BASINDAN YAZILAR
Rapor Alan İşçinin İş Sözleşmesi Feshedilebilir Mi? - MuhasebeTR

Rapor Alan İşçinin İş Sözleşmesi Feshedilebilir Mi?

Çalışma hayatında işçilerin zaman zaman çeşitli nedenlerle işe devam edemedikleri görülmektedir. Bunlardan birisi de rapor alarak ile devam etmemektedir.

Sık sık rapor alma İş Kanunu'nun gerekçesinde; sık sık hastalanma, çalışamaz duruma getirmemekle birlikte işin gerektiği şekilde yapılmasını devamlı olarak etkileyen hastalık olarak tanımlanmaktadır.

İş ilişkisinin devamı süresince hastalanması ve istirahate ihtiyaç duyması çok olağan bir olgudur. Ancak kimi zaman sık sık rapor alınması, yapılan işin de aksamasına neden olabilmektedir.

Buna göre işçinin işini gerektiği gibi yerine getirmesine engel olacak şekilde sık sık rapor alması, işyerinde üretimi sekteye uğratabilmekte veya çalışma barışını bozabilmektedir. Bu kapsamda işverenin geçerli nedenle fesih imkânı oluşturmaktadır.

İşçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından geçerli nedenle feshedilebilmesi için feshin son çare ilkesine uygun hareket edilmesi bir zorunluluktur.

Feshin son çare ilkesine uyulması açısından işçinin savunmasının alınması ve ihtar verilmesi önem arz eder. Verilen uyarılar neticesinde işçinin davranışlarının değişip değişmediği gözlemlenmelidir.

Diğer yandan, işçinin almış olduğu raporların yaptığı görevle bağlantılı olup olmadığı işyeri hekimi tarafından değerlendirilerek gerekirse farklı bir görev yeri sunulması gerekmektedir.

Feshin son çare ilkesine uygun olarak hareket edildikten sonra çalışanın sık sık rapor alması işveren tarafından geçerli nedenle feshe konu edilebilecektir.

Geçerli nedenle fesihte çalışanın bir sene ve üzerinde kıdem süresi bulunuyorsa kıdem tazminatı, ihbar süresi kullandırılmayacaksa ihbar tazminatı, varsa bakiye yıllık izin ücreti ve diğer hakları fesihle beraber muaccel olduğundan derhal ödenmelidir.

Bu kapsamda tespit edilmesi gereken husus, sık sık rapor alınan süreçte işçinin işini gerçekten aksatmasıyla beraber gerçekten istirahat etmeye ihtiyacı olmamasına karşın geçici iş göremezlik raporu almasıdır.

Dolayısıyla tüm bu olguların işveren tarafından ortaya konulması, eğer fesih süreçleri işletilecekse feshin son çare ilkesine uygun hareket edilmesi elzemdir.

Aynı zamanda bu fesih türünde ihbar sürelerine uyulması gerekmekte, ihbar sürelerine uymayan tarafın karşı tarafa ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü gündeme gelmektedir.

İhbar süreleri içerisinde işçiye günlük en az iki saatlik yeni iş arama izni verilmesi gerekliliği de unutulmamalıdır.

Sık sık rapor alan işçinin iş sözleşmesi geçerli nedenle feshedildiğinde işten ayrılış kodu ise "4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi" olarak bildirilecektir.

Özetle;

* Sık sık rapor alan işçi işini aksatıyorsa ve bu durum işveren tarafından kanıtlanabiliyorsa iş sözleşmesi geçerli nedenle feshedilebilir.

* Bir yıl ve daha üzerinde kıdemi olan işçiye kıdem tazminatı ödenmelidir.

* Kıdem süresine göre ihbar sürelerine uyulmalıdır.

* İhbar süresi içerisinde işçiye iş arama izni verilmelidir.

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 10.11.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM