BASINDAN YAZILAR
Kapattığınızı sandığınız defterler tekrar açılabilir / Zeki Gündüz - MuhasebeTR

Kapattığınızı sandığınız defterler tekrar açılabilir / Zeki Gündüz

Vergi Usul Kanunu'nun 339. maddesine göre: ''Vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve cezası kesinleşenlere, cezanın kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından başlamak üzere vergi ziyaında beş, usulsüzlükte iki yıl içinde tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde elli, usulsüzlük cezası yüzde yirmi beş oranında artırılmak suretiyle uygulanır.'' Vergi idaresi bu hükmü bilgisayar programının yetersizliği nedeniyle sağlıklı uygulayamadığını fark etmiş. Şimdilerde eski dosyalar taranıp bu madde çerçevesinde eksik kesilen cezalar tespit edilip mükelleflere gönderilmeye hazırlanılıyormuş.

Geçmişte uzlaşarak geride bıraktığınızı sandığınız bir tarhiyatla ilgili olarak eksik kalan kısımları tamamlayan bir tarhiyatla karşılaşırsanız şaşırmayın.

Damga vergisi Osmanlı'da da sorun olmuş

Değerli DÜNYÜ okurları, geçen haftaki yazımda damga vergisinin kaldırılması çağrısında bulunmuş, Amerika bağımsızlık savaşının başlama sebeplerinden biri olarak İngilizler'in koydukları ağır damga vergileri olduğunun söylendiği bilgisini sizlerle paylaşmıştım.

Bu yazıdan hemen sonra Sayın Erdal Çalıkoğlu bu bilgiyi teyit eden bir makaleyi bana gönderdi. Bahse konu kanun Birleşik Krallık parlamentosu'nca 1765 yılında kabul edilmiş.

Bizde de 1896 yılında gazetelerden alınan pul vergisi nedeniyle Duyun-u Umumiye İdaresi ile gazeteciler arasında gerginlik yaşanmış  (3 Eylül Çarşamba Hürriyet, sahife 6, Burak Altuner'in yazısı.). Hükümet Duyun-u Umumiye'den yana tavır alınca gazeteler savaşı daha fazla sürdürememişler.

Görüldüğü üzere damga vergisinin mükelleflerce kabul edilmemesi ve bir dirençle karşılanması bize ve bu döneme has bir şey değil.

Günün Sözü:

''Günümüz muhasebecileri aynı zeka düzeyindeki (MÖ yaşamış) Mısırlı eski muhasebecilerden çok da farklı değiller.''

                                                                                                   İlber Ortaylı

Günün sözüne açıklama

Değerli okurlar, günün sözü bölümünde yer alan söz yanlış anlaşılmalara yol açabilecek kısalıkta olduğundan biraz açma gereği hissettim. Bu sözler, sistem olarak muhasebe mantık ve yaklaşımlarının değişmediğini veciz bir şekilde ifade etmek için tamamı muhasebecilerden oluşan bir gruba yapılan konuşma sırasında söylenmişti.

Hoca aynı konuşmasında Mısırlılar'dan , ''Çok büyük vergi mütehassıslarıydılar. Vergileme ve toprak ölçümü konusunda üstlerine yoktu. Mısır, Sezar tarafından fethedildikten sonra, Mısır'dan edindikleri bilgi ve kültürle Roma gerçek anlamda imparatorluk oldu'' şeklinde oldukça övgüyle söz etmişti.

Öpücük nedir?.. *

Vergi inceleme elemanları der ki:

Öpücük, vergi incelemesidir.

Mükellefler der ki:

Öpücük, doğrudan alınamayanın yasalara dayanılarak dolaylı yoldan alınmasıdır.

Ekonomistler der ki:

Öpücük, talebin her zaman için arzdan fazla olduğu bir alışveriştir...

Muhasebeciler der ki:

Öpücük, geri dönüşüm sağladığı için kâr oranı yüksek bir tür kredidir...

Matematikçiler der ki:

Öpücük, sonsuzluktur, çünkü burada 2' nin böleni yoktur.

Geometriciler der ki:

Öpücük, iki dudak arasındaki en kısa mesafedir

Fizikçiler der ki:

Öpücük, kalbin yoğunlaşması sonucu iki dudağın birbirine yapışmasıdır.

Kimyacılar der ki:

Öpücük, iki kalbin birleşmesi sonucu ortaya çıkan reaksiyondur.

Anatomi profesörleri der ki:

Öpücük, aşk ve heyecan taşıyan bakterilerin tükürük yoluyla ağızdan ağıza geçmesidir.

Fizyoloji profesörleri der ki:

Öpücük, insan vücudundan 2 adalenin heyecanla birbirine değerek kasılmalarıdır.

Dişçiler der ki:

Öpücük, hem bulaşıcı hem de antiseptiktir.

İstatistikçiler der ki:

Öpücük, 90-60-90 ölçülerindeki artma ya da azalmaya bağlı olarak değişiklik gösterebilen bir olgudur

Filozoflar der ki:

Öpücük, çocuklar için oyun,  gençler için zevk, yaşlılar için güvendir

Dilbilgisi öğretmenleri der ki:

Öpücük, tekil gibi görünen ama çoğul olan, cins isim gibi görünen ama özel olan ve her cümlede bir anlam ifade eden kelimedir...

Mimarlar der ki:

Öpücük, iki dinamik nesnenin arasında sağlam bir köprü oluşturan değerdir.

Ve bilgisayar bilimcileri der ki:

Öpücük, bazen iki sistemin iletişimini hızlandıran önemli bir sistem dosyası, bazen de bütün sisteminizi altüst eden bir virüstür...

* Sayın Adem Özcan'dan mail yoluyla geldi. Kaynağı bilinmiyor. Başa iki tanım tarafımdan eklenmiştir.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 10.09.2008)

GÜNDEM