BASINDAN YAZILAR
İşyerlerinde Acil Durum Planı Hazırlanması - MuhasebeTR

İşyerlerinde Acil Durum Planı Hazırlanması

İşyerlerinde Acil Durum Planı hazırlamak söz konusu kanun gereğince işverenlere zorunlu olan yükümlülüklerden biridir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden çıkartılmış olan yönetmeliklerden biri de İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'tir. Söz konusu yönetmelikte değişiklikler yapan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.10.2021 tarih ve 31615 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik değişikliğine göre;

- Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları, müşteri ve ziyaretçiler ile işyerinde toplantı, seminer, konferans ve eğitim gibi toplu halde gerçekleştirilen faaliyetler için bulunan katılımcılar ve diğer kişilerin acil durumlar, tahliye planı, kaçış yolları, toplanma yerleri ve acil durum ekipleri hakkında bilgilendirilmesini sağlamak zorunda kılınmıştır.

- İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar, yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ile şu sayılan ve benzeri hususlar dikkate alınarak belirlenir;

a) Yangın ve patlama ihtimali.

b) Tehlikeli kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerden kaynaklanan yayılım, zehirlenme ve salgın hastalık ihtimali.

c) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.

ç) Sabotaj ihtimali.

Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur.

Tahliye Esnasında Refakat Edilmesi

- İşyerlerindeki; yaşlı, engelli, gebe çalışanlar ile kreşteki çocuklara tahliye esnasında refakat edilmesi için tedbirler alınmak zorunda tutulmuştur. Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri, yakındaki işyerleri ve çevreden gelebilecek olumsuz etkiler de dikkate alınarak belirlenecektir.

Acil Durum Ekipleri

- İşveren; işyerlerinde şu acil durum ekiplerini oluşturmak zorunda tutulmuştur:

- a) Söndürme ekibi,

- b) Kurtarma ekibi,

- c) Koruma ekibi,

- ç) İlk yardım ekibi.

- İşveren, birinci fıkrada yer alan ekiplerden söndürme, kurtarma ve koruma ekiplerinin her biri için işyerlerinin tehlike sınıfına göre;

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 30 çalışana kadar,

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 40 çalışana kadar,

c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 50 çalışana kadar

uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirecektir. Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi halinde bu çalışanlara arasında konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapılacaktır.

- 10'dan az çalışanı olan işyerlerinde ise; acil durumlara ilişkin ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlarla irtibatı sağlamak ve birinci fıkrada yer alan ekiplerden söndürme, kurtarma ve koruma ekiplerinin tamamı için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az bir çalışanın destek elemanı olarak görevlendirilmesi yeterlidir. İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere koruma ekibinden sorumlu veya sorumlular görevlendirilecektir.

- Acil durum ekiplerinde görevlendirilen destek elemanlarının adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgilerini içeren liste, işyerinde çalışanların görüş seviyesine uygun yükseklikte ve görünür bir şekilde asılacaktır. Acil durum ekiplerinde görevlendirilen destek elemanlarının işyerinden ayrılma, yer değişikliği ve benzeri durumlarda yerine yeniden görevlendirme yapılacaktır.

İşveren tarafından onaylanan acil durum planının sayfaları numaralandırılarak; hazırlayan kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır. 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na uygun olarak güvenli elektronik imza ile imzalanmış olan acil durum planları da geçerlidir. Acil durum planı, acil durumla mücadele edecek ekiplerin kolayca ulaşabileceği şekilde işyerinde saklanacaktır.

- Acil durum planı kapsamında hazırlanan tahliye planı, işyeri bina ve eklentilerinin giriş ve çıkışları ile katlarda, çalışanların görüş seviyesine uygun yükseklikte ve görünür bir şekilde asılmak zorundadır.

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 05.10.2021)

GÜNDEM