BASINDAN YAZILAR
Aftan Yararlan Ama Taksitlerini Zamanında Öde! - MuhasebeTR

Aftan Yararlan Ama Taksitlerini Zamanında Öde!

Başlık bana ait ama kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun tam da bunu söylüyor. Kanun özetle, borçlarını yapılandır, bazı borçların silinsin, kalan borcun 36 aya kadar taksitlendirilsin ancak taksitleri zamanında öde diyor. Yasal düzenleme benzer şekilde, matrah artırımı yapıp ilgili dönemler için incelenmeme olanağı elde edenlerin bu olanaktan yararlanmasını, ödemenin istenen şekil ve zamanda ödenmesi koşuluna bağlamış.

Dolayısıyla 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların taksitlerinin zamanında ödenmesi önemli. Matrah artırımından doğan vergilerin zamanında ödenmesi daha da önemli. Aksi halde hem vergi ödendiğiyle kalınması hem de matrah artırımının sonuçlarından yararlanmama olasılığı var.

Yapılandırılan vergi borçlarının ödeme zamanı

7326 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandıran; kesinleşmiş ve ihtilaflı borçlar ile pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan sonucu tahakkuk eden başta vergiler olmak üzere, kamuya olan borçların bir defada veya taksitle ödenmesi konusunda tercih olanağı bulunuyor.

Borcun tamamının bir defada ödenmesinin tercih edilmesi durumunda, ödemenin 1 Kasım 2021 tarihine kadar yapılması gerekiyor.

Tercihini taksitler halinde ödemek yönünde kullananlara 36 aya kadar vade tanınıyor. Borcunu taksitle ödemek isteyenler için dört farklı taksit seçeneği var. 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri tercih edilebiliyor.

Taksitle ödemede ilk taksitin 1 Kasım 2021 tarihi mesai saati sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Diğer taksitler ise birer ay atlamalı olarak ödenmeye devam edilecek. Buna göre ödemeyi 6 taksitte yapmak isteyenler taksitlerini; Ekim/2021 (son gün tatil olduğundan 1 Kasım), Kasım/2021, Ocak/2022, Mart/2022, Mayıs/2022 ve Temmuz/2022 aylarında ödeyecekler.

Yapılandırılan borcun peşin ödenmesinde faiz indirimi

Yapılandırılan bordun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi durumunda, gecikme faizi veya gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi dikkate alınarak hesaplanan faiz tutarının %90’ı kaldırılıyor.

Taksitli ödeme seçeneği seçilip ilk taksit zamanında ödenmesi koşuluyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde kalan bütün taksitlerin ödenmesi halinde, hesaplanan faiz tutarının % 50’si siliniyor.

Taksitlerin zamanında ödenmemesi

Yapılandırma kapsamında hesaplanan vergilerden;

- İlk iki taksit zamanında ödenmesi koşuluyla, bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, kanun hükümlerinden yararlanılmaya devam edilebiliyor. Ancak bu durumda, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için gecikme zammı oranı olan aylık yüzde 1,60 oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile ödenmesi gerekiyor.

- İlk iki taksitin zamanında ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybediliyor.

- Kanun hükümlerinden yararlanma hakkının kaybedilmesi durumunda, ödenmiş tutar kadar kanun hükümlerinden yararlanılabiliyor.

Matrah artırımı nedeniyle hesaplanan vergilerin ödemesinde aksama

Matrah ve vergi artırımına ilişkin hesaplanan vergi tutarlarının peşin veya ilk taksiti 1 Kasım 2021 tarihine kadar, kalan taksitlerin izleyen ikişer aylık dönemler halinde ödenmesi gerekiyor. Tahakkuk eden verginin tamamının 1 Kasım 2021 tarihine kadar ödenmesi halinde, vergi tutarından %10 indirim yapılıyor ve katsayı uygulaması yapılmıyor.

Matrah/Vergi artırımı nedeniyle tarh edilen vergilerin kanunda belirlenen süre ve şekilde ödenmemesi durumunda, madde hükmünden yararlanma olanağı ortadan kalkıyor. Yani matrah veya vergi artırımı yapılan yılla ilgili olarak inceleme ve tarhiyat yapılabilir hale geliyor. Bu durumda tahakkuk eden vergi de ortadan kalkmıyor. Gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsil işlemleri devam ediyor.

Cari dönem vergilerinin zamanında ödenmemesi

Kesinleşmiş veya ihtilaflı vergi borçlarını yeniden yapılandırarak taksitle ödemek isteyenlerin, taksit ödeme süresi içinde cari dönem vergilerini de zamanında ödemelerini öngören bir hüküm 7326 sayılı Kanun’da yok. Dolayısıyla cari dönem vergilerinin zamanında ödenmemesi yapılandırmayı bozan bir durum değil. Ancak geç ödeme nedeniyle aylık yüzde 1,60 oranında gecikme zammı işliyor.

(Kaynak: Recep Bıyık / Dünya Gazetesi | 20.10.2021)

GÜNDEM