BASINDAN YAZILAR
Vekaleten atanan memurun sendika üyeliği düşer mi? / Erdal Aydın - MuhasebeTR

Vekaleten atanan memurun sendika üyeliği düşer mi? / Erdal Aydın

Sendika üyesiyim. Daire Başkanlığı'na vekaleten görevlendirilmem durumunda sendika üyeliğim devam eder mi? M.Y/Ankara

 

Sevgili okurum, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 15. maddesine göre, Bu kanuna göre kurulan sendikalara;

 

c) Bu kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire, başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilatının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilatının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile yardımcıları, belediye başkanları ve yardımcıları...
Üye olamayacakları ve sendika kuramayacakları" hükmü düzenlenmiş bulunmaktadır.

Vekaleten atananlar sendika üyesi olabilmekte...
Vekalet müessesesi, kanuni izin, geçici görevlendirme, disiplin cezası uygulaması ve görevden uzaklaştırma gib i istisnai hallerde başvurulan geçici bir görevlendirme biçimidir. Bununla birlikte; kamu görevlileri sendikalarına üye olan personelin, sendika üyesi olunamayacak kadrolara vekaleten görevlendirilmeleri halinde sendika üyeliğinin devam etmesi gerektiğini düşünmekteyim. Ancak 4688 sayılı kanunun 15. maddesinde sayılan üye olunmayacak ve sendika kuramayacaklar arasında sayılan kadrolara vekalet eden personelin vekalet süresince bu düzenlemenin getiriliş amacına uygun olarak görev yaptıkları kurumun kapsamında bulunduğu hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalar arasında ayrım anlamına gelebilecek faaliyette bulunmaması gerekmektedir. Bu itibarla daire başkanı kadrosuna vekaleten atanmanız, sendikalara üye olmanız açısından bir sıkıntı yaratmamaktadır.

Sosyal Güvenlik reformu ile Geçici göremezlik ödeneği nasıl olacak?
- Mevcut uygulamada SSK'da ayakta istirahat sürelerinde günlük kazancın üçte ikisi, yatarak tedavi sürelerinde ise günlük kazancın yarısı tutarında geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.
- 5510 sayılı kanunla SSK sigortalıları için mevcut uygulama devam ettirilmiştir.
- SSK sigortalılarına mevcut uygulamada hastalık ve analık sigortasından geçici iş göremezlik ödeneği verilebilmesi için 120 gün prim ödeme şartı aranmakta iken, bu süre 90 güne indirilmiştir. Aynı süre analık sigortasında Bağ-Kur sigortalıları için de aranacaktır

BağKur'a tabi sigortalılar için;
- BağKur'a tabi sigortalılar için iş kazası ve meslek hastalığına bağlı yatarak tedavi süresince ve analık sigortasından da doğumdan önce ve sonra sekizer haftalık sürede geçici iş göremezlik ödeneği imkanı ilk defa getirilmektedir.

Aylıktan kesme cezası ne zaman uygulanacak?

Değerli
hocam verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederim. Yazılarınızı ilgiyle takip ediyorum. Personel biriminde çalışıyorum. Personelimize aylıktan kesme cezası verildi. Aylıktan kesme cezası alan personele disiplin cezasını ne zaman uygulamamız gerekir? Bu konu hakkında bilgi vermeniz mümkün mü? Y.Ateş /Ankara
Sevgili okurum. Devlet Memurları Kanunu'na göre, aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanmaktadır.
Buna göre, aylıktan kesme cezası verilen personelinize cezanın verildiği takip eden aybaşından itibaren uygulamanız gerekmektedir. Kolay gelsin.

Kamuda İş Olanakları

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Bağlı Gölcük Tersane Komutanlığı'na Akücü (Elektrikçi), Armador (İstihsal Teknisyeni), Borucu (Sıhhı Tesisatçı), Boyacı, Elektrikçi (Genel), (Elektrik Teknisyeni), Fiberglasçı (Mob. ve Dek. Teknisyeni), Hidrolikçi (Genel) (HidrolikPnamatik Teknisyeni), İş Makineleri Opr, Lastik/Plastik ve Lastik/Plastik Mamül imalatçısı (Diğer Lastik İml.İşçileri), Soğutma ve Yıkama Mak. Onr. (Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni), Tekneci (Onr. İnşaat), (Gemi İnşaa Teknisyeni) Tesviyeci-Planyacı (Vargel) (Tesviyeci) Tezgah Bk. ve Onr. (Endüstriyel Otomasyon Teknisyeni, Tornacı Torna Tezgah opr. (Tornacı) unvanlarında daimi İşçi alınacaktır.
İlgilenenlerin, 23.8.2008 tarihine kadar şahsen İşkur İl/Şube Müdürlüklerine veya "http://www.iskur.gov.tr/" iskur internet adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir .
Zonguldak İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'ne büro memuru unvanında lise ve dengi okul mezunu özürlü işçi alınacaktır. İlgilenenlerin 22.8.2008 tarihine kadar şahsen ve İşkur İl / Şube Müdürlüklerine veya "http://www.iskur.gov.tr/" iskur. internet adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Toplu Sözleşme Pazarlığı

Toplu sözleşme pazarlığından yeni çıkmış sendika başkanı, salonda toplanmış işçilere ateşli bir söylev çekmektedir:
- "Arkadaşlar! Yönetimle yeni bir sözleşme yaptık. Bundan böyle haftanın dört günü daha çalışmayacağız!" Kalabalık,
- "Yaşasııınn!" diye bağırır.
- "Çalışma saatimiz beşte değil, dörtte bitecektiiir!"
- "Çalışmaya dokuzda değil, onbirde başlayacağııızz!"
- "Helaaallll!!"
- "Maaşlarımız yüzde 150 artacaktııırrr!"
- "Vaaaaaauuuuuvvvv!!"
- "Yalnızca Çarşambaları çalışacağıııız!"
Bu sözün ardından derin bir sessizlik olur. Derken arkalardan bir ses duyulur:
- "Her çarşamba mı!"
Macit İnanli (İstanbul)

(Takvim Gazetesi | 12.08.2008)

GÜNDEM