BASINDAN YAZILAR
Yapılandırma Başvurusunda Son 2 Gün! - MuhasebeTR

Yapılandırma Başvurusunda Son 2 Gün!

İçinde,

- Kesinleşmiş borçların yapılandırması (Madde 2),

- Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan borçların yapılandırması (Madde 3),

- İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler (Madde 4),

- Matrah ve vergi artırımı (Madde 5),

 

- İşletme kayıtlarının (kasa, ortak cari ve diğer ilgili hesaplar, stok vs.) düzeltilmesi (Madde 6),

- Kesinleşmiş SGK borçlarının yapılandırılması (Madde 7),

- Eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezalarının yapılandırılması (Madde 8),

- Bazı aidat ve borç yapılandırmasının (Madde 10)

yer aldığı 7326 sayılı Kanun’da başvuru süresi, 30 Eylül’de sona eriyor!

Başvuru Süresi Yeniden Uzatılabilir Mi?

Başvuru süresinin yeniden uzatılması kanunen mümkün değil!

7326 sayılı Kanuna göre Cumhurbaşkanımız, bu Kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya yetkili bulunuyor (7326 sayılı Kanun Mad. 9/16).

Cumhurbaşkanımız da, sahadan gelen uzatma taleplerini dikkate alarak, 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, normalde 31 Ağustos’ta sona ermesi gereken başvuru süresi ile 30 Eylül’de sona erecek ilk taksit ödeme sürelerini birer ay uzattı. Bu şekilde, başvuru süresi 30 Eylül’e, ilk taksit ödeme süreleri de 1 Kasım’a (31 Ekim’in Pazar gününe rastlaması nedeniyle) uzamış oldu.

Yani, Kanunla verilen söz konusu yetki bu şekilde kullanıldı, başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin yeniden bir kez daha uzatılması kanunen mümkün bulunmuyor.

En Çok Başvuru Emtia Stok Düzeltmesine!

7326 sayılı Kanunda yapılan düzenlemelere yapılan başvurulara bakıldığında, en çok başvurunun emtia stok beyanına yapıldığı anlaşılıyor. Bunu matrah ve KDV artırımı izliyor. Kesinleşmiş borçların yapılandırmasına ilgi son derece az.

Neden Emtia Stok Beyanı Başvurusu Fazla?

Stok beyanı ile; gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan yani faturasız emtiaları yasal kayıtlarına intikal ettirmek suretiyle, kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirme imkânı sağlanıyor (7326 sayılı Kanun, Mad. 6). Stok beyanı, pandemi döneminin işletme stoklarında yarattığı olumsuzlukların giderilmesi için de ayrı bir şans.

Emtia Stok Beyanının Artıları Neler?

1) Faturasız emtianın faturası Devletten alınmış olacak.

2) Faturasız emtia düşük bir KDV ödenerek kayıtlara alınmış olacak.

3) Faturasız mal bulundurulduğu gerekçesiyle, KDV Kanunu’nun 9/2 maddesi kapsamında cezalı KDV tarhiyatı yapılma riski ortadan kaldırılmış olacak.

4) Ödenen KDV indirim konusu yapılabilecek.

5) Kayıtlara alınan emtia bilançonun aktifinde artışa neden olacak. Karşılık hesabı da 5 kodlu grupta yer alacak, bu şekilde işletmenin öz kaynaklarında da bir artış sağlanmış olacak.

6) Bildirilen emtianın değeri kaç TL ise, o kadar para işletmeden vergisiz olarak çekilebilecek.

7) Devlet güvencesinde geleceğe yönelik risksiz, düşük KDV’li stok yaratılacak.

Stok beyan KDV’sinin ödenmemesi, beyanı bozmuyor!

7326 sayılı Kanunda gerekse 1 No.lu Tebliğde, stok beyanı üzerine tahakkuk eden KDV’nin ödenmemesi halinde, stok beyanının geçersiz sayılacağına dair herhangi bir düzenleme bulunmuyor. Bu düzenlemelerin mefhum-u muhalifinden, stok beyanı nedeniyle tahakkuk eden KDV’nin 30 Eylül’e kadar (bu tarih dahil) ödenmese dahi stok beyanının geçerli olacağı, sadece ödenmeyen bu KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı sonucuna ulaşılıyor. Beyan edilen ancak ödenmeyen bu KDV’lerin genel hükümler çerçevesinde 6183 sayılı Kanun kapsamında gecikme zammı uygulanarak takip ve tahsil edilmesi gerekiyor.

Bu konuda Maliye’de aynı görüşte olup, verdiği yeni tarihli bir özelgesinde,

“7326 sayılı Kanunun 6/1-c maddesi kapsamında süresinde stok beyanında bulunulması üzerine tahakkuk eden verginin süresinde ödenmemesi 7326 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmaya engel değildir. Ancak, emtia üzerinden beyan edilen vergi ödenmesi şartıyla indirilebileceğinden, emtia üzerinden beyan edilen ancak süresinde ödenmeyen verginin ödemenin yapıldığı vergilendirme dönemine ilişkin 1 no.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Öte yandan, beyan edilen ancak süresinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı Kanun kapsamında gecikme zammı uygulanacağı tabiidir.”

Şeklinde görüş bildirmiş bulunuyor (GİB’in Bursa VDB’ye gönderdiği 23.08.2021 tarihli ve 96891 sayılı yazısı).

Yani, stok beyan KDV’sinin ödenmemesi stok beyanını geçersiz kılmıyor, stok beyan KDV’si ödenmediği sürece indirilemiyor, ne zaman ödenirse o dönemde indirim konusu yapılabiliyor.

(Kaynak: Abdullah Tolu / Dünya Gazetesi | 29.09.2021)

GÜNDEM