BASINDAN YAZILAR
Kimler 2000 Yılı Öncesi Bağ-Kur’lu Olur? - MuhasebeTR

Kimler 2000 Yılı Öncesi Bağ-Kur’lu Olur?

Değerli okurlar, bugün 2000 yılı öncesi vergi ve oda kaydı olup Bağ-Kur kaydı olmayanların bazı şartları sağladığında nasıl geriye dönük Bağ-Kurlu olur konusunu işleyeceğim. Bu konuda büyük sıkıntı yaşayan esnafımız, şirket ortakları ve çiftçilerimizin bu yazımızı dikkatlice okuması ve bir rehber olarak kullanması faydalarınadır.

MAHKEME KARARI İLE GERİYE DÖNÜK BAĞ-KURLU OLMAK

Değerli okurlar, bilindiği gibi 01.10.2008 öncesi 1479 sayılı kanunla Bağ-Kurlu sayılanlar,

a) Esnaf ve sanatkârlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde Gelir Vergisi mükellefi olanlar ile Gelir Vergisi’nden muaf olanlardan esnaf ve sanatkâr sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşuna usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar,

b) Kolektif şirketlerin ortakları,

c) Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları,

d) Limited şirketlerin ortakları,

e) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları,

f) Donatma iştirakleri ortakları,

g) Anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi olan ortakları,

bu kanuna göre sigortalı sayılırlar. Bu kişiler 04.10.2000 tarihine kadar kuruma müracaat etmemişlerse 20.04.1982 ile 04.10.2000 tarihleri arası geriye dönük borçlanmaları yapabilmek için 04.10.2000 ile 02.08.2003 tarihleri arası yazılı olarak kuruma müracaat etmiş ama kurum tarafından sigortalılıkları reddedilip başlatılmamışsa, Yargıtay’ın değişik daireleri ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun kararına göre; şayet Bağ-Kur’dan ilk numaranızı, 04.10.2000 ile 02.08.2003 arasında almışsanız SGK’yı (Bağ-Kur’u) iş mahkemesinde dava edip, 20.04.1982 ile 04.10.2000 arasında Bağ-Kurlu yapılmadığınız vergi kaydı veya şirket ortaklığı olan dönemlerinizi Bağ-Kurlu hale getirip, primlerini de ödeyip emekli olabilirsiniz.

01.04.1994 TARİHİNE GERİYE DÖNÜK KİMLER BORÇLANABİLİR?

Tarım Bağ-Kurlular geriye dönük olarak 22 yıl borçlanma hakkına sahiptirler. Peki nasıl borçlanacaklar ve izlemeleri gereken yol nedir açıklamaya çalışayım.

Bildiğiniz gibi her yörenin kendine has tarım ürünleri mevcut olup bunların üretilip satılmasından dolayı Bağ-Kurlu olunabilir.

Marmara Bölgesi’nde ayçiçeği, buğday, mısır, şeker pancarı, pirinç Ege Bölgesi’nde zeytin, tütün, incir, pirinç Karadeniz Bölgesi’nde fındık, çay, soya fasulyesi Antalya Bölgesi’nde narenciye, buğday, pamuk, sebze ve meyve İç Anadolu Bölgesi’nde buğday, arpa, patates, şeker pancarı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde mercimek, fıstık, susam, buğday gibi ürünleri üreticilerimiz yetiştirmektedir.

Yetiştirilen bu ürünlerin KOOPERATİF, OFİS, BİRLİK, ŞİRKET ve ŞAHIS adı altındaki KOMİSYONCULARA satışı esnasında komisyoncular, kanun gereği üreticilerden 01.04.1994 tarihinden itibaren yüzde 1 oranında Bağ-Kur kesintisi yapmış ve ilgili kesinti tutarı kişinin adına Bağ-Kur’a aktarılmıştır. Yapılan kesinti belgesinin 01.04.1994 tarihinden itibaren geriye dönük temin edilmesi durumunda, kişinin tarımsal faaliyete tabi kurum ve kuruluşlarda da kaydının bulunması halinde ilgili kişi kesintisinin yapıldığı tarihi takip eden ay başından itibaren yani 01.04.1994 tarihine kadar Bağ-Kurlu olabilirler.

BÖLGESEL OLARAK HANGİ KURUM VE KURULUŞLARDAN BAĞ-KUR KESİNTİLERİ TEMİN EDİLEBİLİR?

Marmara Bölgesi’nde: Ayçiçeği kooperatifleri, Toprak Mahsulleri Ofisi, Trakya Birlik, Marmarabirlik, Tekel (tütün) kooperatifleri, süt kooperatifleri ve diğer komisyoncular.

Ege Bölgesi’nde: ÇUKOBİRLİK, Tariş, şeker pancarı kooperatifleri, Toprak Mahsulleri Ofisi, süt kooperatifleri, Pınar Süt, sebze ve meyve komisyoncuları ve diğer komisyoncular.

Karadeniz Bölgesi’nde: Çaykur işletmeleri ve kooperatifleri, fındık üreticiler birlikleri, tütün (Tekel) kooperatifleri, pancar kooperatifleri ve diğer komisyoncular.

Antalya Bölgesi’nde: Antalya pamuk ve narenciye kooperatifi (Antbirlik), Koza Birliği, Toprak Mahsulleri Ofisi, Burdur Şeker Fabrikası AŞ, Isparta Gül Birliği, süt kooperatifleri, sebze ve meyve komisyoncuları ve diğer komisyoncular.

İç Anadolu Bölgesi’nde: Toprak Mahsulleri Ofisi, şeker pancarı kooperatifleri, Konya Şeker Fabrikası AŞ, Kayseri Şeker Fabrikası AŞ, Amasya Şeker Fabrikası AŞ, meyve suyu fabrikaları, süt kooperatifleri, sebze ve meyve komisyoncuları ve diğer komisyoncular.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde: Fıstık Üreticiler Birliği, Toprak Mahsulleri Ofisi, süt kooperatifleri, sebze ve meyve komisyoncuları ve diğer komisyoncular ile daha aklımıza gelmeyen birçok tarımsal faaliyete yönelik kurum, kuruluş, birlik, kooperatif, şahıs ve şirketlerden elde edilecek belgelerle birlikte geriye dönük 4-b (Bağ-Kur) hizmeti kazanmanız sağlanacaktır.

NEREYE, HANGİ BELGELERLE BAŞVURULMALI?

01.04.1994 ile 01.10.2008 tarihleri arasında geriye dönük elde edeceğiniz Bağ-Kur kesinti belgeleri ile birlikte bağlı bulunduğunuz il veya ilçenizdeki Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat etmeniz gerekmektedir.

(Kaynak: Mustafa İşcan / Milli Gazete | 13.07.2022)

GÜNDEM