BASINDAN YAZILAR
Kredi kartlı satışlara sıkı Maliye takibi / İsmail Kökbulut - MuhasebeTR

Kredi kartlı satışlara sıkı Maliye takibi / İsmail Kökbulut

Kredi kartı kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber tüketiciler alışverişlerinin büyük çoğunluğunu kredi kartları vasıtasıyla gerçekleştiriyorlar.

Ödemelerin kredi kartlarıyla yapılması Maliye’nin de işine geliyor. Zira işyerlerinin kullandığı kredi kartı POS cihazlarından ne kadar satış yapıldığı, bu satışlar için fatura veya fiş verilip verilmediği kolaylıkla tespit ediliyor. Esasen işyerlerinin büyük çoğunluğu bu durumu bildikleri için kredi kartlarıyla yaptıkları satışların neredeyse tamamında tüketicilere fişlerini düzenleyip teslim ediyorlar. Maliye denetimi nasıl yapıyor?

Bankalar ve kredi kartı okuma makinesi (Pos makinesi ve imprinter cihazı) veren diğer kurumlar, vergi kimlik numarası bazında verdikleri cihazların üye işyerlerini ve bu işyerlerinin aylık kredi kartı ile yaptıkları satışları günlük satış tutarları bazında aylık dönemler halinde ilgili dönemi takip eden ayın en geç üçüncü iş günü sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderiyor.

Bankalardan alınan bu bilgilere göre, bankaların kredi kartı ile satış cihazı verdiği üye işyerlerinin, bu cihazları kullanarak yaptıkları satış tutarları ile mükelleflerin beyanları karşılaştırılıyor. Bu bilgiler arasında uyumsuzluk tespit edilen mükellefler hakkında denetimler yapılıyor.

Mükelleflere POS satışlarını takip etme kolaylığı Gelir İdaresi, geçtiğimiz günlerde yaptığı kamuoyu açıklamasında, mükelleflerin kredi kartlı satışları için yapmış olduğu denetimleri sıklaştıracağını açıkladı. Bu denetimler sırasında ceza uygulaması ile karşılaşmak istemeyen mükelleflerin kredi kartı ile yaptıkları satışlar ile bunlara ilişkin olarak düzenledikleri satış belgeleri arasında dönem kaymaları ve tutar uyumsuzluklarının olmaması gerekiyor.

Bu tür uyuşmazlıkların oluşmasını engellemek ve oluşabilecek sıkıntıların önüne geçmek amacıyla Gelir İdaresi mükelleflere yeni bir imkan sağladı. Buna göre mükellefler, Ağustos 2008 döneminden başlamak üzere; KDV beyannamelerini doldururken kredi kartı satış (POS) cihazları ile gerçekleştirdikleri ilgili döneme ait gün sonu işlemleri yapılmış satışlarını, aylık olarak banka ve üye işyeri bazında www.gelirler.gov.tr sitesindeki İnternet Vergi Dairesi’ndeki Pos Bilgileri menüsünden sorgulayabilecekler.

Bu uygulama sayesinde kredi kartı ile satış yapan ve vergi kaçırma niyeti bulunmayan mükelleflerimiz Gelir İdaresi kayıtlarından satış miktarını kontrol ederek beyannamelerini bu kayıtlara uygun biçimde gönderebilecek ve ceza uygulamasından korunabilecekler.

POS cihazlarını finansman temini için kullananlara cezalı tarhiyat Son dönemlerde kredi kartlarının finansman temini amacıyla kullanılması da oldukça yaygınlaştı. Nakit sıkıntısı çeken POS Cihazı sahibi işyerleri, herhangi bir satış olmamasına rağmen, kendi veya yakınlarının kredi kartlarını POS cihazlarından geçirerek kendilerine geçici süreli nakit sağlamaktalar.

Bu şekilde satış olmadan POS cihazından yapılan çekişler de Maliyece satış karşılığı çekilmiş gibi kabul edilip belgesi aranıyor. Belge düzenlenmemişse gerekli cezalı tarhiyatlar yapılıyor. Bu şekilde işlem yapan mükelleflerin bu durumu bilmelerinde fayda var. Gelir İdaresi’nin de bankalarla işbirliği yaparak POS cihazlarının maksat dışı kullanımının önüne geçmesi ve böylece gerçekleşmeyen satışların vergisini alma durumunu ortadan kaldırmasında büyük fayda var.

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 08.09.2008)

GÜNDEM