BASINDAN YAZILAR
Mali Tatilin 4857 Sayılı İş Kanunu Bildirimlerine Etkisi - MuhasebeTR

Mali Tatilin 4857 Sayılı İş Kanunu Bildirimlerine Etkisi

Mali meslek mensupları (serbest muhasebeciler veya mali müşavirler) ve benzeri işlerde çalışanlar, periyodik kamu yükümlülükleri nedeniyle yılın tüm zamanlarında çalışmaktadırlar. Dolayısıyla dinlenme ihtiyacından mahrum kalmamaları için mali tatil uygulaması yapılmaktadır.

2007 yılından itibaren uygulanan mali tatil, her yılın 1 Temmuz ile 20 Temmuz tarihleri arasındadır. Bu süre içerisinde kamu yükümlülükleri, 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun esaslarına göre ertelenmektedir.

Mali tatilde yapılan erteleme, vergi uygulamalarını olduğu kadar iş ve sosyal güvenlik uygulamalarını da kapsamaktadır.

Buna göre; 2023 yılının 4 Temmuz Salı gününden başlamak suretiyle 20 Temmuz Perşembe gününe kadar mali tatil uygulaması yürürlüğe girecektir.

Mali tatil döneminde yerine getirilmesi gereken mali ve idari yükümlülükler (işyeri bildirgesi, işe giriş bildirgesi, işten çıkış bildirgesi vs) ertelenmektedir.

Ancak niteliği gereğince iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri mali tatil dışında bırakılmıştır. İş kazası ve meslek hastalığı olması durumunda en geç 3 iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ya bildirim yapılmasına dikkat edilmelidir.

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında iki tür kamu bildirim yükümlülüğü gündeme gelmektedir. Bunlardan birincisi işyerini bildirme yükümlülüğü, ikincisi ise işverene tebliğ edilen idari para cezalarının ödenmesi süresinin son günüdür. Bu iki yasal yükümlülük haricinde diğer tüm yükümlülükler mali tatil kapsamı dışında tutulmuştur, örneğin toplu çıkış bildirimi gibi.

4857 sayılı İş Kanunu'na göre, bir işyeri kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve işyerini kapatan işveren, işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya bitme gününü, kendi adını ve soyadını yahut unvanını, adresini, varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini bir ay içinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne bildirmek zorundadır. Bir aylık işyerini bildirme süresinin son günü 1 ila 20 Temmuz tarihleri arasında ise işyeri bildirme süresi en geç 27 Temmuz 2023 Perşembe günü sona erecektir.

Buna karşılık işyerini bildirme süresi mali tatilin son gününü izleyen beş gün içerisinde sona eriyorsa, yükümlülüğün yerine getirilmesi için son gün beşinci günün sonu olacaktır, başka bir ifadeyle işyeri tescilinin 21 ila 25 Temmuz tarihleri arasında yapılması gerekiyorsa işyeri bildirgesi en son 25 Temmuz 2023 Salı günü verilebilir. Mali tatili takip eden beşinci gün, iş günü değil ise bu defa ilk iş günü yükümlülüğün yerine getirilmesi gerekecektir.

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında verilmiş ve kesinleşen idari para cezalarının işverene tebliğ edilmesini takiben bir ay içerisinde ödenmesi gerekir. Kesinleşen idari para cezalarının son ödeme gününün mali tatil günlerine rastlaması halinde 27 Temmuz 2023 Perşembe günü, mali tatilin son gününü izleyen beş günlük süreye rastlaması halinde ise 25 Temmuz 2023 Salı Günü, son ödeme günü olarak kabul edilecektir.

Diğer yandan mali tatil süresince iş müfettişleri tarafından denetim ve teftiş yapılabilecektir; ancak denetime esas olarak istenen bilgi ve belgeler, çalışanlar açısından mali tatilin bölünmesi anlamına gelecektir. Dolayısıyla iş müfettişleri tarafından istenen bilgi ve belgelerin ibraz edilme süresinin son günü mali tatil dönemine rastlaması halinde 27 Temmuz 2023 Perşembe günü, mali tatilin son gününü izleyen beş günlük süreye rastlaması halinde ise 25 Temmuz 2023 Salı Günü, ibraz süresinin son günü olarak kabul edilecektir.

Bunlar haricinde 4857 sayılı İş Kanunu idari para cezalarına itiraz edilme süreleri, dava açma süreleri ile diğer bildirim yükümlülükleri mali tatil kapsamında değildir.

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 07.07.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM