BASINDAN YAZILAR
10 Soruda SGDP’li Çalışanlar İçin Beş Puanlık İndirimden Yararlanma Şartları - MuhasebeTR

10 Soruda SGDP’li Çalışanlar İçin Beş Puanlık İndirimden Yararlanma Şartları

Emeklilikte yaş şartını kaldıran 5510/geçici 95. madde kapsamında yaşlılık ve emeklilik aylığı almaya hak kazanan sigortalıların sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışmaya devam etmeleri halinde bazı şartlar dahilinde işverenlerin beş puanlık prim indiriminden yararlanmalarına imkân sağlanmıştır.

SGDP beş puanlık indirimden yararlanma şartları nelerdir?

SGDP beş puanlık indirimden yararlanabilmek için;

  • İlk defa 8/9/1999 veya önceki bir tarihte sigortalı olup, yaşlılık aylığına hak kazanmış sigortalının 3/3/2023 veya sonrası bir tarihte “08-Emeklilik” koduyla işten ayrılış bildirgesinin verilip, işten ayrıldığı işyerinde 30 gün içinde 08-Sosyal Güvenlik Destek Primi sigorta koluna tabi olarak işe giriş bildirgesinin verilmesi,
  • İşverenin vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması,
  • MUHSGK’nın 15510 sayılı Kanun numarası seçilerek yasal süresi içinde verilmesi,
  • Tahakkuk eden sigorta primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
  • Sigortalının 4734 veya 2886 sayılı ihale kanunları kapsamında veya uluslararası sözleşme hükümlerine tabi olarak çalışmaması,
  • İşyerinin kayıt dışı istihdam ve sahte sigortalı bildirimi nedeniyle yasaklı işyeri kapsamında olmaması

Gerekiyor.

İndirimden yararlanabilmek için emekli aylığının bağlanmış olması şart mıdır?

SGDP’li çalışanlardan dolayı beş puanlık prim indiriminden yararlanabilmek için 5510/geçici 95. madde uyarınca emekli aylığına hak kazanıp tahsis (emeklilik) talebinde bulunulması yeterlidir. Haliyle emekli aylığı henüz bağlanmamış olsa bile SGDP’li olarak çalışmaya başlanılan tarihten itibaren beş puanlık indirimden yararlanılması mümkündür.

Sigortalı aynı işverene ait başka bir şubede çalışmaya başlarsa indirimden yararlanılabilir mi?

Emeklilik nedeniyle işten ayrılan sigortalıdan dolayı beş puanlık indirimden yararlanılabilmesi için sigortalının işten ayrıldığı işyerinde çalışmaya başlaması gerektiğinden sigortalının işten ayrılış bildirgesi ile SGDP’li işe giriş bildirgesindeki SGK sicil numarasının aynı olması gerekiyor.

Asıl işveren işçisi alt işveren yanında çalışmaya başlarsa indirimden yararlanılabilir mi?

Asıl işveren işçisinin emeklilik nedeniyle işten ayrıldıktan sonra asıl işveren yanında çalışmaya başlaması halinde ya da alt işveren işçisinin emeklilik nedeniyle işten ayrılıp aynı alt işveren yanında çalışmaya başlaması halinde beş puanlık indirimden yararlanılması mümkündür. Buna karşın asıl işveren işçisinin alt işveren yanında veya alt işveren işçisinin başka bir alt işveren ya da asıl işveren yanında çalışmaya başlaması halinde beş puanlık indirimden yararlanılamayacaktır.

SGDP’ye tabi işe giriş bildirgesi yasal süresi dışında verilir ise indirimden yararlanmak mümkün müdür?

Sigortalının emeklilik nedeniyle işten ayrıldığı tarih ile SGDP’ye tabi işe başladığı tarih arasında 30 günden fazla bir süre geçememiş ise SGDP sigorta kolundan düzenlenen işe giriş bildirgesi süresi dışında verilse bile beş puanlık indirimden yararlanılabilecektir.

SGDP’li sigortalının birden fazla işyerinde çalışması halinde indirimden birden fazla işyerinde yararlanılabilir mi?

Her bir işyeri bazında 3/3/2023 sonrasında 08-Emeklilik nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilip, 30 gün içinde SGDP sigortalı kolundan işe giriş bildirgesi verilmesi halinde aynı sigortalı için birden fazla işyerinde indirimden yararlanılması mümkündür.

İndirimden yararlanmak için SGK’ya başvuru yapılacak mı?

İndirimden yararlanabilmek için öncelikle e-SGK uygulamalarından İşveren Sistemi/Teşvikler ve Tanımlar/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama seçenekleri işaretlenerek erişilen ekran vasıtasıyla sigortalının TC kimlik numarası girilerek SGK sistemine bir defaya mahsus tanımlatılması, daha sonra muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde 15510 sayılı kanun numarasının ve 2 nolu (yer altında çalışanlar için 48 nolu) SGDP belge türünün seçilmesi yeterli olacaktır.

İndirimden ne kadar süreyle yararlanılabilir?

Beş puanlık prim indiriminden sigortalının işten ayrıldığı tarihe kadar yararlanılması mümkün olup, sigortalı işten ayrıldıktan sonra aynı veya farklı bir işyerinde yeniden SGDP’ye tabi çalışmaya başlasa dahi indirimden ikinci defa yararlanılması mümkün değildir.

İşyerinin başka bir adrese veya sigortalının aynı işverenin başka bir şubeye nakli halinde indirimden yararlanılmaya devam edilebilir mi?

İşyerinin başka bir adrese nakli halinde indirimden yararlanılmaya devam edilecek olmasına rağmen, sigortalının aynı işvereninin başka bir şubesine nakli halinde nakil tarihinden itibaren indirimden yararlanılamayacaktır.

30 Mart’ta emeklilik nedeniyle işten ayrılışı, 31 Mart’ta SGDP’li işe girişi verilmiş sigortalının 2023/Mart ayı SGK bildirimi nasıl yapılmalı?

MUHSGK uygulamalarında aynı ayda aynı işyerinden ve birden fazla belge türü veya kanun numarası ile bildirilen sigortalıların prim gün sayılarının 30 günden fazla bildirilmesine izin verilmemektedir. Bu bakımdan 30 Mart’ta emeklilik nedeniyle işten ayrılışı, 31 Mart’ta SGDP’li işe girişi verilmiş sigortalının 1 nolu belge türündeki prim gün sayısının 30 gün olarak, 2 nolu belge türündeki prim gün sayısı ve kazancının 0 gün olarak (1 günlük eksik gün nedeni 25 nolu kodla) bildirilmesi gerekecektir.

(Kaynak: Eyüp Sabri Demirci / Karar.com | 28.04.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM