BASINDAN YAZILAR
Ücretten Kesme Cezası - MuhasebeTR

Ücretten Kesme Cezası

İşçilere ücretten kesme cezası verilmesi için gerekli olan şartlar nelerdir?
İşçilere ücret kesme cezası verilebileceği İş Kanunu'nun 38'inci maddesinde düzenlenmiştir.
Maddede yapılan düzenleme gereği; çalışanlara ücret kesme cezası verilebilmesi için ücretten kesme cezası iş sözleşmesi veya toplu sözleşme hükümleri ile belirlenmelidir. İşçiye ücret kesme cezası verilmesi halinde, nedenleri ile birlikte işçiye yazılı olarak bildirilecek, 1 ayda verilen ücret kesme cezası tutarı işçinin 2 günlük ücretini geçemeyecektir. İşçilere verilen ücret kesme cezası tutarlarının kesildiği tarihten itibaren 1 ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu amaçla açılmış hesabına yatırılması gerekmektedir.
Bu paralar işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için harcanacaktır.

Ben özel sektörde çalışan bir işçiyim. Bazen günlük izin almak zorunda kalıyoruz ama işverenimiz her zaman izin vermiyor. Biz de bu nedenle mağdur oluyoruz. İşçinin mazeret izni hakkı yok mu? K.A.
İşçilerin mazeret izinleri yasayla belirlenmiştir. Bu izinler şunlardır;
İşçinin evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde üç gün, eşinin doğum yapması halinde ise beş gün ücretli izin,
İşçilerin en az yüzde 70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar ücretli izin hakları bulunmaktadır. Bunun dışında belirttiğiniz şekilde işi olana mazeret izni olarak başka uygulama bulunmamakta.

(Kaynak: Ali Şerbetçi / Takvim Gazetesi | 09.02.2022)

GÜNDEM