BASINDAN YAZILAR
İşsizlik Fonu’ndan Pandemi İçin 60 Milyar TL Harcandı - MuhasebeTR

İşsizlik Fonu’ndan Pandemi İçin 60 Milyar TL Harcandı

Kısa çalışma uygulaması ve işten çıkarma yasağı 30 Haziran’da sona ererken, pandemi döneminde yapılan kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ve nakdi ücret desteği ödemeleri ile normalleşme desteğinin İşsizlik Sigortası Fonu’na faturası da ortaya çıktı. Fondan pandemi döneminde üç kalem için yapılan harcama 60 milyar liraya ulaştı. Pandemi tedbirlerinin son ayında 871 bin işçi kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izindeki 763 bin kişi de nakdi ücret desteği aldı. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi.

Kovid – 19 salgını dolayısıyla geçen yıl mart ayında başlayan kısa çalışma uygulamasına 30 Haziran’da son verildi. Nisan ayında getirilen işten çıkarma yasağı ve buna paralel uygulanan nakdi ücret desteği ile normalleşme desteği de 30 Haziran’da sona erdi.

Türkiye’de ilk defa 15 ay süreyle kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) verildi. Ödeneğin ilk kez verildiği Eylül 2005 tarihinden pandemiye kadar olan dönemde 351 bin kişiye 450 milyon lira ödeme yapıldı. Geçen yıl nisan ayında 3 milyon 243 bin, mayıs ayında da 3 milyon 283 bin kişi olan kısa çalışma ödeneği alan işçi sayısı haziran ayında 2 milyon 487 bin, temmuzda 1 milyon 775 bin, ağustosta 1 milyon 303 bin, eylül ayında da 1 milyon 52 bin kişi oldu. Ekim ayında 968 bin kişiye kadar gerileyen kısa çalışma ödeneği alan işçi sayısı kasım ayında 1 milyon 16 bin, aralıkta 1 milyon 386 bin, bu yılın ocak ayında 1 milyon 402 bin oldu. Şubat ayından itibaren azalmaya başlayan KÇÖ alan işçi sayısı şubatta 1 milyon 329 bin, martta 1 milyon 158 bin, nisanda 1 milyon 87 bin, mayısta 1 milyon 314 bin, haziran ayında da 871 bin kişi olarak gerçekleşti.

Kısa çalışma kapsamındaki işçilere pandemi döneminde geçen yıl 25.5 milyar lira, bu yılın altı aylık döneminde ise 11 milyar lira olmak üzere toplam 36.5 milyar lira tutarında ödenek verildi. KÇÖ alan işçilerin genel sağlık sigortası (GSS) primleri, damga vergisi ve işlem giderleri ile birlikte pandemi döneminde İşsizlik Sigortası Fonun’ca kısa çalışmadaki işçilere yapılan toplam ödeme 41.5 milyar lira oldu.

3 milyon 850 bin kişi kısa çalışma ödeneği aldı
  2020   2021  
  Kişi sayısı Ödeme miktarı (Bin TL) Kişi sayısı Ödeme miktarı (Bin TL)
Ocak 24.847 23.210 1.401.567 2.191.200
Şubat 17.862 12.096 1.329.490 2.114.750
Mart 96.636 32.232 1.158.123 1.777.670
Nisan 3.243.126 5.100.339 1.086.830 1.594.803
Mayıs 3.282.817 5.560.422 1.314.311 2.036.195
Haziran 2.486.854 3.375.844 870.964 1.315.545
Temmuz 1.774.865 2.640.433    
Ağustos 1.302.755 2.042.091    
Eylül 1.051.710 1.616.172    
Ekim 967.563 1.491.834    
Kasım 1.015.981 1.534.725    
Aralık 1.386.424 2.135.956    
GSS primleri, damga vergisi, işlem giderleri hariç        

HAZİRANDA 763 BİN İŞÇİ ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARTILDI

Geçen yıl 17 Nisan’da getirilen işten çıkarma yasağına paralel işverene işçiyi ücretsiz izne çıkarma yetkisi verildi. Ücretsiz izne çıkartılan işçilere nakdi ücret desteği sağlanıyor.

Ücretsiz izindeki toplam işçi sayısı 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla 3 milyon 53 bin kişi oldu. Geçen yıl haziran ayında 1 milyon 235 bin kişiye çıktıktan sonra ekim ayında 604 bin kişiye kadar gerileyen aylık bazda ücretsiz izindeki işçi sayısı bu yıl ocak ayında 860 bin, şubatta 752 bin, martta 761 bin, nisanda 863 bin, mayısta 997 bin oldu. Haziran ayında ücretsiz izne çıkartılan ve nakdi ücret desteği alan işçi sayısı ise 763 bin 119 olarak gerçekleşti.

Ücretsiz izindeki işçilere yapılan nakdi ücret desteği ödemeleri 30 Haziran itibarıyla 13 milyar 868 milyon lira oldu.

3 milyon 53 bin kişiye ücret izin desteği
  Kişi sayısı Ödeme miktarı (Bin TL)
2020 Nisan 880.088 441.907
Mayıs 1.204.110 1.267.828
Haziran 1.235.859 1.130.612
Temmuz 812.643 784.494
Ağustos 736.815 788.910
Eylül 669.167 708.565
Ekim 604.254 629.937
Kasım 698.753 726.094
Aralık 701.411 747.316
2021 Ocak 859.894 1.057.550
Şubat 752.431 999.308
Mart 761.552 993.276
Nisan 862.895 1.136.085
Mayıs 996.727 1.352.952
Haziran 763.119 1.103.203

İŞSİZLİK FONU’NDAN PANDEMİDE ŞİMDİLİK 60 MİLYAR TL HARCANDI

Pandemi dolayısıyla işsizlik fonundan 41.5 milyar lirası kısa çalışma ödeneği, 13 milyar 868 milyon lirası nakdi ücret desteği ve mayıs sonu itibarıyla 4.5 milyar lirası normalleşme desteği olmak üzere 60 milyar lira ödeme yapıldı. Bu rakam, geçici verilere dayalı yapılan ödemelerden oluşuyor. Önümüzdeki aylarda kesin verilerle toplam rakam biraz daha artacak.

TEMMUZDAN İTİBAREN İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ARTACAK

Söz konusu rakamlara, son iki yılda yapılan işsizlik ödeneği harcamaları dahil değil. Pandemi döneminde işten çıkarma yasağı uygulandığı için fondan işsizlik ödeneği alanların sayısı son 1.5 yıldır artmak yerine azalıyor.

Geçen yıl ocak ayında 610 bin, pandeminin ilk ortaya çıktığı mart ayında 594 bin olan işsizlik ödeneği alanların sayısı bu yıl haziran ayında 187 bin kişiye kadar geriledi. İşten çıkarma yasağının 30 Haziran’da sona ermesiyle temmuz ayından itibaren işsizlik ödeneği alan işçilerin sayısında artış yaşanacak. Pandeminin İşsizlik Fonu’na etkisi önümüzdeki dönemde işsizlik ödeneğindeki artış şeklinde olacak.

İŞSİZLİK FONU’NUN VARLIKLARI PANDEMİ DÖNEMİNDE 46 MİLYAR TL AZALDI

Pandemi döneminde İşsizlik Fonu’nun harcamaları artarken gelirleri de azaldı. Fonun prim gelirleri asgari ücrete endeksli olduğu için asgari ücretteki artışın da etkisiyle bu yılın altı aylık döneminde prim gelirleri geçen yıla göre nispeten arttı. 2020 yılının tamamında 16.2 milyar lira olan işçi ve işveren paylarından oluşan fonun toplam prim geliri bu yılın altı aylık döneminde 11.2 milyar lira oldu.

Gelirler azalırken harcamaların artması sonucunda 2019 yılı sonunda 131.5 milyar lira olan İşsizlik Fonu’nun toplam varlıkları 9 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla 85.3 milyar liraya düştü. Pandemi döneminde fonun varlıkları 46.2 milyar lira, başka bir ifadeyle 3’te 1 oranında azaldı.

İşsizlik fonu 85 milyar TL'ye düştü      
(Milyon TL)      
  2019 2020 2021 6 ay
Toplam gelirler 40.365 38.270 21.684
Prim gelirleri 16.547 16.225 11.223
Devlet katkısı 5.516 5.408 3.741
Faiz gelirleri 16.832 15.749 6.093
Diğer gelirler 1.470 887 627
Toplam giderler 36.467 66.599 36.467
İşsizlik ödeneği 10.006 8.385 2.110
Kısa çalışma ödeneği 192 27.396 14.166
Ücretsiz izin desteği 0 6.536 6.133
Yarım çalışma ödeneği 31 27 13
Ücret garanti fonu ödemesi 157 48 17
Aktif işgücü programları 6.579 2.955 2.638
İşbaşı eğitim programları 3.039 2.690 1.912
Teşvik ve destek ödemeleri 16.058 18.089 9.276
Diğer giderler 404 472 203
Toplam fon varlığı (*) 131.542 103.213 88.365
(*) 9 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla fonun toplam varlıkları  
85 milyar 328 milyon TL olmuştur.  

(Kaynak: Ahmet Kıvanç / Haber Türk | 13.07.2021)

GÜNDEM