BASINDAN YAZILAR
Bayramda Tatil Yapmayıp Çalışana Çift Yevmiye - MuhasebeTR

Bayramda Tatil Yapmayıp Çalışana Çift Yevmiye

9 günlük Kurban Bayramı tatili dün bitti ve bugün itibarıyla normal mesai başladı. 4.5 günlük bayram tatili, çoğu işyerinde 19 Temmuz arife günü için telafi çalışması ya da ücretli izin uygulanmak suretiyle 9 güne çıkarıldı.

Diğer yandan, işin devamlılığı gereği birçok işyerinde, özellikle otel, lokanta, cafe vb. hizmet işletmeleri ile gıda sektöründe bayram tatilinde de çalışmalar devem etti. Bayramda izin yapmayıp çalışanların hakları yasa ile güvence altına alınmış olup, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 44. maddesinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmaya, 47. maddesinde ise genel tatil ücretine ilişkin düzenlemelere yer verilmiş.

BAYRAMDA ÇALIŞMA

4857 sayılı İş Kanunu'nun 44. maddesinde, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağının toplu iş sözleşmesi veya bireysel iş sözleşmesi ile kararlaştırılacağı, iş sözleşmelerinde hüküm bulunmaması halinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılması için işçinin onayının gerektiği hüküm altına alınmış.

Buna göre, iş sözleşmesinde hüküm bulunmayan ve bayram ve genel tatil günlerinde çalışmak istemeyen işçi, işvereni tarafından çalışmaya zorlanamaz. Çalışmaya zorlanan işçi, iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir ve bu durumda kıdem tazminatına hak kazanır. İş sözleşmesinde bayram ve genel tatil günlerinde çalışılabileceğine ilişkin hüküm bulunması halinde ise işçi bayramda çalışmak zorunda.

BAYRAM ÜCRETİ

İş Kanunu'nun 47. maddesine göre, İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmamaları halinde, bir iş karşılığı olmaksızın o günlerin ücretleri tam olarak ödenir. Tatil yapmayarak çalışmaları durumunda ise çalışılan her gün için ayrıca bir günlük ücreti ödenir.

Buna göre, Kurban Bayramı için ilave ücret ödemesi, 4 günlük bayram süresi ile yarım gün olan arife günü öğleden sonra yapılacak çalışmayı da kapsamak üzere 4.5 gün için söz konusu olacak.

Örneğin, aylık ücreti net 4.500 lira olan işçi bayramda çalışmasa da aylık ücretinin tam olarak ödenmesi gerekecek. Söz konusu işçinin bayram tatilinde 3 gün çalışmış olması halinde ödenecek ücreti ise şöyle hesaplanacak;

Günlük net ücreti (4.500/30)= 150 lira olan bu işçiye, 3 günlük bayram çalışması karşılığı (150×3)= 450 lira ilave ücret ödenecek. Böylece temmuz ayı için ödenecek ücreti (4.500+450)= 4.950 lira olacak.

ÜCRET YERİNE İZİN

Bayram tatilinde çalışan işçiye, çalıştığı günlerin karşılığı olarak ilave ücret ödenmeyip, izin kullandırılması yasal olarak mümkün değil. Zira bayram çalışması fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmıyor. Bu nedenle, işçiye bayramda çalıştığı günlerin karşılığı olarak ücret ödenmeksizin serbest zaman veya izin kullandırılamaz.

ÜCRETİN ÖDENMEMESİ

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilerin genel tatil ücreti, geniş anlamda ücret kapsamında değerlendirilir. Bu bağlamda, genel tatil ücretini ödemeyen işveren ve işveren vekiline bu durumdaki her işçi ve her ay için 2021 yılında 315 lira idari para cezası verilir.

Bayramda çalışan işçiye ilave ücret ödenmemesi ya da ilave ücret yerine izin kullanmaya zorlanması, işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle bildirimsiz olarak son erdirme hakkı verir. Bu gerekçe ile iş sözleşmesini sona erdiren işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

(Kaynak: Sezgin Özcan / Sözcü Gazetesi | 26.07.2021)

GÜNDEM