BASINDAN YAZILAR
Yeni Sistemde İlk Bildirim 23 Ekim’den mi 23 Kasım’dan mı Başlıyor? / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Yeni Sistemde İlk Bildirim 23 Ekim’den mi 23 Kasım’dan mı Başlıyor? / Şevket Tezel

Yeni Dönemde Ana-Babalara Aylık Bağlanması Esasları

 

SSGSS Kanunu ile 1 Ekim 2008’den geçerli olarak yeni dönemde ölüm aylığına hak kazanacak sigortalılık süresine ve prim ödeme gün sayısına sahip sigortalıların ana ve babasına da aylık bağlanabilecek.

 

Ana-babalara aylık bağlanması için ilk koşul ana yahut babanın her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından (Bugün için 503 YTL) az olması.

İkinci koşul için önce ana babanın yaşına bakılacak. Asgari ücretin n et tutarından az geliri olan ana yahut baba 65 yaşın üstünde ise ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunup bulunmadığına bakılmaksızın ana-baba da talepleri halinde ölüm aylığına ortak olabilecekler. Ana-baba 65 ve daha az yaşta iseler hak sahibi eş ve çocuklardan kalan hisse bulunması kaydıyla ana-babaya aylık bağlanabilecek.

 

Ölüm aylığı gibi iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeyi ifade eden ölüm gelirinde de aynı yöntem uygulanacak.

 

Başvuru gerekiyor

Ana-babaya gelir veya aylık bağlanabilmesi veya toptan ödeme yapılabilmesi için, talep dilekçesi, her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından az olduğunu belirten imzalı taahhütname ve bir adet belgelik fotoğraf ile birlikte SGK’ya başvurulması gerekiyor.

 

Beyanın kontrolü

Taahhütnameye istinaden SGK’ca aylık bağlanacak, ancak SGK test yöntemlerini geliştirilinceye kadar hak sahibi ana ve babanın her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından az olduğunu, gerekli görme, kontrol ve denetim elemanlarından rapor isteyebilecek. 

 

Kontrol ve denetimle görevli memurlar beyan ve taahhüdü doğruluğunu, muhtarlık, nüfus müdürlüğü, defterdarlık veya mal müdürlüğü, tapu sicil müdürlüğü, belediye başkanlığı, emniyet müdürlüğü veya jandarma teşkilatı ile diğer kurum ve kuruluşları ile yazışma yaparak kontrol edecek ve 15 gün içinde tamamlayarak teslim edecek.

 

4/c sigortalılarından (1 Ekim 2008 öncesinin Emekli Sandığı iştirakçisi) sigortalılardan harp malûllüğü veya 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olanlar ile bu kanunlar kapsamında vazife malûllüğü aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlardan ölenlerin, ana ve babalarından, her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından az olduğunu belirtir imzalı taahhütname istenmeyecek.

 

Okur Sorularına Kısa Cevaplar

Şenol GEZER – 14.12.1967 doğumlu, 01.11.1989 ilk sigortalılık tarihli Eylül 2008 ayı dâhil 5 bin 794 günü basın iş kolunda geçen 6 bin 124 gün prim gün sayısına sahip bir sigortalı olarak 23.05.2002 tarihinden önce 3 bin 600 gün basın çalışması bulunmadığı için (ki 3 bin 572 gün var) salt yaştan 4 yıl 7 gün indirim hakkı kazanarak bundan sonra hiç çalışmasanız bile 07.12.2014 tarihinde emekli olabilirsiniz. Aynı yıldaki 360 günden fazla olarak iki ayrı işyerinden yatırılan primler ortalama kazançta birleştirilir ancak bunlara istinaden bir yıl içinde 360 günden fazla gün sayısı kazanılmış olmaz. 1997 yılındaki basın dışında geçmiş 330 günlük çalışmanızdan yalnızca bir ayı basın kapsamında geçmiş olsaydı sigortalılık başlangıcınız 900 gün geriye gidecek ve yaş koşulunuz 2 yıl daha küçülüp bu defa 07.12.2012 tarihinde emekli olabilecektiniz.

Mete AYATA - 13.12.1961 doğumlu, 01.04.1985 ilk sigortalılık girişli, 1982 yılında 20 ay olarak yaptığı askerliğini borçlanmış bir sigortalı olarak en az 5 bin 150 gününüz de varsa 47 yaşınızı dolduracağınız 13.12.2008 tarihinde emekli olabilirsiniz.

 

İŞVERENLER İÇİN ÇALIŞMA HAYATI

Yeni Sistemde İlk Bildirim 23 Ekim’den mi 23 Kasım’dan mı Başlıyor?

 

1 Ekim 2008’den başlayacak yeni dönemde 4/a sigortalısı (SSK’lı) çalıştıran;

 

  • Özel nitelikteki işyeri işverenleri, cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde,
  • Resmi nitelikteki işyeri işverenleri ise, cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde,

 

saat 23.59’a kadar e-Sigorta kanalıyla SGK’ya göndermek zorunda bulunduklarını ve belgenin gönderilmesi gereken sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, aylık prim ve hizmet belgesi, son günü izleyen ilk iş günü saat 23:59 a kadar, SGK’ya, e-Sigorta kanalıyla gönderilebileceğini köşemizde belirtmiştik.

İşveren okurlarımız bu uygulamanın 23 Ekim 2008’den itibaren başlayıp başlamayacağını merak etmekteler.

Hemen belirtelim, söz konusu yasal düzenleme 1 Ekim 2008’den itibaren geçerli olduğundan yeni sistemin uygulanacağı ilk bildirim 2008/Ekim ayına ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesi olacak.

Aylık prim ve hizmet belgelerinin özel sektör işyerleri için “Belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde verilmesine ilişkin” uygulama 01.10.2008 – 31.10.2008 tarihleri arasındaki çalışmalara ilişkin sigortalılık bildirimleri yani 2008/Ekim ayı bildirimi 23 Kasım 2008 tarihine kadar yapılarak başlatılmış olacak. 23 Kasım 2008 tarihi de Pazar gününe rastladığı için söz konusu bildirim 23 Ekim 2008 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle en geç 24 Kasım 2008 Pazartesi gününe kadar yapılabilecek.

Oysa 23 Aralık 2008 Salı gününe rastladığı için Kasım 2008 ayı prim bildiriminin normal gününde yani 23.12.2008 tarihinde yapılması gerekiyor.

Görüldüğü üzere prim bildiriminin yapıldığı tarih değil primi bildirilen çalışmanın ait olduğu dönem önem taşıyor.

Nitekim SGK’nın  2008/88 sayılı Genelgesi de bu yönde uyarısını yapıyor.

(Kaynak: Sözcü Gazetesi | 18.10.2008)

GÜNDEM