BASINDAN YAZILAR
Belediye Başkanlarının Sosyal Güvenliği Nasıl Olacak? - MuhasebeTR

Belediye Başkanlarının Sosyal Güvenliği Nasıl Olacak?

31 Mart seçimleriyle birlikte yeni seçilen belediye başkanları görevlerine başladı. Görevlerine başlayan belediye başkanlarının emeklilik, sağlık gibi sosyal güvenliklerinin nasıl sağlanacağı konusunda sorular geliyor.

Belediye başkanlarının sigortalılık statüleri ve sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin işlemleri Sosyal Güvenlik Kurumunun 2013/11 sayılı Sigortalılık İşlemleri konulu genelgesiyle açıklığa kavuşturulmuştur.

2008 yılı Ekim ayından önce belediye başkanlığına veya il encümeninin seçimle gelen üyeliğine seçilenlerden 5434 sayılı Kanuna göre iştirakçi olanların iştirakçilikleri, 2008 yılı Ekim ayından itibaren 4/ (c) bendi kapsamında (Kamu Görevlisi, Emekli Sandığı) devam edecektir.

2013/11 sayılı genelge hükümlerine göre, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayından sonra belediye başkanlığına seçilenlerden, sigortalılık hali bulunmayanlar ile Kanunun 4 / (a) ve (b) bendi kapsamında sigortalı olanlar, isteklerine bakılmaksızın seçildikleri tarihten itibaren Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

Ek olarak, 65 yaşını tamamladıktan sonra belediye başkanlığına, Kanunun 4 / (c) bendi kapsamında (kamu görevlisi) sigortalı olma talebinde bulunsalar dahi sigortalı sayılmayacaklardır.

Bu görevlere seçildikten sonra 65 yaşını tamamlamış olanların Kanunun 4 / (c) bendi kapsamındaki sigortalılığı, Kanunun 9'ncu maddesinin (c) bendi uyarınca 65 yaşını tamamladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren sona erecektir.

Dolayısıyla yeni seçilen Belediye Başkanları 1.10.2008 öncesinde Emekli Sandığı Kanunu kapsamında hizmetinin olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Bu belirleme neticesinde, yeni seçilen belediye başkanının eğer emekli sandığına tabi bir hizmet varsa, 5434 sayılı mülga Emekli Sandığı Kapsamında işlemleri yürütülecektir.

Eğer yeni seçilen belediye başkanının emekli Sandığına tabi hizmeti bulunmuyorsa, bu durumda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu esas alınacaktır.

Bilindiği gibi 5510 sayılı Kanun kapsamında emekli maaşının hesaplanmasında primler esas alınmaktadır. Bu kapsamda 5434 Sayılı Kanun kapsamında emekli aylığı alan belediye başkanı ile maaş farkının gündeme gelmesi olağandır.

"5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunanlar ile 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanun hükümlerine tabi çalışmakta iken belediye başkanlığına veya il encümeninin seçimle gelen üyeliğine seçilenlerden, sigortalılıklarını 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlar kapsamında devam ettirenler 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır. 2008 yılı Ekim ayı başından sonra 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamındaki sigortalılığını sona erdirenlerin sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren, sigortalılıklarını sona erdirmeyenlerin ise taleplerinin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihten itibaren (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

2008 yılı Ekim ayı başından önce 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanun hükümlerine tabi çalışması sona erenlerden 5434 sayılı Kanuna göre ilgilendirme talebinde bulunmayanlar 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren sigortalı sayılacaklardır."

Dolayısıyla 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunan belediye başkanları hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.

Eğer belediye başkanları 506 sayılı Kanun veya 1479 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı alırken, seçilmeleri halinde de 5510 sayılı Kanuna göre aylıklarını kestirebileceklerdir.

506 veya 1479 sayılı Kanun kapsamında yaşlılık aylığı alırken maaşlarını kestiren, Belediye Başkanları 9000 gün veya 5400 gün 61 yaş şartlarını karşılamaları halinde yeniden yaşlılık aylığı alabileceklerdir.

Belediye Başkanlarına verilen Makam Görev ve Temsil Tazminatları için 2 yıl Belediye Başkanlığı yapma şartı arandığından ilgi devamı sonrası yeniden emekli aylığı bağlansa bile 2 yıl fiilen Belediye Başkanlığı görevi yapmaları gerekecektir.

506 ve 1479 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı alıp ilgi kurmak istemeyen Belediye Başkanları ise yaşlılık aylığı ile birlikte Görev aylıklarını almaya devam ederler görev süreleri bitince Makam ve görev, temsil tazminatları ödenemeye başlayacaktır.

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 19.04.2024)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM