BASINDAN YAZILAR
Engelliliğin Vergilendirmedeki Avantajları - MuhasebeTR

Engelliliğin Vergilendirmedeki Avantajları

İşçi, memur ve serbest meslek erbaplarının kendileri ya da bakmakla yükümlü oldukları eşleri veya engelli çocukları ayrıca basit usule tabi mükellefler (sadece kendi adlarına) engellik vergi indiriminden faydalanabilmektedir.

Serbest bölgelerdeki iş yerlerinde çalışanlar, gemi adamları, kapıcılar ile yurt dışında inşaatlarda çalışanların ücretlerinden vergi kesintisi yapılmadığı için vergi indirimi talep etme hakları bulunmamaktadır.

 

VERGİ AÇISINDAN AVANTAJLAR

 

Engelli sayılanların çalışma gücü kayıp oranlarına göre belirlenen dereceler itibarıyla tespit edilen 2021 yılına ilişkin aylık engellilik indirimi tutarları, 

  • Birinci derece engelliler için 1.500 TL, 
  • İkinci derece engelliler için 860 TL,
  • Üçüncü derece engelliler için 380 TL’dir

Yukarıda yer verilen tutarlar, engelli ücretlilerde ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretlilerde aylık tevkifat matrahından düşülmektedir. Böylece daha az vergi kesintisi olacağından ücretlilerin eline geçecek olan ücret miktarında da indirim kadar bir artış olacaktır.

Serbest meslek erbabı olan engelliler ile bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabının ve basit usulde vergilendirilenlerin yıllık beyan edilecek gelirlerinden (yukarıda aylık olarak belirlenen tutarlar yıllık olarak hesaplanarak) indirilmektedir. Dolayısıyla, ücretlinin aylık matrahına girecekleri derecelere göre asgari %15, serbest meslek erbabında ve basit usulde vergilendirilenlerde ise yıllık kazançlarında asgari %15 katkı sağlayacaktır.

 

ENGELLİLİK VERGİ İNDİRİMİ BAŞVURUSUNDA ARANAN BELGELER

 

Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen kişiler engellilik vergi indirimi başvuruları e-Devlet üzerinden de yapılmaktadır. İnteraktif Vergi Dairesi aracılığı (ivd.gib.gov.tr) ile ve İnteraktif Vergi Dairesi mobil uygulamasını kullanarak sistem üzerinden ya da bir dilekçe ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte; Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Gelir Müdürlüğüne, Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Mal Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. 

Engellilik vergi indiriminden faydalanacak olanların ücretli, bakmakla yükümlü olduğu engelli, engelli serbest meslek erbabı veya bakmakla yükümlü olduğu engelli kişiye göre verilecek dilekçeye ilave edilecek belgeler değişmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığının sayfasında gerekli belgeler aşağıdaki gibi sayılmıştır;

Engelli ücretliler için;

- Çalıştığı iş yerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge. 
- T.C. kimlik numarası.
- İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği, ilgili hastane yetkililerince "ASLI GİBİDİR" şerhi ile onaylanmış örneği. 
Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretliler için;
- Ücretlinin çalıştığı iş yerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge. 
- Kendisinin ve engelli kişinin T.C. kimlik numarası.
- Engelli kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösterir belge.
- İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği, ilgili hastane yetkililerince "ASLI GİBİDİR" şerhi ile onaylanmış örneği.

Engelli serbest meslek erbabı için; 

- Vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını gösteren belge. 
- İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği, ilgili hastane yetkililerince "ASLI GİBİDİR" şerhi ile onaylanmış örneği.

Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı için;

- Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını gösteren belge. 
- Engelli kişinin T.C. kimlik numarası.
- Engelli kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge (sağlık karnesi örneği).
- İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği, ilgili hastane yetkililerince "ASLI GİBİDİR" şerhi ile onaylanmış örneği.

 Basit usulde vergilendirilen engelliler için; 
-Vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını gösteren belge. 
- İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği, ilgili hastane yetkililerince "ASLI GİBİDİR" şerhi ile onaylanmış örneği, gerekmektedir…

Engellilik indiriminden yararlanan bir ücretlinin gelir vergisi matrahı hesaplanırken engellilik indirimi mahsup edilecek ve engellilik indiriminin mahsubundan sonra kalan gelir vergisi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından da yıllık asgari geçim indirimi tutarının 1/12'si mahsup edilecektir. Mahsup edilecek tutar, kalan gelir vergisi tutarını aşamayacak ve mahsup edilemeyen asgari geçim indirimi tutarı diğer dönemlerde mahsup edilemeyecektir.
Engellilik indiriminden yararlanan bir ücretlinin, indirim nedeniyle gelir vergisi matrahının kalmaması durumunda gelir vergisi tevkifatı yapılamayacağı için asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanması mümkün değildir…

NOT: Engellilik vergi indiriminin emeklilik açısından faydalarına sonraki yazılarımızda yer verilecektir…

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 26.06.2021)

GÜNDEM