BASINDAN YAZILAR
1 Ekim 2008 Dönüm Noktasında Sosyal Güvenlikte Üzülecekler/Sevinecekler Tablosu (2) / Şevket Tezel - MuhasebeTR

1 Ekim 2008 Dönüm Noktasında Sosyal Güvenlikte Üzülecekler/Sevinecekler Tablosu (2) / Şevket Tezel

Gazeteciler, gemi adamları, kaynakçı, matbaa işçileri, posta dağıtıcısı, şeker sanayi çalışanları, uçuş personeli, lokomotif makinistleri, Tarım Bakanlığı Ziraî Mücadele ve Karantina Teşkilatı ile Veteriner Teşkilatında vazife gören memur ve hizmetliler gibi meslek gruplarında çalışanlar üzülecek. Çünkü bu çalışanlar için uygulanan fiilî hizmet süresi zammı ve ilave sigortalılık süreleri (yıpranma hakkı) 1 Ekim 2008’den itibaren kaldırılıyor.

 

İtfaiyeciler sevinecek. Çünkü 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren her dört yıl başına bir yıl fiilî hizmet kazanmalarının yanında yaştan da hizmetin dörtte biri oranında indirim yapılacak.

 

SSK’lılardan dolayı aylık alan ve evlenmeyi düşünen eşler üzülecek. Çünkü evlenmeleri halinde iki yıllık aylıkları tutarında çeyiz yardımı alma hakkını 1 Ekim 2008’de yitirmiş olacaklar.

 

4/b sigortalıları (Bağ-Kur’lular) sağlık bakımından sevinecek. Zira Bağ-Kur sigortalıları için de geçici işgöremezlik ödeneği, sürekli işgöremezlik geliri, sevk halinde yol ve refakat giderleri ödenecek. Ayrıca sağlık yardımından yararlanmak için ilk defa sigortalılıkta sekiz ay, tekrar başlayan sigortalılıkta beş ay prim ödeyerek beklemek zorunda kalan Bağ-Kur’lulara artık sağlık yardımından yararlanmak için bir ay yetecek. Bağ-Kur’lular 60 güne kadar prim borçları olsa da sağlık yardımından yararlanacaklar. İş kazası, meslek hastalığı veya acil hallerde borcu olup olmadığına bakılmaksızın sağlık yardımı alabilecekler.

 

Çalışan ya da emekli çocuksuz dul eşler üzülecek. Çünkü çalışarak ücret alan ya da SGK’dan aylık alan çocuksuz dul eşe bağlanacak ölüm aylığı oranı yüzde 75'ten yüzde 50'ye düşürülecek.

 

Memurların yetim aylığı alan kızları sevinecek: Çünkü evlenmeleri durumunda bir yerine iki yıllık aylıkları tutarında çeyiz yardımı almaya başlayacaklar.

 

Bağımsız çalışmaya başlayan emekliler üzülecek. Çünkü bu emekliler Bağ-Kur’dan emekliyseler aylıklarının yüzde 10’u, Bağ-Kur dışındaki kurumlardan emekli iseler 10 uncu basamağın gelir miktarının yüzde 10’u kadar (Bugün 75 YTL) SGDP ödüyorlardı. Yeni Yasa ile aldıkları emekli aylıklarının yüzde 15’i kadar SGDP ödeyecekler. Yüzde 15 oranı yüzde 12’den başlayarak uygulanacak ve 2011’de yüzde 15’e yükselmiş olacak.

 

SSK ve Bağ-Kur’dan emekli belediye başkanları sevinecek. Çünkü bu kapsamdakilere Emekli Sandığı emeklilik koşullarına sahip olmaları halinde emsali belediye başkanının almakta olduğu makam tazminatı ve buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı tutarı, almakta oldukları emeklilik veya yaşlılık aylıklarına ilave edilmek suretiyle ödenecek.

