BASINDAN YAZILAR
SGK’sı Olmayan Engelliler 1.300 TL’ye Yakın Maaş Alabilir! - MuhasebeTR

SGK’sı Olmayan Engelliler 1.300 TL’ye Yakın Maaş Alabilir!

Fiziksel ya da psikolojik çeşitli engeli bulunan milyonlarca vatandaşımız bulunmaktadır. Engelliler istihdam açısından maalesef dezavantajlı gruplar arasında yer almakta olduklarından kendilerine uygun bir iş bulmakta zorlanmaktadır. Hâl böyle iken SGK primi ödeyerek SGK’dan emekli aylığı veya yardımı almaları imkânı bulunmamaktadır. Bu durumda yardıma muhtaç ve SGK’sı olmayan vatandaşlarımıza devlet belirli şartlarla karşılıksız maaş bağlamaktadır.

Devlet, 2022 Sayılı Kanun kapsamında engellilik oranına göre 2022 yılında geri ödemesiz, SGK prim şartı da aramadan 1.300 TL’yi yaklaşan aylık maaş bağlamaktadır. Bağlanan bu aylıklar üstelik sabit olmayıp her 6 ayda bir memur maaş katsayıları esas alınarak artırılmaktadır.

ENGELİLİK ORANI ESAS ALINMAKTA

18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olan, %40-%69 arası oranda engelli olan, nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, 2828 Sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan, SGK’dan bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, talebine rağmen işe yerleştirilemeyen ve hane içinde kişi başına düşen otalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden (2022 yılı için 1.417,60 TL) az olan Türk vatandaşlarına engelli aylığı bağlanmaktadır.

01.01.2022-30.06.2022 dönemi için; %40-%69 arası engelli olanlara her ay 865,00 TL tutarında maaş bağlanmaktadır.

%70 VE ÜZERİ ENGELLİ OLANLARA DAHA YÜKSEK MAAŞ

Bu grupta da 18 yaşından büyük olan, %70 ve üzeri oranda engelli olan, nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, 2828 Sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan, sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan ve hane içinde kişi başına düşen otalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden (2022 yılı için 1.417,60 TL) az olan Türk vatandaşlarına bağlanmaktadır.

01.01.2022-30.06.2022 dönemi için; %70 ve üzeri engelli olanlara her ay 1.298,00 TL tutarında maaş bağlanmaktadır.

ENGELLİ YAKINI AYLIĞI

Sadece engellilere değil belirli şartlarla engelli yakınlarına da karşılıksız maaş bağlanmaktadır. Bu yardım sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2022 yılı için 1.417,60 TL) az olan 18 yaşından küçük engellilerin yakınları (veli, vasi) başvurabilmektedir.

Engelli yakını; 18 yaşından küçük özel ihtiyaç düzeyi en az hafif düzeyde olan veya %40 ve üzeri oranda engelli olan yakını bulunan kişileri ifade etmektedir.

Bu yardımdan faydalanmak için T.C. Kimlik Kartı ve Sağlık Kurulu Raporu gerekmektedir. 20.02.2020 tarihi sonrası Sağlık Kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.

01.01.2022-30.06.2022 dönemi için engelli yakınına her ay 865 TL tutarında maaş bağlanmaktadır.

MAAŞ BAŞVURUSU

Tamamen karşılıksız olan devletin bu yardımlarından faydalanmak için resmî ikametgâhınızın bulunduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. Kimlik Numarası içeren nüfus cüzdanı ile başvurmanız gerekmektedir. Engelli maaşı için başvuruda Sağlık Kurulu raporu şartı aranmaktadır. Sağlık Kurulu raporu 20.02.2020 tarihi sonrası Sağlık Kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.

Başvuru yapan vatandaşa SYD Vakfı tarafından “başvuru alındı belgesi” verilmektedir. Hanedeki diğer bireyler tarafından alınan 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları, 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına ilişkin yapılan muhtaçlık hesaplanmasında gelire dâhil edilmez. Engelli aylıklarına yapılan başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılmaktadır.

Son olarak %40-69 arası engelli aylığı alan kişiler, aynı zamanda çocuğu için engelli yakını aylığı alabilirler. Ancak %70 ve üzeri engelli olan kişinin, engelli yakını aylığı alamayacağını belirtelim.

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 02.02.2022)

GÜNDEM