BASINDAN YAZILAR
SGK Borç Yapılandırmasına Gazetemizden Büyük Destek! - MuhasebeTR

SGK Borç Yapılandırmasına Gazetemizden Büyük Destek!

“Torba Yasa” olarak bilinen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile öngörülen yapılandırma ve affına şimdiden yoğun ilgi oldu.

Geçtiğimiz haziran ayı sonu itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamada; SGK prim borçlarının yapılandırılmasında 2 milyon 248 bin 894 kişinin başvuruda bulunduğu, 101 milyar 7 milyon TL borç için yapılandırma işlemi yapıldığı ifade edildi. 31 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecek başvurularla bu rakamların katlanacağı beklenilmektedir.

Her daim vatandaşın ve devletin yanında yer alan gazetemiz, yapılandırmanın başarıya ulaşması için SGK ve Maliyeye büyük tanıtım desteği vermiştir.

Torba Kanun gündeme düştüğü andan günümüze kadar en fazla katkıyı bu köşemizden yaptık. Çeyrek asrı aşkın sosyal güvenlikte güvenilir uzmanlığımızla tüm iş dünyasının ve çalışanların güvenini boşa çıkarmadık. İşverenlerin ve çalışanların özelikle SGK borç yapılandırması ve affı konusunda en çok merak ettiği hususları tüm detayları ile buradan açıkladık.

Okurlarımızın talep ve soruları çerçevesinde bu konudaki yazılarımıza tüm hızla devam ediyoruz.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NETLEŞTİ

6 ayı aşkın gecikmeden dolayı çok sayıda okurumuz verilen asgari ücret destek konusundaki son gelişmeleri hâlen merak etmektedir.

Asgari ücret desteğine ilişkin düzenlemenin yeni Torba Kanun’a konulduğunu ve 2021/Ocak ayından itibaren geçerli olacağı müjdesini 19 Temmuz 2021 tarihli yazımızda ayrıntılı bir şekilde izah etmiştik.

Diğer yandan geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; 2021 yılında da istihdamı desteklemek için iş gücü maliyetlerini azaltmak üzere, sektör ayrımı yapılmaksızın, çalışanlar için ödenecek sigorta priminden düşülerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacağını, söz konusu desteğin finansmanının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacağını açıkladı.

ENDİŞEYE MAHAL YOK BORÇ DURDURULACAK!

Geçtiğimiz yapılandırmada olduğu gibi 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında borcu olan okurlarımız! Borcum silinmedi hâlâ borçlu görünüyorum diye panik etmenize gerek yoktur. Keza bu işlem belli bir takvime bağlanmıştır. Buna göre prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları hâlinde;

  • 30.04.2021 (Nisan ayı dâhil) tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecektir.
  • Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 01.05.2021 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacaktır.

İDARİ PARA CEZALARINA GETİRİLEN KOLAYLIKLAR

SGK borç yapılandırmasına başvuranların idari para cezalarının yüzde 50’si ile bugüne kadar uygulanan gecikme cezası ve zammı tamamen silinecek, kalan yüzde 50’lik kısma sadece Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi) uygulanacaktır.

Bu fırsatın kaçırılmaması için özelikle geçmiş dönemlere ait idari para cezası bulunup henüz tebliğ edilmemişse bunun için iş yeri dosyasının bulunduğu SGK’ya müracaat edilmesinde fayda var.

İHYA İLE HİZMET BORÇLANMASI FARKLI

Torba Kanun’la birlikte 4/1-b kapsamında prim borcu bulunması nedeniyle sigortalılıkları durdurulanların daha sonra kendileri ya da hak sahipleri tarafından başvuru formuyla dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek ihya talebinde bulunmaları hâlinde, durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı için talep tarihinde SGK (5510 sayılı) Kanununa göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden ihya borcu hesaplanacaktır. 

İhya edilecek süreler belirlenirken durdurulan sürelerle birlikte önceki kanunlara göre durdurulan sürelerin tamamı dikkate alınacaktır. Keza ihya uygulaması hizmet borçlanmasından farklıdır.

Hesaplanan ihya borç tutarının tamamı borcun tebliğ tarihinden itibaren öngörülen süre içinde ödendiği takdirde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

Tebliğ edilen borç tutarının öngörülen süre içerisinde tamamen ödenmemesi hâlinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bu kapsamda ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilecektir.

        ***

“Geçmişin tehlikesi insanın köle olmasıydı. Geleceğin tehlikesi ise insanın robot olabilmesidir.” Erich Fromm

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 28.07.2021)

GÜNDEM