BASINDAN YAZILAR
2021 Ocak Ayından İtibaren İşçi Başına Destek Verilecek! - MuhasebeTR

2021 Ocak Ayından İtibaren İşçi Başına Destek Verilecek!

Geçtiğimiz günlerde "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" adı altında hazırlanan “Yeni Torba Kanun”un TBMM’ye sevk edildiğini ve bu kapsamda toplam 18 farklı kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasının öngörüldüğünü, bu Kanunda çalışma hayatına ilişkin öngörülen düzenlemeleri ilk defa bu köşemizden açıklamıştık.

Bahse konu Torba Kanun’un ilk hâlinde hükûmet tarafından 2021 yılında açıklanan asgari ücretle birlikte sözü verilen asgari ücret desteğine yer verilmemişti. Bu konudaki 6 ayı aşkın gecikmeden dolayı çok sayıda okurlarımız bu konuyu gündeme getirmemizi, bir gelişme olması hâlinde ise haberdar etmemizi talep etmişti.

Asgari ücret desteğine ilişkin düzenlemenin Torba Kanun’a konulduğunu ve 2021/Ocak ayından itibaren geçerli olacağı müjdesi ile yazımıza başlayalım.

HER AY HER İŞÇİ İÇİN 75 TL DESTEK

İşverenlerin iş gücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumaları ve artırmalarını destekleyen ve 2016 yılından 2020 yılı sonuna kadar verilmiş olan asgari ücret desteğinin 2021 yılında da verilmesi yönündeki düzenleme Torba Kanun’a ilave edildi. Buna göre 4/1-a (SSK) kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

  • 2020 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 147 TL (toplu iş sözleşmesine tabi iş yerleri için 294 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2021 yılında cari aya ilişkin verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
  • 2021 yılı içinde ilk defa bu SGK kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
  • 2021 yılı Ocak ilâ Aralık ayları/dönemi için günlük 2,50 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilmek suretiyle bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

DESTEĞİN KESİLMESİNE SEBEP OLACAK HÂLLER

Söz konusu destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2020 yılı Ocak ilâ Aralık ayları/ döneminde muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4/1-a (SSK) kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması hâlinde destek verilmeyecektir.

Diğer yandan mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve unvan altında ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2021 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için SGK’ya bildirmediği veya eksik bildirdiği tespit edilen iş yerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak ve bu destek kesilecektir.

357 TL EKSİK BİLDİRİM İHLAL SAYILMAYACAK

İlgili ayda 2021 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (357,7 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine 15 günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren iş yerlerinin desteği kesilmeyecektir.

KAÇAK VE SAHTE SİGORTALILIK DESTEĞE ENGEL

İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2021 yılı Ocak ilâ Aralık aylarına/dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hâllerinde bu destek kesilecektir. Ancak borçlarını yapılandıranlar tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece bu destekten yararlandırılacaktır.

            ***

Başta siz değerli okurlarımız olmak tüm İslam âleminin mübarek Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar; sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice bayramlar dilerim.

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 19.07.2021)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM