BASINDAN YAZILAR
İzin Almadan Devamsızlık Yapanlar Dikkat! - MuhasebeTR

İzin Almadan Devamsızlık Yapanlar Dikkat!

Amirlerinden izin almadan sık sık devamsızlık yapan işçiye ne yapılabilir?
İş Kanunu'nun 25'inci maddesinin II numaralı bendi işverene, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları nedeniyle kıdem tazminatı ödemeksizin derhal fesih imkanı vermektedir. Buna göre, işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi halinde işçinin iş sözleşmesi derhal ve kıdem tazminatı ödenmeksizin fesih edilebilmektedir.

Kadın işçilere hamilelik ve doğum hallerinde ne kadar süre izin verilir?
Kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere, toplam 16 hafta çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebeliklerde doğum öncesi izin süresine 2 hafta eklenmektedir.
Bu iznin bitiminde yazılı talepte bulunan işçiye, 6 aya kadar ücretsiz izin verilmektedir.

Hamilelik veya doğum nedeniyle işten ayrılan işçiye kıdem tazminatı ödenir mi?
İşten kendi isteğiyle ayrılan yani istifa eden işçinin, herhangi bir tazminat hakkı oluşmamaktadır. Hamilelik veya doğum nedeniyle işten ayrılmalar istifa olarak değerlendirildiğinden, işten ayrılan işçi tazminat haklarından vazgeçmiş sayılmaktadır.

(Kaynak: Ali Şerbetçi / Takvim Gazetesi | 17.02.2022)

GÜNDEM