BASINDAN YAZILAR
Kimler SGK’dan Avans Alabilir? - MuhasebeTR

Kimler SGK’dan Avans Alabilir?

Emeklilikte yaşı bekleyen çok sayıda okuyucumuz bu süre zarfından SGK’dan avans almalarının mümkün olup olmadığını sormaktadır. Hemen belirtelim SGK belirli hallerde avans vermektedir.  Ancak emeklilikte yaşı bekleyenlere değil…

Sosyal Güvenlik Kurumu’na emeklilik  talebinde bulunan ve gelir/aylığa hak kazandığı anlaşılan sigortalı ve hak sahiplerine 90 gün içinde gelir ve aylık bağlanamaması durumunda, yazılı talepte bulunmaları halinde, ilerideki alacaklarından mahsup edilmek üzere avans ödenebilmektedir.

Avans miktarı her üç ay için bağlanacak;

  • Aylıklarda; net asgari ücretin üç katını,
  • Gelirlerde ise net asgari ücretin iki katını,

Geçmemek üzere Kurum tarafından  belirlenmektedir. Avansın bağlanacak gelir ve aylık birikmiş tutarından fazla olan bölümü, müteakip gelir ve aylıklarından 1/4 oranında kesilerek mahsup edilmektedir.

  YENİ EMEKLİ OLACAKLAR İÇİN  MAAŞ  ÖDENMESİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI

Sigortalıya ve hak sahiplerine bağlanan gelir ve aylıklar, SGK tarafından belirlenen dönem ve tarihlerde her ay peşin olarak ödenmektedir. Ödeme günü cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesi pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır.  Ödeme günlerinden herhangi birinin cumartesi veya pazar günü dışında resmi tatil gününe rastlaması halinde, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı,  Kurumca belirlenerek ilan edilmektedir.

Daha önce belirlenen ödeme dönem ve tarihlerinin SGK tarafından yeniden düzenlenmesi halinde, ödeme tarihleri öne alınanların gelir ve aylıklarından bir kesinti yapılmaz. (Ödeme günlerinden herhangi birinin cumartesi veya pazar günü dışında resmi tatil gününe rastlaması halinde, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı,  SGK tarafından belirlenerek ilan edilir hariç olmak üzere) ödeme tarihleri ileri alınanlara bir ayı aşan gün karşılığı kadar fark ödenir. Ödeme günlerinin hafta sonu veya resmi tatil günlerine gelmesi nedeniyle ödeme günü öne alınanlar ile  durum değişikliği veya ölüm halinde sigortalı ve hak sahiplerine durum değişikliği veya ölüm tarihine ait Kanunda belirtilen ödeme döneminde peşin ödenen gelir ve aylıklar geri alınmaz .

SSK (4/1-a) SİGORTALILARIN EMEKLİLİK AYLIKLARININ ÖDENDİĞİ GÜNLER

SSK (4/1-a) sigortalıların aylıkları tahsis numaralarının son rakamına göre her ayın 17 ila 26. günleri arası ödenmektedir.

Tahsis Numarasının

Son Rakamı

Yeni Ödeme

Günleri (Her Ayın)

9

17

7

18

5

19

3

20

1

21

8

22

6

23

4

24

2

25

0

26

        

BAĞ-KURLULARIN EMEKLİLİK AYLIKLARININ ÖDENDİĞİ GÜNLER

Bağ-kur  ( 4/-b) sigortalılarının ise yine tahsis numaralarının son rakamına göre her ayın 25 ila 28.  günleri arası ödenmektedir.

     Tahsis Numarasının Son Rakamı

Ödeme Günü

5-7-9

25

1-3

26

8-6-4

27

0-2

28

Sigortalı ve hak sahiplerinin gelir/aylık ödemeleri SGK mevzuatı gereğince Banka/PTT Genel Müdürlükleri ile SGK  arasında imzalanan protokoller çerçevesinde yapılmaktadır. Bankalar emeklilik  ödemelerini SGK tarafından gönderilen gelir/aylık ödemelerine ilişkin bilgilere istinaden, gelir/aylık alanlar ve hak sahiplerinin T.C. Kimlik Numarasını (Sosyal Güvenlik Numarasını) sorgulayarak gerçekleştirmektedir.

Sigortalı ve hak sahiplerinin gelir/aylıklarının konutta ödenmesi mümkün bulunmaktadır. Buna göre, gelir ve aylıklarının konutta ödenmesini talep eden sigortalı ve hak sahiplerine hiçbir şarta bağlı olmaksızın; 4/-a ve 4/-b sigortalıları için ilk gelir/aylıklar dışındaki gelir/aylıklar PTT işyerleri aracılığıyla konutlarında ödenmektedir.

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 08.12.2021)

GÜNDEM