BASINDAN YAZILAR
İsteğe Bağlı Prim Ödeyebilirsiniz - MuhasebeTR

İsteğe Bağlı Prim Ödeyebilirsiniz

Ağustos 2010'da polis memuru olarak işe başladım, Haziran 2022'de istifa ettim. Memuriyet haklarım yanmayacak şekilde ileride memur statüsünde emekli olabilmem için hangi sigorta priminden ödemem gerekir? Her ay düzenli olarak kendim ödemek istiyorum. Benim için en uygun emeklilik statüsü hangisidir? Cyber

Sorunuz erkek olduğunuz varsayımıyla yanıtlanmıştır.

İlk defa 30 Nisan 2008 tarihinden sonra sigortalı olduğunuzdan, 4/c statüsünden normal emeklilik için 9.000 prim günü ve 60 yaş, yaştan emeklilik için ise 5.400 prim günü ve 63 yaş koşullarına tabisiniz.

İlk defa 2008 yılı Ekim ayı başından sonra 4/c kapsamında sigortalı sayıldığınızdan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun mülga 12. maddesi kapsamında isteğe bağlı iştirakçi olarak prim ödeyemiyorsunuz. Eksik prim gününüzü 4/b kapsamında isteğe bağlı sigortalı olarak tamamlayabilirsiniz. İsterseniz 4/a veya 4/b ya da bir kısmı 4/a bir kısmı 4/b kapsamında prim ödeyerek de tamamlayabilirsiniz.

2008/Ekim aybaşından sonra ilk defa sigortalı olanlardan birden fazla sigortalılık kapsamında çalışması olanlara, en fazla prim ödediği sigortalılık hali, prim günlerinin eşit olması halinde ise son sigortalılık hali esas alınarak emekli aylığı bağlanıyor. FHSZ (yıpranma) ile birlikte yaklaşık 5.300 prim gününüz olmalı. Bu durumda 9.000 günden eksik kalan prim günü yarıdan az olduğundan, 4/b veya 4/a kapsamında tamamladığınızda da 4/c statüsünden emekli olursunuz.

Askerlik sonrası için yıllık izin hesabı

2018 yılında işe başlayan bir çalışanımız 2021 yılında askere gitti, giderken tazminatını ve diğer tüm haklarını verdik. Askerlik sonrası tekrar işe aldık. Bu kişinin yıllık izin süresini 2018 mi yoksa 2022 mi alacağız? Ömer

Yılık ücretli izin uygulamasında, önceki çalışma döneminde izin kullandırılmak veya fesihte karşılığı ödenmek suretiyle tasfiye edilmeyen çalışma süreleri, aynı işverenin bir ya da değişik işyerlerindeki çalışmalara eklenir. Yine, önceki çalışılan sürede bir yılı doldurmadığı için izne hak kazanılmayan süreler de, işçinin aynı işverene ait işyeri ya da işyerlerindeki sonraki çalışmalarına eklenerek yıllık izin hakkı belirlenir.

Bu bağlamda, söz konusu çalışanınızın sözleşmesinin askerlik nedeniyle sona erdiği tarihte, bir önceki yıl iznine hak kazandığı tarihten itibaren bir tam yılı doldurmadığı için hak etmediği ve izin ücreti ödenmemiş olan kıst dönemin (sürenin), 2022 yılında başladığı yeni çalışma dönemine ilişkin yıllık ücretli iznine hak kazanacağı tarihin tespitinde dikkate alınması gerekir.

Askerlik borçlanmasından vazgeçilebilir mi?

1970 doğumluyum. Askerlik borçlanması yaptım. 2023 Temmuz ayında emekli olacağım. 2023 Temmuz gelmeden, yani emekli olmadan askerlik borçlanmasından vazgeçersem, yatırdığım parayı geri alabilir miyim? Ahmet M.

Aylık bağlanmamış olması koşuluyla SGK'ya yazıyla başvurulması halinde borçlanmadan vazgeçilebiliyor. Siz de emekli olmadan SGK'ya yazılı olarak başvurarak askerlik borçlanmasından vazgeçebilirsiniz. Ödediğiniz borçlanma tutarının tamamı faiz uygulanmadan iade edilir. Kısmi iade yapılmaz.

(Kaynak: Sezgin Özcan / Sözcü Gazetesi | 25.07.2022)

GÜNDEM