BASINDAN YAZILAR
Borçlanma Talebi, Emeklilikten 6 Ay Önce Yapılmalı! - MuhasebeTR

Borçlanma Talebi, Emeklilikten 6 Ay Önce Yapılmalı!

Memurların daha doğrusu Emekli Sandığı’na tabi olan memur ve memur gibi iştirakçi sayılan kamu görevlilerinin birçok işlemi diğer sigortalılardan farklılık göstermektedir. Bu farklardan biri Emekli Sandığı Kanununa bağlı memurların askerlik ve diğer hizmet borçlanmalarıdır.

Emekli Sandığı Kanununa göre yapılacak borçlanmalar kapsamına giren hizmetlerinden en çok 15 yılını borçlanma hakkı ile sınırlı bulunmaktadır. SGK (5510 s.) Kanuna göre yapılan hizmet borçlanmalarında ise böyle bir sınır bulunmamaktadır.

EMEKLİLİK TALEBİNDEN 6 AY ÖNCE BAŞVURU

Emekli Sandığı’na tabi olan memurların da hizmet borçlanması tamamen taleplerine bağlı bulunmaktadır. Bu kanuna tabi memurlar çalıştıkları süre içinde her zaman yazılı olarak borçlanma başvurusunda bulunabilirler. Ancak burada dikkat edilmesi gereken püf noktaları vardır. Zira Emekli Sandığı’na tabi olan memurlar diğer çalışanlardan farklı olarak

 • Kendi istekleriyle emeklilik talebinde bulunmadan en az 6 ay önce bizzat kendileri tarafından,
 • Resen, malulen, yaş haddi sebebiyle emekliye ayrılanlar görevleriyle ilgilerinin kesildiği tarihten itibaren 6 ay içinde kendileri,
 • Emekli Sandığı iştirakçisi iken ölenlerin ölüm tarihinden itibaren 6 ay içinde hak sahibi durumunda dul eş ve yetimleri

Hizmet borçlanma talebinde bulunabilmektedir. Anılan memurların borçlanabileceği hizmet borçlanması çeşitleri;

 • Seçim Kanunu nedeniyle istifa edenlerin açıkta geçirdikleri süreler,
 • Avukatlık stajında geçen süreler,
 • Muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er olarak geçen süreler.
 • Astsubayların, astsubay sınıf okullarında geçen öğrenim süreleri
 • Yevmiyeli, geçici kadrolu, sözleşmeli, saat ücretli geçen hizmetler
 • Askerliğini yedek subay olarak yapanların yedek subay okulunda öğrenci olarak geçirdikleri süreler,
 • İmam-Hatip vekilliğinde, vakıflara ait camilerin imam-hatip ve müezzin kayyımlığında geçen sürelerle, köy bütçesinden ücret almak suretiyle yapılan imam-hatiplik hizmetleri,
 • Serbest avukatlık ve noterlikte geçen süreler,
 • Tıpta uzmanlık eğitiminde ve doktora öğreniminde geçen süreler,
 • Tıp doktorlarının fahri asistanlıkta geçen süreleri,
 • Sağlık Bakanlığı Teşkilatında çalışan sağlık personelinin, mesleklerini serbest olarak icra ettikleri süreler ile
 • Çarşı ve mahalle bekçiliğinde geçen süreler

Emekli Sandığı Kanununa göre borçlanma kapsamında yer almaktadır.

BEKLEME SÜRESİNİ DOLDURMAYANLARIN DURUMU

Bahse konu memur ve diğer kamu görevlilerinin 6 aylık bekleme süresini doldurmadan emekliye ayrılanlardan;

 • Borçlandırılan hizmetin dışında, istekle emekliye ayrılabilmek için gerekli olan kadınlar için 20 yıl ve erkekler için 25 yıldan fazla hizmeti olanların bu hizmetleri üzerinden emekli aylığı bağlanacaktır. Ancak hizmet borçlanmaları ise iptal edilecektir.
 • Borçlandırılan hizmetler dışında kalan fiilî hizmeti aylık bağlamak için gerekli sürelerden az olanların ise borçlanması iptal edilmeyecektir. Bu kişiler ya görevine dönerek eksik süreyi çalışarak dolduracak ya da açıkta kalarak 6. ayın sonunda açıkta iken emekliye sevkini talep edecektir.

Emekli Sandığı Kanunu kapsamında hizmet borçlanmasına ilişkin borç tutarı, iştirakçilerin veya hak sahiplerinin müracaatlarının SGK kayıtlarına geçtiği tarihte tabi oldukları personel kanunlarında yer alan hükümlere göre öğrenim durumu itibarıyla göreve giriş, derece, kademe ve ek göstergeleri ile emeklilik keseneğine esas aylığının hesabına dâhil edilen tüm unsurların toplamının başvuru tarihinde yürürlükte bulunan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar esas alınmak suretiyle hesaplanmaktadır. Borçlanma yapanların tarafına bildirilen borç tutarının borcun kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerekmektedir.

Emekli Sandığına tabi memurların özellikle 2000 yılı öncesi hizmet borçlanmaları belirli hâllerde yaş şartının daha erken tekemmülü ile erken emekliliğe katkı sağlayabilmektedir.

EMEKLİ SANDIĞINA TABİ OLANLARIN SSK’YA TABİ BORÇLANMA İŞLEMLERİ

Haklarında Emekli Sandığı hükümleri uygulanan (4/1-c) sigortalılardan (4/1-a) kapsamında geçen çalışmaları sırasında SGK (5510 s.) Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen süreleri bulunanlar bu hükümlere göre söz konusu sürelerini borçlanabileceklerdir.

Ancak, borçlandırılan bu süreler emekli ikramiyesine esas hizmet sürelerine ilave edilmemektedir. 

              ***

“Hayatın değeri, uzun yaşanmasında değiI, iyi yaşanmasındadır.” Montaigne

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 01.09.2021)

GÜNDEM