BASINDAN YAZILAR
Engelli Çocuk Annesinin Maaşını Alabilir Mi? - MuhasebeTR

Engelli Çocuk Annesinin Maaşını Alabilir Mi?

Ocak 2022'de vefat eden SSK emeklisi annenin maaşını, yüzde 70 engelli raporu bulunan oğlu alabilir mi? Cemil Özbakırcı

5510 sayılı SSGSS Kanunu'nun 34. maddesine göre, herhangi bir sigortalılık veya yabancı ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklardan (kız-erkek ayrımı olmaksızın), SGK Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında yitirip malul olduğu anlaşılanlara, vefat eden anne veya babalarından ölüm (yetim) aylığı bağlanıyor. Malul çocuklarda yaş, öğrencilik niteliği ve bekâr olma şartları aranmıyor. Ölüm aylığına bağlı olarak da sağlık yardımı alabiliyorlar.

Engellilik oranı ile malul sayılmak için gereken çalışma gücü kayıp oranının tespit şekli birbirinden farklı. Vefat eden SSK emeklisi annenin oğlu herhangi bir sigortalılık kapsamında çalışmıyor veya kendi çalışması nedeniyle gelir veya aylık almıyor ise çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında yitirdiği ve malul olduğu da kabul edilirse, annesinden aylık bağlanır.

Adi malul çalışırsa aylığı kesilir mi?

2006 yılında başladığım polis memurluğundan 16 Ocak 2022 tarihinde 5434 sayılı kanunun 44 ve 46. maddelerine istinaden iki yıl süren tedavi sürecimin sonunda emekli edildim. Daha doğrusu ben geri hizmet memuru olmayı değil adi malulen emekli olmayı tercih ettim. Ancak merak ettiğim bir kaç husus var. Kendi üzerime bir şirket kurarsam yahut özel şirkette çalışırsam maaşım kesilir mi? Ayrıca 51 günlük yıllık izin hakkımı kullanma fırsatı vermediler. Bu izin hakkının ücretini alabilir miyim? MKA

1 Ekim 2008 tarihinden önce 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na göre iştirakçi olanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre işlem yapılmakta olup, aylıklarının bağlanması, artırılması, azaltılması, kesilmesi, yeniden bağlanması hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanıyor.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında iştirakçi olup, adi malullük aylığınız 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre bağlandığından, şirket kurmanız veya özel sektörde çalışmaya başlamanız halinde malullük aylığınız kesilmez. Özel sektörde çalışmaya başlamanız durumunda, çalışmanız karşılığı alacağınız ücretiniz üzerinden yüzde 7.5 oranında sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılır.

4857 sayılı İş Kanunu'na tabi çalışanların hak kazanıp da kullanmadıkları ücretli izin sürelerine ilişkin ücretleri, iş sözleşmeleri sona erdiğinde ödeniyor. Ancak 657 sayılı Kanun'da memurlar için böyle bir düzenleme yok. Dolayısıyla kullanmadığınız yıllık izin süreniz için ödeme yapılmaz.

(Kaynak: Sezgin Özcan / Sözcü Gazetesi | 25.01.2022)

GÜNDEM