 

GSS Bakımından Part-time çalışanlar üzülecek. Çünkü Genel sağlık Sigortasından yararlanmanın bir diğer koşulu olarak ayda 30 gün GSS primi yatırmak gerektiğinden ayın belirli günlerinde çalışıp bazı günlerinde çalışmadığı için adlarına prim yatırılmayan sigortalılar GSS kapsamında kalmak amacıyla ya kalan süreleri isteğe bağlı sigortalılıkla kapatmak yahut salt GSS primi ödeyerek ayda 30 günü tamamlamak zorunda kalacaklar. Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için prime esas kazancın yüzde 12,5'i olan GSS primi yalnızca Genel Sağlık Sigortalısı olanlarla isteğe bağlı sigortalılar için prime esas kazancın yüzde 12’i olarak ödenecek.

 

18 yıl ve daha fazla hizmeti olan engelli memurlar sevinecek. Çünkü doğuştan veya ilk defa sigortalılıktan önce en az yüzde 40 oranında özürlü raporu bulunmayan memurlar yüzde 40-65 arası sakat bile olsalar 15 yılla emekli erkekse 25 kadınsa 20 yıldan önce emekli olamıyorlardı, şimdi çalışma gücündeki kayıp oranı %50 ila %59 arasında olanlar 16 yıl sigortalılık süresi ve 4 bin 320 gün, %40 ila %49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar ise 18 yıl ve 4 bin 680 gün şartlarını yerine getirmeleri halinde emekli olabilecekler.

 

İŞVERENLER İÇİN ÇALIŞMA HAYATI

 

Alt İşverenlik Sözleşmesinin Unsurları

 

27.09.2008 tarihi ve sonrasında kurulacak alt işverenliğe ilişkin sözleşmelerin geçerli olabilmesi için biçimsel olarak da bazı unsurları taşıması gerekiyor. Buna göre alt işverenlik sözleşmesinin;

  1. Asıl işveren ile alt işveren arasında yazılı şekilde yapılmış olması,
  2. Alt işverenlik sözleşmesinde;

·        Asıl işveren ile alt işverenin işyeri unvanı ve adresinin,

·        Asıl işveren ile alt işverenin tüzel kişiliği ya da tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluş olması hâlinde işveren vekillerinin adı soyadı ve adresinin,

·        İşyerinde yürütülen asıl işin ne olduğuna ilişkin ibarenin,

·        Alt işverene verilen işin ne olduğuna ilişkin ibarenin,

·        Alt işverene asıl işin bir bölümü veriliyor ise; verilen işin işletmenin ve işin gereği ile teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektirme koşuluna ilişkin teknik açıklamanın,

·        Taraflarca öngörülmüş ise işin başlama ve bitiş tarihlerinin,

·        Alt işverenin faaliyetlerini işyerinin hangi bölümünde gerçekleştireceğine ilişkin ibarenin,

·        Kanunun 2 nci maddesinde yer alan; asıl işverenin, alt işverenin işçilerine karşı o işyeriyle ilgili olarak Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden, alt işveren ile birlikte sorumlu olacağına ilişkin hükmün,

·        Alt işverenlik sözleşmesinin yapılmasından önce asıl işveren tarafından çalıştırılan işçilerin alt işveren tarafından işe alınması hâlinde, bu işçilerin haklarının kısıtlanamayacağına ilişkin hükmün,

·        Alt işverene verilen işin taraflar açısından yürütülme esaslarının,

·        Asıl işveren veya vekili ile alt işveren veya vekilinin imzasının,

      Bulunması gerekiyor.

 

            Yine bir işyerinde, işletmenin ve işin gereği ile teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektiren bir işin alt işverene verilmesi hâlinde, alt işverenin uzmanlığını belgelendirmesi amacıyla sözleşme kapsamındaki işe uygun; iş ekipmanı listesinin, iş bitirme belgesinin, operatör ve teknik eleman sertifikalarının da sözleşmeye eklenmesi gerekiyor.

 

27.09.2008 öncesinde kurulmuş alt-asıl işveren ilişkileri için bu unsurlar şart değil.

(Kaynak: Sözcü Gazetesi | 03.10.2008)

GÜNDEM