BASINDAN YAZILAR
Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik - MuhasebeTR

Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik

Çalışma koşularımda değişiklik yapılmak isteniyor. İşverenin buna hakkı var mıdır? S.G.
İşveren çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. İşyeri uygulamaları ile oluşan iş şartı, işverence işçi aleyhine değiştirilemez.
İş Kanunun 22. Maddesi uyarınca, yazılı şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz.
İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.
İşçi karşı dava açabilir.

Ben vergi indiriminde faydalanıp emekli oldum. Emekli olduktan sonra bir firmada iki yıldır çalışıyorum. Çalıştığım firma eleman çıkarmayı düşünüyor. Ben emekli olduğum içinde başta beni çıkaracaklarını söylediler. Buna hakları var mı? Emeklilerin işe iade davası açma hakları var mı? E.P.
4857 sayılı İş Kanunun 18 maddesine göre "Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır" Salt işçinin emekli olarak çalıştığını sebep göstererek işveren iş akdini fesih edemez. Bunun üzerine işçi işverene karşı işe iade davası açabilir.

(Kaynak: Ali Şerbetçi / Takvim Gazetesi | 14.07.2022)

GÜNDEM