BASINDAN YAZILAR
2022 Yılı Matrah ve Vergi Artırımı Kapsamına Alındı - MuhasebeTR

2022 Yılı Matrah ve Vergi Artırımı Kapsamına Alındı

2022 yılı matrah ve vergi artırımı uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek

Değerli okurlar, 6 Mart 2023 tarihli yazımda istenirse bazı önlemler alınarak 2022 yılının matrah artırımı kapsamına alınabileceğini açıklamaya çalışmıştım.

Dün Meclis Genel Kurulunda görüşülmesine devam edilen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kabul edilerek kanunlaştı.

Genel Kurulda teklife eklenen geçici maddeyle 2022 yılı gelir/kurumlar vergisi matrah artırımı ile KDV/stopaj artırımı kapsama alındı.

2022 yılı gelir/kurumlar vergisi matrah artırımı nasıl uygulanacak?

2022 yılına yönelik matrah artırımında bulunulabilmesi için bu yıla ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmiş olması ve bu beyannamelerde beyan edilen vergiye esas matrahların, 2021 yılında beyan edilen matrahın yüzde 122,93 oranında artırılması suretiyle bulunan tutar ile 2022 takvim yılı üçüncü geçici vergilendirme döneminde beyan edilen matrahın yüzde 40 oranında artırılması suretiyle bulunan tutarın yüksek olanından az olmaması gerekiyor. Yani iki çıpa öngörülüyor.

Bu şart altında mükelleflerin 2022 yılı gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını yüzde 25 oranından az olmamak üzere artırmaları halinde matrah artırımından yararlanmaları mümkün olacak.

Ancak artırıma esas alınacak matrahlar, işletme hesabı esasına göre defter tutanlar için 105 bin TL’den; bilanço esasına göre defter tutanlar ile serbest meslek erbabı için 200 bin TL’den, kurumlar vergisi mükellefleri için ise 500 bin TL’den az olamayacak.

2022 yılı için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımından yararlanılması halinde mükelleflerin 2022 yılına ait zararlarının tamamı 2023 yılından itibaren izleyen yıl karlarından mahsup edilemeyeceği gibi, 2022 yılına ilişkin yıllık beyannamelerinde mahsup edilemeyen geçici vergiler de iade edilmeyecek.

2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulması, istisna ve indirim uygulayanlarla indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanan mükelleflerin ödemek zorunda olacağı ek vergi için inceleme ve tarhiyat yapılmasına engel teşkil etmeyecek.

Örnek

2021 yılı kurumlar vergisi matrahı 1 milyon TL ve 2022 yılı üçüncü dönem geçici vergi matrahı 1 milyon 500 bin TL olan bir kurum, matrah artırımından yararlanmayı düşünmektedir.

Mükellefin;

*2021 yılı matrahının yüzde 122,93 oranında artırılmış tutarı 2 milyon 229 bin 300 TL,

*2022 yılı üçüncü dönem geçici vergi matrahının yüzde 40 oranında artırılmış tutarı ise 2 milyon 100 bin TL’dir.

Bu tutarlardan yüksek olanı 2 milyon 229 bin 300 TL olup, bu tutar asgari artırım tutarı 500 bin TL’den de yüksek olduğundan artırımdan yararlanabilmesi için mükellefin 2022 yılı matrahının en az 2 milyon 229 bin 300 TL olması gerekir.

Bu durumda artırım tutarı en az (2.229.300 x %25=) 557.325 TL olarak hesaplanacaktır.

Bu mükellefin 2022 yılı matrahı 1 milyon 800 bin TL ise matrah artırımından yararlanabilmesi için bunun en az 2 milyon 229 bin 300 TL olması gerektiğinden, matrah artırımından yararlanabilmesi için (2.229.300-1.800.000) x%23= 98.739 TL fazladan kurumlar vergisi ödemesi gerekir.

 Stopaj artırımı

Mükelleflerin stopaj artırımından yararlanabilmeleri için 2022 yılı gelir ve kurumlar vergisi stopaj tutarlarını aşağıdaki oranlarda artırmaları gerekiyor:

 KDV artırımı

Mükelleflerin 2022 yılı için KDV artırımından yararlanabilmeleri için 2022 yılı her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri KDV beyannamelerindeki (ihtirazî kayıtla verilenler dâhil) hesaplanan KDV’nin yıllık toplamı üzerinden %2 oranından az olmamak üzere artırmaları gerekiyor.

Maliyenin yetkisi

2022 yılı matrah ve vergi artırımı uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek.

tv24.com.tr

(Kaynak: YMM Erdoğan Sağlam | 10.03.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM