BASINDAN YAZILAR
İşe İade Davasının Sonuçları - MuhasebeTR

İşe İade Davasının Sonuçları

Geçen haftaki yazımda işe iade davasının şartlarını kaleme almıştım.

Bu yazımda ise işe iade davasının sonuçlarına ilişkin detayları yazıyorum.

İş güvencesinden yararlanan çalışanın, işveren tarafından keyfi veya geçerli bir sebep gösterilmeden işine son verilmesi durumunda işe iade davası açma hakkı bulunmaktadır.

İşe iade davası açılmadan önce arabulucuya başvurulması gerekmektedir. Arabulucu nezdinde anlaşma sağlanamaz ise bu hususu belirten son tutanağın düzenlendiği tarihi takip eden 2 hafta içerisinde çalışanın işe iade talebiyle dava açması gerekmektedir. Davanın kazanılması veya kaybedilmesine göre sonuçları değişecektir.

İşe iade davası, gerekli şartlar sağlanamadığı takdirde reddedilecektir.

İşe iade davasının kazanılması durumunda işverenlerin iki tercihi bulunmaktadır; çalışanı işe başlatmak veya başlatmamak.

İşverenin çalışanı işe başlatması halinde;

İşe iadesine karar verilen çalışanın kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunması halinde işveren çalışanı bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşverenin çalışanı işe başlatması halinde; işveren fesih tarihinden mahkeme kararının kesinleştiği tarihe kadar boşta geçen zaman dilimi için çalışana en çok 4 aya kadar doğmuş ücret ve diğer haklarını ödemekle yükümlüdür.

Çalışan işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen ihbar tazminatı ile kıdem tazminatı, en çok 4 aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklardan mahsup edilir.

İşverenin çalışanı işe başlatmaması

Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.

Çalışanın on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvurmasına rağmen işverenin bir ay içinde çalışanı işe başlatmaması halinde,

-Mahkeme veya özel hakem tarafından karara bağlanan işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen zaman dilimi için en çok 4 aya kadar doğmuş ücret ve diğer haklarını (Mahkeme veya özel hakem, işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen dört aya kadar ücret ve diğer hakları, dava tarihindeki ücreti esas alarak parasal olarak belirler.),

- Kıdem tazminatı/farkı

- İhbar tazminatı/farkı

- Yıllık izin ücreti/farkı işveren çalışana bu ödemeleri yapmak ile yükümlüdür.

Çalışanın on işgünü içinde başvuru yapmaması

Çalışan kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. Çalışan bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.

İşe iade davasının kaybedilmesi;

Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. Çalışan, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.

Çalışanın işe iade davasını kaybetmesi durumunda iş akdi işveren tarafından geçerli veya haklı nedenle feshedilmiş sayılır. İş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiği kararı verilmişse çalışan ihbar tazminatı alamayacaktır. Ancak geçerli nedenle iş sözleşmesinin feshedildiği kararı verilmişse çalışan ihbar tazminatına hak kazanır. Eğer iş sözleşmesinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık sebeplerinden dolayı feshedildiği kararı verilmişse çalışan kıdem tazminatı da alamayacaktır.

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 05.09.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM