BASINDAN YAZILAR
Vergi Hukukunda Diğer Yeni Çalışmalar - MuhasebeTR

Vergi Hukukunda Diğer Yeni Çalışmalar

Bu yılın vergi hukuku yayınlarından bana ulaşanlar içerisinde uygulamacılara yararlı olacağıma inandığım yeni yayınların bir kısmını geçen yazımda aktarmıştım. 2021 yılının bu son yazısında da geri kalan diğer eserleri aktaracağım.

Aktarmak istediğim eserlerden biri, teorik olarak gözükse dahi, uygulamacıları yakından ilgilendiren bir çalışma. İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden ve benimde VEHUP bünyesindeki başarılı çalışmaları ile tanıdığım Dr. Gamze Gümüşkaya tarafından kaleme alınmış bulunan bu çalışma, “Hukuk Devleti Perspektifinden Vergi Hukukunda Özelgeler” başlığı ile yayımlandı.  Özelge konusu, bildiğim kadarı ile hep makaleler düzeyinde incelendi. Gümüşkaya, ilk defa konuyu kitap –doktora tezi- düzeyine taşıyor ve konuyu mukayeseli hukuk açısından ele alıyor. Kitapta özelge konusu detayları ile incelenirken, sirküler gibi kamusal izahlar, peşin fiyat anlaşmaları, vergi incelemesi ile ortaya çıkan bağlayıcı açıklamalarla karşılaştırılması, özelgeler ile sağlanabilecek menfaatler, özelgelerin geçerliliğini etkileyen haller, özelgelerin kötüye kullanılması, özelgelere Anayasa ve BEPS ile çizilen sınırlar gibi başlıklar da dikkati çekiyor. Hem mali müşavirler ve hem de  hukukçular açısından mutlaka değerlendirilmesi gereken bir önemli vergi hukuku kaynağı. Kitap, Oniki Levha yayınları arasından yayınlanmış durumda.

Bu gün ikinci duyurmak istediğim ikinci çalışma ise “Vergi Cennetlerinin Transfer Fiyatlandırılmasında Kullanımı” başlıklı Dr. Zeynep Nihan Aladağ Çamurlu tarafından kaleme alınmış bulunan kitap. Kitapta önce vergi cennetleri kavramı, vergi cennetlerinin karektersitik özellikleri, söz konusu yerlerin kullanım amaç ve şekilleri irdelendikten sonra vergi cennetlerinde mukim kişilerle emsale aykırı biçimde kurulan hukuki ilişkiler ile transfer fiyatlandırması ve bu konuya ilişkin bir müdahale aracı olarak bilgi değişimi ana başlıklar halinde incelenmekte. Vergi cennetleri ile kurulan ticaret, transit ticaret, ortaklık, şirket kurma vb. ilişkileri transfer fiyatlandırması gözlüğü ile masaya yatıran ve inceleyen kitap, transfer fiyatlandırması açısından önemli bir boşluğu dolduruyor. Kitap, Adalet yayınları arasından yayınlanmış durumda.

Duyurmak istediğim üçüncü kitap ise Danıştay 13. Dairesi Tetkik Hâkimi Abdullah Atay tarafından kaleme alınmış bulunan “Bireysel Başvuru Kararlarının İdari Yargıda Usûl Kurallarının Yorumuna Etkisi” adlı çalışma. Kitap ağırlıklı olarak idare yargısı alanında yazılmış olmakla birlikte, vergi yargısının da aynı kurallara tabi olması dolayısıyla kitapta ileri sürülen görüşlerden vergi yargısı alanına ilişkin sonuçlarda zaten kendiliğinden ortaya çıkıyor. Kitapta önce usul kurallarının Anayasal ilke ve temel haklarla ilişkisi ele alındıktan sonra idari yargıda usul kurallarının Anayasal yorumu ele alınmakta. Bu kapsamda özellikle süre konusu, davanın ihbarı, davaya müdahale, vekâlet ücreti, ehliyet, yürütülebilir işlem, duruşmalı yargılama gibi konulara yer verilmekte. Genelde idari yargı özelde vergi yargısı alanında çalışan hukukçular için bence önemli bir kaynak. Bu kitapta Onikilevha yayınevi tarafından yayınlanmış durumda.

Böylece yılın son yazısını da tamamlamış bulunuyorum. Bu vesile ile tüm DÜNYA çalışanlarının ve Türkiye’nin tek ekonomi gazetesi DÜNYA’nın değerli okurlarının yeni yılını kutluyor, sağlıklı ve başarılı yıllar diliyorum. Umarım 2022 yılı herkesin hukuk güvenliği içerisinde önünü görebildiği, istikrarlı bir ekonomik düzenin oluştuğu, adil bir vergi düzeninin ortak akılla kurulduğu bir yıl olur.

Artık gelecek yıl görüşmek üzere.

(Kaynak: Bumin Doğrusöz / Dünya Gazetesi | 30.12.2021)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM