BASINDAN YAZILAR
Kamu da tasarrufa gidiyor, memur telefonda daha kısa konuşacak - MuhasebeTR

Kamu da tasarrufa gidiyor, memur telefonda daha kısa konuşacak

Küresel piyasalarda yaşanan krizin ardından hükümet, harcamaları en aza indirmek için tasarrufa gitme kararı aldı. Önceki gün yapılan Yüksek Planlama Kurulu toplantısında, krizin muhtemel etkilerini en aza indirmek için bir dizi tedbirin uygulamaya konulması kararlaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kamunun harcamaları kısılırken, vatandaşa ilave yük getirecek herhangi bir düzenlemeye gidilmeyecek. Fuar, tören ve tesis açılışı gibi etkinlikler en az seviyeye indirilirken, mecburi olmaması durumunda yeni telefon, mobil telefon ve faks makinesi alınmaması istenecek. Memurların telefonla daha az konuşması teşvik edilecek. Kamuya ait dinlenme tesislerine ise herhangi bir şekilde ilave ödenek verilmeyecek. Bu tür eğitim ve sosyal tesisler kendi masraflarını bundan sonra kendisi karşılayacak. Kurumlardan temizlik malzemesi, araç gereç alımında müsrif davranılmaması istenecek.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren başkanlığında yapılan Yüksek Planlama Kurulu toplantısı sonrasında, toplantıda kamu yatırım stratejisi ve 2009 yılı kamu yatırım büyüklükleri konusunun konuşulduğu açıklanmıştı. Edinilen bilgilere göre toplantıda kamu kurumlarının kemer sıkması konusu da gündeme geldi. İnşaat ve tadilat masraflarının azaltılmasının gündeme geldiği toplantıda kamu kuruluşlarına ilave olarak şu tavsiyelerde bulunulması kararı alındı: "Yeni inşaat için ödenek istemeyin, tadilat masraflarını azaltın. Çalışan sayısı artsa da ek servis olmasın. Taşıt kirama yöntemini tercih edin. Kongre, tören ve fuar etkinliklerinde çok masraf yapmayın, katılımı asgari tutun. Lisansüstü eğitim için yurtdışına araştırma görevlisi gönderilmesinde tasarruflu davranın. İlk kez yurtdışına gönderilecek burslu öğrenci sayısında sınırlamaya gidin."

Bakan Nazım Ekren, YPK toplantısının basına açık açış konuşmasında, kamu yatırım ödeneklerinin kullanımında etkinliğin ve verimliliğin artırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını söyledi. Ekren, bu hedef doğrultusunda, bir taraftan kamu yatırımına ayrılan kaynakların, sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki öncelikli altyapı yatırımlarına yönlendirilmesi ve diğer taraftan kamu yatırımlarının verimli, etkin ve zamanında gerçekleşmesinin ve mevcut sermaye stokunun daha da etkin kullanılmasına özel bir önem verildiğini kaydetti.

(Zaman Gazetesi | 18.09.2008)

GÜNDEM