden söyleyebiliriz. Maliye ile başının belaya girmesini istemeyen kira geliri sahiplerinin kira gelirlerini doğru bir şekilde beyan etmelerinde büyük fayda var. Biz de kira gelirinin beyanında kira geliri sahiplerinin dikkat etmeleri gereken bir iki noktaya değinelim.

Konutlarını kiraya verenlerden, 2008 yılı için yıllık bazda 2.400 YTL ve üzeri kira geliri elde edenler bu gelirlerini beyan edecek. Beyan edilen kira gelirinin 2.400 YTL’si vergiden istisna olduğundan kira gelirinden düşülüp kalan tutar vergilenecek. 2.400 YTL’nin altında kira geliri elde edenlerin beyanname vermelerine gerek yok. İşyeri kira gelirlerinde ise durum biraz daha farklı. İşyeri sahipleri adına, işyerinin kullananlar, yani işyeri kiracıları vergi kesintisi yapıp vergi dairesine ödüyorlar.

Ancak işyeri kira gelirinin yıllık brut tutarı 19.800 YTL’yi aşıyorsa bu kira gelirinin de beyan edilmesi gerekiyor.

Geçmiş yıllara ilişkin kira gelirlerini zamanında beyan etmeyenler ise pişmanlık hükmünden faydalanarak geçmişe yönelik vergi ve faizlerinin ödeyerek cezalı durumdan kurtulabilirler. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın zor fakat oldukça etkili olacağına inandığımız bu yönteminin, kira geliri sahiplerini beyana zorlayacağı aşikar.

 Ankara ve tüm Türkiye’deki kira geliri sahiplerinin büyük cezalarla karşılaşmaması için öncelikle 1 Kasım’dan itibaren kira tahsilat ve ödemelerini bankalar ve PTT aracılığı ile yapmasını ve kira gelirlerini doğru olarak beyan etmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz.

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 24.11.2008)

GÜNDEM