BASINDAN YAZILAR
Çalışanlara İhtiyari Isınma Yardımı - MuhasebeTR

Çalışanlara İhtiyari Isınma Yardımı

Enflasyon nedeniyle sabit gelirlilerin satın alma gücünün azalması, yükselen enerji maliyetleri ile birleşince seçim öncesi ısınma maliyetine katkı sağlama zorunluluğu ortaya çıktı. İktidar, çözümü 7420 sayılı Kanun ile işverenler tarafından 09.11.2022 tarihinden 30.06.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) çalışanlara mevcut ücretlerine ilave olarak elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere toplam aylık tutarı 1.000 Türk Lirası'nı aşmayan ödemeler için gelir vergisi istisnası getirmekte buldu.

7420 sayılı Kanun'la getirilen; işverenlerce hizmet erbabına verilen elektrik, doğalgaz ve benzeri ısınma giderleri karşılığı olarak çalışanlara yapılan ödemelerde Gelir Vergisi istisnasının uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 322 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile açıklandı. (Tebliğ, 30 Aralık 2022 tarihli (2. mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlandı.)

İSTİSNA NASIL UYGULANACAK

İşverenler tarafından hizmet erbabına ısınma gideri olarak yapılan ödemeler;

– 09.11.2022 tarihi ile 30.06.2023 tarihi (bu tarih dahil) arasında yapılmaları,

– Elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılmaları,

– Aylık 1.000 Türk Lirası'nı aşmamaları,

– Mevcut ücretlerine ilave olarak yapılmaları,

şartları ile gelir vergisinden istisna edilebilecektir.

İşverenler tarafından elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere, 09.11.2022 tarihinden itibaren çalışanın mevcut ücretine ilave olarak aylık 1.000 TL tutarında yapılan ödemeler için gelir vergisi hesaplanmayacak. Ancak Damga Vergisi hesaplanacaktır.

İstisna, hizmet erbabının ücretine ilave olarak ödenen 1.000 TL ile sınırlı olup; elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olsa dahi bu tutarın üzerinde bir ödeme yapılması halinde, aşan kısım ücret olarak vergiye tabi tutulacak.

Elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılan 1.000 TL'ye kadar olan ödemelerin hizmet erbabının mevcut ücretine ilave olarak yapılması gerekmekte olup, mevcut ücrette bir artış olmaksızın bu istisnadan yararlanılması mümkün değildir. Mevcut ücret, mesai, prim ve sosyal yardım gibi ödemelerin bir kısmının elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma gideri karşılığı olarak gösterilerek bu istisnadan yararlanılması mümkün olmayacaktır.

İşverenlerce hizmet erbabına elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere öteden beri ücretine ilave olarak bir ödeme yapılmış ve bu ödemenin de ücret bordrosunda yakıt, ısınma yardımı ve benzeri şekilde ayrıca gösterilmiş olması durumunda, 1.000 TL sınırının aşılmaması kaydıyla 09.11.2022 ile 30.06.2023 tarihleri arasında yapılan bu ödemelerin de Gelir Vergisi'nden istisna edilmesi mümkün olacaktır.

İşverenlerce elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılan ilave ödemelerin istisnaya konu edilebilmesi için; hizmet erbabından elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine ilişkin fatura veya herhangi bir belge talep edilmeyecektir.

Isınma yardımları, prime esas kazançtan da istisna edilecek olup, konu ile ilgili olarak uygulamanın usul ve esaslarını açıklayan SGK'nın 14.12.2022 tarihli ve 2022/26 sayılı genelgesini okumakta fayda var.

ÇÖZÜM OLMAZ

Ülkemizde temel sorun enflasyon ve enflasyon ile tek başına TÜİK mücadele ediyor! Fiyatların sürekli yükselmesi ile satın alma gücü azalan çalışanın imdadına enflasyonu ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar ile değil, faturayı işverenin ödediği asgari ücret artışları ile yetişiliyor.

Geçen yıl iki kez belirlenen asgari ücretin bu yıl 6 kez belirlenip belirlenmeyeceğinin yanıtı yok. Asgari ücret artışının sigorta prim matrahını ve dolayısıyla sigorta prim tahsilatını artırdığı bir gerçek. Kazanan devlet.

Asgari ücret artışı kadar zam alamayan asgari ücretin biraz üzerinde ücret alanların durumu da sizi ilgilendirmiyor. İşçilik maliyet artışının işten çıkarmaları ve kayıt dışı istihdamı artırması ile ilgili bir önlem paketiniz var mı?

İktidar, işverenlere ‘çalışanlar zorda, haziran sonuna kadar ısınma yardımı yap, gelir vergisi ve sigorta primi almayalım' diyor. Bu işletmelerin bütçelerinde böyle bir kaynak var mı, nakit akışları yeterli mi? Bu soruların yanıtı iktidarı hiç ilgilendirmiyor. Devlet bütçesi sanıyorlar. Açık verirsen borç al, olmadı zam yap veya vergi oranlarını yükselt, dükkân sizin!

Türkiye'de yüzde 99'u kobi işletmelerden oluşan bir ekonomide bu uygulamaya katılımın çok sınırlı olacağını şimdiden söyleyebilirim

(Kaynak: Nedim Türkmen / Sözcü Gazetesi | 09.01.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM