BASINDAN YAZILAR
Prim Teşviklerinden Yararlanmak İçin Gerçeğe Aykırı Bildirim Yapmayın! - MuhasebeTR

Prim Teşviklerinden Yararlanmak İçin Gerçeğe Aykırı Bildirim Yapmayın!

Bir mükellefim 6111 ve 7103 teşviklerinden yararlanıyor. Teşvikten yararlanmak için bazı işçilerin çıkışını vermeyip ücretsiz izinli olarak, 0 gün ve 0 kazanç bildirimi yapılıyor. Bu durum teşvikten yararlanmada ileride bir sorun oluşturur mu? Karar okuru

Gerek 06111 teşvikinde, gerekse 17103/27103 teşvikinde istihdamın artırılması hedeflendiğinden teşvikten yararlanılacak sigortalıların mevcutta çalışan sigortalılara ilave olmaları gerekiyor. Bu amaç doğrultusunda söz konusu teşviklerden yararlanılması da teşvik kapsamına giren sigortalıların ilgili yasa maddelerinde belirtilen ortalama sigortalı sayısına ilave olma şartına bağlanılmıştır.

06111 ve 17103/27103 teşvikinden yararlanılan ayda (cari ayda) teşvik kapsamına giren sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olup olmadıklarına bakılırken, kanun numarası seçilerek ya da SGDP’li olarak bildirilen sigortalılardan 0 gün ve 0 kazançlı olarak bildirilenler de mevcutta çalışan sigortalılar gibi hesaba dahil edilmektedir.

Ancak, gerek 4447/geçici 10. maddede, gerekse geçici 19. maddede desteklerden yersiz yararlanıldığının tespiti halinde yararlanılan desteklerin yasal faiziyle birlikte tahsil edileceği, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Ek-7. maddesinde ise yararlanamayacağı sigorta prim teşvik, destek veya indirimlerinden yararlanmak veya daha fazla yararlanmak amacıyla kasten gerçeğe aykırı bildirimde bulunulduğunun tespiti halinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurunda bulunulacağı belirtilmiştir.

Gelişen teknoloji ve yapay zeka vasıtasıyla 06111, 17103/27103 teşvikinden yararlanılan ayda, 0 gün ve 0 kazançlı sigortalı bildiriminde bulunan işyerleri kolayca tespit edilebileceği gibi SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca bu işyerlerinden 0 gün ve 0 kazançlı bildirilen sigortalıların eksik gün bildirimlerinin doğruluğunun kontrolü de 10 yıllık süre zarfında yapılabilecektir.

Haliyle 0 gün ve 0 kazançlı bildirilen sigortalıların gerek eksik gün belgelerinin incelenmesinden, gerek bu kişilerin ifadelerinden, gerekse bu kişilerin eksik gün bildirimi yapılan aylarda farklı bir işyerinden sigortalı olarak bildirimlerinin yapılıp yapılmadığı gibi kıstaslarla hizmet akdinin devam edip etmediğinin tespitine yönelik verilere ulaşmak her zaman mümkündür.

0 gün ve 0 kazanç olarak da olsa sigortalının gerçekte ayrıldığı işyerinden sigortalı olarak bildirildiğinin tespiti halinde manzara sadece ortalamanın altında kalan sigortalıların prim teşviklerinin geri alınmasıyla sınırlı kalmayıp, prim teşviklerinden bir ay/bir yıl yasaklama ve ilgili yıllarda yararlanılan asgari ücret desteklerinin tamamının faiziyle birlikte geri alınması sonucunu da doğuracaktır.

O açıdan benden size tavsiye, gerçek dışı yöntemlerle prim teşviklerinden yararlanmak gibi bir hataya düşmeyin. İşten ayrıldığı halde 0 gün ve 0 kazançlı olarak bildirilmeye devam sigortalıların işten ayrılış bildirgelerini verip, mevcut sigortalılarınızın beyannamelerini şartları sağlıyorsa mevcut prim teşviklerinden, sağlamıyorsa beş puan indirimli olarak verin.

BEDELLİ ASKERLİK YAPANLAR DA KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR

25/12/2020 tarihinde işe girdim ve halen çalışmaya devam ediyorum. Bedelli askerliğe müracaat edip parasını da yatırdım. Bedelli askerlik çıktığında kıdem tazminatı alabilir miyim, ne yapmam gerekir? Ömer Faruk T.

1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesinde muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla iş akdini fesheden işçiye kıdem tazminatının ödenmesi gerektiğine hükmedilmiştir.

Muvazzaf askerlik görevi nedeniyle işten ayrılacak olan işçinin işyerindeki kıdeminin en az bir yıl olması ve askerlik şubesinden alacağı sevk belgesi ile işyerine müracaat etmesi gerekiyor.

Bu şartları sağlayan işçinin, kıdem tazminatına hak kazanmak için askerliğini uzun dönem veya kısa dönem, yedek subay veya er olarak yahut bedelli yapması sonucu değiştirmeyecektir.

Nitekim, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 28. Hukuk Dairesinin 26.12.2019 tarih ve 2019/3156 E, 2019/3356 K sayılı kararında özetle; “Kıdem tazminatına hak kazanma bakımından işçinin iş sözleşmesini muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle feshetmesi yeterli olup, askerliğin kısa süreli ya da bedelli olması önem taşımaz. 1475 sayılı Kanunun 14. maddesi “Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla ”işten ayrılanların kıdem tazminatına hak kazanacağını düzenlemekle yetinmiş, muvazzaf askerlik hizmetinin ne şekilde yapılacağı, diğer bir ifade ile fiilen mi yoksa bedel ödemek suretiyle mi yapılacağı konusunda bir ayrım yapmamıştır. “ denilmiştir.

Konya BAM 8. H.D’nin 24.01.2020 tarih ve 2019/2257 E, 2020/167K sayılı kararı ile Ankara BAM.30. H.D’nin 18.11.2020 gün ve 2020/2412 E, 2020/664 K sayılı kararı da bu yöndedir.

Dolayısıyla bedelli askerliğe ilişkin sevk belgenizi askerlik şubesinden alarak bir dilekçe ile işvereninize müracaat etmeniz halinde işyerindeki kıdem sürenizin bir yıldan fazla olduğu da göz önüne alındığında kıdem tazminatınızı ve varsa kullanmadığınız yıllık izin süresine ilişkin ücretlerinizi almanız mümkün olacaktır.

(Kaynak: Eyüp Sabri Demirci / Karar.com | 01.04.2022)

GÜNDEM