BASINDAN YAZILAR
GSS Prim Borcunu Faizsiz Ödemek İçin Son Günler! - MuhasebeTR

GSS Prim Borcunu Faizsiz Ödemek İçin Son Günler!

Zorunlu genel sağlık sigortalılarının, birikmiş prim borçlarını faizsiz olarak ödeme imkânından yararlanmaları için sayılı günler kaldı! SGK prim borcu yapılandırmasında başvuru süresi 30 Eylül 2021 tarihinde sona ermiş olmakla birlikte, genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu olanların gecikme cezası ve zammından kurtulmaları hâlâ mümkün.

30 Kasım 2021 tarihine kadar gelir testi başvurusunda bulunmuş olup, gelir testi sonucuna göre gelir tutarının, brüt asgari ücretin üçte birinden fazla olması ya da gelir testine başvurmaması nedeniyle genel sağlık sigortalılıkları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun (60/1/g) maddesi kapsamında tescil edilenler, 2021 Nisan ve önceki aylara ilişkin GSS prim borçlarını faizsiz olarak ödeyebilecekler.

SON GÜN 31 ARALIK

Başta vergi ve sigorta prim borçları olmak üzere kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanun'un 7. maddesinin yedinci fıkrası hükmüne göre, 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin (60/1/g) kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borçlarının 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödenmesi halinde, bu borçlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilecek.

Gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilen 2021 Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olan genel sağlık sigortası asıl prim borçları, başvuru şartı aranmaksızın 31 Aralık 2021 (dâhil) tarihine kadar, SGK ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenebilecek.

Faizsiz ödeme imkanı, 2021 yılı Nisan ayı ve öncesi döneme ait (60/1/g) kapsamındaki borçları kapsamakta olup, bu borçlara 31 Aralık 2021 (dahil) tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak. 2021 yılı Mayıs ayı ve sonrası dönemlere tahakkuk eden borçların süresinde ödenmemiş olması halinde ise bu borçlar için tahsil tarihine kadar geçen süre için gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacak.

SAĞLANAN AVANTAJ

(60/1/g) bendi kapsamındaki 2021 yılı Nisan ayı ve öncesi borçların 31 Aralık 2021 (dâhil) tarihine kadar kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, 2017 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin kalan prim borçlarına 1 Nisan 2017 tarihinden tahsil edildiği tarihe kadar, 2017 yılı Mart ayı ve sonrasına ilişkin kalan prim borçlarına ise son ödeme tarihinden tahsil edildiği tarihe kadar geçen süre için gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacak.

Her aya ait GSS priminin izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Tahakkuk eden prim borcunun yasal süresinde ödenmemesi halinde, ödeme vadesinin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için yüzde 2 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılıyor.

Ayrıca bu tutara, ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödenene kadar her ay için ayrı ayrı Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanıyor.

Aylık gecikme zammı 2017 yılında ortalama yüzde 0.93, 2018 yılında 1.38, 2019 yılında 1.39, 2020 yılında 0.77 olarak gerçekleşti. 2021 yılına ilişkin aylık gecikme zammı oranı ise ortalama 1.34. Buna göre, 100 liralık GSS prim borcu 12 ay sonra yüzde 25 oranına kadar artabiliyor.

2021 yılı nisan ayı ve öncesi döneme ait GSS prim borçlarının 31 Aralık 2021 (dahil) tarihine kadar ödenmesi halinde, sadece ana para ödenerek gecikme cezası ve gecikme zammından kurtulmak mümkün olacak.

(Kaynak: Sezgin Özcan / Sözcü Gazetesi | 27.12.2021)

GÜNDEM