BASINDAN YAZILAR
SSK Bağ-Kur Emekliliğini Karşılaştırma! - MuhasebeTR

SSK Bağ-Kur Emekliliğini Karşılaştırma!

İşçi olarak SSK mı yoksa Bağ-Kur (işveren) emekli olmak istediğimizde farklı durumlar karşımıza çıkıyor.

Avantajları olduğu gibi dezavantajlarda olabiliyor. Prim de ödemeyebiliriz.

Bunun için tabi ki iş ve işlemleri de bilmek gerekir.

SSK ve BAĞ-KUR Yaşlılık Aylığını Teorik Olarak Karşılaştıran Tabloya Yer Verelim!

(08/09/1999 öncesi Sigortalılar İçin Yapılacak)

YAŞLILIK AYLIĞI 08/09/1999 öncesi İşe Girenler
SSK BAĞ-KUR
20 Yıl Kadın -25 Yıl Erkek Sigortalılık Süre 20 Yıl Kadın -25 Yıl Erkek Sigortalılık Süre
5000-5975 gün 7.200(Kadın)-9.000 Gün(Erkek)
56 Kadın Yaş ve 58 Yaş Erkek Normal Süre 55 Kadın Yaş-58 Erkek Yaş Normal Süre
58(Kadın)-60(Erkek) yaş Kısmi Süre 56(Kadın)-58(Erkek) yaş Kısmi Süre
3600 Gün Kadın-Erkek 5400 Gün Kadın -Erkek

 

EMEKLİLİK AYLIK HESAPLAMA(08/09/1999 öncesi Sigortalılar)

SSK 08/09/1999 öncesi dönem hesabı :Gösterge Tablosundan 2000 öncesi Kamu/Özel Sektöre göre 5 yıl-10 yıl ortalaması ile gösterge-üst gösterge tablosu tespit edilmesi   BAĞ-KUR 31/12/1999 tarihindeki basamak karşılığının 2003 yılı ikinci dönem gösterge tablosundan bulunan değeridir.
  9475-15175 Göre Tespit edilmesi     ABO %70
  5000 Günü Aşan 240 Güne +1 Puan,50 ila 55 yaş artışa +1 puan,5000 günden 240 güne   -1 eksiltme     25 yıldan fazla prim ödenen her tam yıl için 1 puan artırılacaktır.
  Üst Gösterge ABO %50-59,9-Gösterge ABO %60     Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonraki hizmetleri için fazla olan her tam yaş için 1 puan artırılacaktır.
  ABO %85 Geçmez     Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmakla beraber en az 15 tam yıl sigorta primi ödemiş olanlara hesaplanacak aylıklarda primi ödenmemiş 25 yıldan az her tam yıl için 1 puan indirim yapılacaktır.
  Alt sınır Aylık Kontrolü Var     2000 yılı öncesine ilişkin kısmi aylık hesaplanırken aylık bağlama oranı, 9000 günden eksik her 360 gün için % 70 oranından 1 puan indirilmek suretiyle tespit edilecektir.
  Kısmi Aylık Bulunur Güncelleme Yapılır(2008/09)     Alt sınır Aylık Kontrolü Yok
  Kısmi Aylık Bulunur Güncelleme Yapılır(2008/10)     Kısmileştirme ve Güncelleme Yapılır
  2000-2008/09 Dönemi Hesaplama     2000-2008/09
  2000-2008/09 GH ile Enflasyon değerleri Güncellenir     Sigortalının 1/1/2000 ile 1/10/2008 tarihleri arasında prim ödediği gelir basamaklarının basamaklardaki bekleme süresi dikkate alınarak 2003 yılı ikinci dönem gelir tablosu karşılığının prim ödenen ay sayısına oranıdır.
  3600 günün her 360 günü için % 3,5, sonraki 5400 günün her 360 günü için % 2, daha sonraki her 360 gün için % 1,5 oranlarının toplamından oluşmaktadır.     3600 günün her 360 günü için % 3,5, sonraki 5400 günün her 360 günü için % 2, daha sonraki her 360 gün için % 1,5 oranlarının toplamından oluşmaktadır.
  ABO sınır Yok     ABO sınır Yok
  Bulunan Rakam Kısmileştirme yapılır ve Güncellenir(2008/10)     SDÖ-85,95-64,46
  İkinci Defa Alt Sınır Aylık Kontrolü Yapılır.     Güncelleme ve Kısmileştirme yapılır(2008/10 Taşınır) Alt Sınır Aylık Kontrolü Yapılır.
  2008/10 Dönemi Hesaplama     2008/10 Dönemi Hesaplama
  2008/10 Önce 3600 Gün az prim günü Olanlara ABO %3,2008/10 Sonra 3600 Günden Fazla Olanlara %2     2008/10 Önce 3600 Gün az prim günü Olanlara ABO %3,2008/10 Sonra 3600 Günden Fazla Olanlara %2
  ABO %90 Geçmez     ABO %90 Geçmez
  2008/10 GH %30 alınır, Enflasyon değerleri Güncellenir     2008/10 GH %30 alınır, Enflasyon değerleri Güncellenir
  Alt sınır Aylık Kontrolü Var     Alt sınır Aylık Kontrolü Var
  O yılın emeklilik zamları verilir,Ek ödeme ile işlem yapılır.     O yılın emeklilik zamları verilir,Ek ödeme ile işlem yapılır.

Sonuç:

SSK ve Bağ-Kur Yaşlılık Aylığı Hesaplaması metodoloji olarak bilgi,deneyim ve tecrübe gerektirir,medyatiklik adına eline kağıt kalem almadan genelge ve yasadan kopyala yapıştır yaparak üretim olmaz,projeksiyon doğru tutulmalıdır

Emekli maaşı hesaplamasını bilmek gerekiyor….

(Kaynak: Vedat İlki / Ali Tezel | 20.09.2021)

GÜNDEM