BASINDAN YAZILAR
Asgari Ücret Desteğinden Yararlanma Şartları - MuhasebeTR

Asgari Ücret Desteğinden Yararlanma Şartları

2023 yılında Temmuz ila Aralık aylarında/döneminde uygulanacak asgari ücret desteği hakkında SGK tarafından 01/09/2023 tarihinde 2023/25 sayılı Genelge yayınlandı. İşverenlerin istihdam maliyetlerinin düşürülmesi için getirilen bu düzenlemeden faydalanmak için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için verilen 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 90, 91, 92 no’lu belge türlerinden dolayı anılan madde hükümlerinden yararlanılacaktır. Dolayısıyla uzun vadeli sigorta kollarına tabi tutulmayan sigortalılar bakımından söz konusu destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Buna göre;

- Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi

İşverenlerin asgari ücret desteğinden yararlanabilmesi için bildirge veya beyannamelerinin yasal süresinde vermeleri gerekmektedir.

2023 yılı Temmuz ila Aralık dönemine ilişkin olmak üzere yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını arttıracak mahiyetteki ek muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak günün hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Buna karşılık yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını azaltacak mahiyetteki (iptal niteliğindeki) muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak günün hesaplamasında dikkate alınacaktır. Ancak, her halükarda 2023 yılına ilişkin yasal süresi dışında verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin SGK tarafından işleme alınma tarihinin 28 /2 /2024 tarihinden sonra olması halinde söz konusu beyannamelerdeki sigortalılar destekten yararlanılacak tutarın hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmemesi halinde belgelerin veya beyannamelerin yasal süresinde verilmediği dönemler için destekten yararlanılamayacaktır.

- İşverenin, SGK’ya prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunması hali

2023 yılı öncesi tescil edilmiş olan işyerleri için uygulanacak olan asgari ücret desteğinden işverenler SGK’ya vadesi geçmiş borcu olsa dahi yararlanılabileceği gibi, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden kaynaklanan prim borçlarının ödenmiş olma şartı da aranmayacaktır.

- 2023 yılı Ocak ila Haziran ayları/dönemleri için sigorta primine esas kazancın eksik bildirilmiş veya hiç bildirilmemiş olması

2023 yılı Temmuz ila Aralık ayları/dönemi için sigorta primine esas kazancın eksik bildirildiğinin veya hiç bildirilmediğinin denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan anlaşılması halinde, 2023 Temmuz ila 2023 Aralık ayları/dönemi için destekten yararlanamayacağı gibi yararlanılmış olması halinde, yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.

Bununla birlikte, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan 2023/Temmuz ila 2023/Aralık döneminde ilgili ayda toplam 2023 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (1.341,45 TL'yi) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının veya hiç bildirim yapılmadığının tespiti durumunda SGK tarafından işverene yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerlerinde 2023 yılı asgari ücret desteğinden yararlanılacaktır. Tespit edilen eksikliğin on beş günlük sürenin dışında giderilmesi veya hiç giderilmemesi halinde söz konusu işyerinde 2023/Temmuz ila 2023/Aralık ayları/dönemi için destekten yararlanılamayacağı gibi yararlanılmış olması halinde, yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte işverenden geri alınacaktır.

Buna göre 2023/Temmuz ila 2023/Aralık döneminde tek bir ayda dahi 2023 yılı brüt asgari ücretin onda birini geçen tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının veya hiç bildirim yapılmadığının tespiti halinde 2023/Temmuz ila 2023/Aralık ayları/dönemi için destekten yararlanılamayacağı gibi yararlanılmış olması halinde, yararlandırılan tutarlar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden geri alınacaktır.

- 2023/Temmuz ila 2023/Aralık dönemlerinde bildirilen sigortalı sayısının 2022 yılı Ocak ila Aralık döneminde en az bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısından az olmaması
Destekten yararlanılacak dönemde muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen sigortalıların sayısının, 2022 yılı Ocak ila Aralık döneminde muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan dönemdeki sigortalı sayısının altında olması halinde, en az sigortalı sayısının altında bildirim yapılan ayda veya aylarda destekten yararlanılamayacaktır.

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 15.09.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM